Kandidaten Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen moeten er zes zitjes opgevuld raken, waarvan twee door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Ingo Meulepas

Studierichting: derde bachelor Klinische Psychologie.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: eerste jaar. 

"Ik wil me actief engageren om de studeerervaring voor huidige en toekomstige studenten te verbeteren"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Nogal een ononzele vraag omdat de decaan dat niet zomaar kan doen, de faculteit en het docentenkorps zouden daar niet zomaar in meegaan. Maar indien dit zou gebeuren zijn er een veelheid aan ludieke acties die we kunnen opzetten uit protest."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Omdat ik me actief wil engageren om de studeerervaring voor huidige en toekomstige studenten (en docenten en faculteitsmedewerkers) te verbeteren."

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
"Niemand moet, maar indien de studenten iemand zoeken die hun belangen vertegenwoordigt, kritisch is en niet op zijn mondje is gevallen, kunnen ze me overwegen als hun kandidaat."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Onduidelijke communicatie tussen bepaalde docenten en studenten, soms nogal enorm verouderde en onpraktische principiële opvattingen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat? 
"Slidecast ondersteunen met studentenopnames, zeker als opnames mislukken. Geen gemakkelijke opgave gezien de reeds gehouden discussies, maar ik ben ervan overtuigd dat er een manier te vinden valt om dit werkbaar te maken, waarbij iedereen wint. Zeker gezien het in een tijd van open internet quasi onmogelijk is om zelf opgenomen lessen door studenten te onderdrukken. Dus het is zinvoller dat faculteit/docenten en studenten hiervoor samenwerken en dit op een gereguleerde manier doen, dan de manier waarop het momenteel verloopt."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"Chantalleke van de resto!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt?
"Samenwerking is enorm belangrijk, alleen bereik je niets, en het is niet omdat meningen verschillen op een bepaald onderwerp, dat er daarom niets kan bedacht worden door overleg waar iedereen verder mee komt. Het A-of-B-denken is nonsens, soms kan je beiden combineren tot iets dat méér brengt dan één van beide zo brengen."

 

Julius Duvillers

Julius

Studierichting: derde bachelor & eerste master Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Gelieerd aan: VPPK.

Ervaring als stuver: geen.

"Compromissen zijn vaak de beste oplossingen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Vluchten naar Moldavië en witloofboer worden." 

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Omdat er soms toch nog een grote afstand is tussen de faculteit en de studenten."

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
"Sociaal, ervaring in studentenvereniging, goeie zinsstructuren."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Te weinig zitplaatsen in de resto op drukke momenten."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"Ik wil dat studenten sneller en makkelijker hun stem kunnen laten klinken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"Het opnemen van de lessen via Slidecast."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt?
"De sleutel tot een succesvolle samenwerking is 'samen werken'. Klinkt als een cliché, maar het klopt wel. Compromis zijn vaak de beste oplossingen."

Alix De Moor

Alix

Studierichting: derde bachelor Klinische Psychologie.

Gelieerd aan: VPPK.

Ervaring als stuver: geen.

"De studentenraad heeft iemand nodig die er volledig voor gaat."

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Samenzitten met de Faculteitsraad en komen tot een rechtvaardige interventie."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik geloof in de vertegenwoordiging van studenten. Aangezien zij het onderwerp zijn van veel discussies, hebben ze recht op inspraak."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Naast de sociale capaciteiten, beschik ik ook over organisationele en planmatige talenten. De studentenraad heeft iemand nodig die er volledig voor gaat."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Stemmingen door de studenten, zoals voor de examenroosters."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Studenten laten stemmen voor de examenroosters. Dit op een gestructureerde en studentgerichte manier."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De huidige verkiezingscampagne."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Alles begint bij samenwerking."

Tim Weynen

Tim

Studierichting: derde bachelor Klinische Psychologie.

Gelieerd aan: studentenonderneming Deducation, PPSR. 

Ervaring als stuver: PPSR, Opleidingscommissie. 

"Er bestaat nog te veel afstand tussen de verschillende partijen aan onze faculteit"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
/

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Na enkele jaren op deze faculteit te studeren kwam ik tot de vaststelling dat veel studenten interessante ideeën en kritieken hebben over/op onze opleiding. Jammer genoeg zetten slechts weinigen de stap om met deze ideeën aan de slag te gaan en actief mee te bouwen aan een beter opleiding. Ik zou graag deze studenten vertegenwoordigen en hun stem laten doorklinken op bestuursniveau omdat ik geloof dat we als studenten wel degelijk een verschil kunnen maken."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"De studenten moeten vooral stemmen op wie ze competent achten de twee jaar durende functie van lid van de faculteitsraad met integriteit en visie te volbrengen. Ik persoonlijk acht mijzelf een goede vertegenwoordiger omdat ik bovenop dat ik enkele jaren ervaring heb met de opleiding, ook een sociaal, kritisch en geëngageerd persoon ben en deze kwaliteiten graag meedraag en verder ontwikkel in de faculteitsraad. Een tweede reden om op mij te stemmen is het feit dat ik reeds ervaring heb opgedaan als studentenvertegenwoordiger en de kneepjes van het vak in zekere zin al onder de knie heb."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"1. Transparantie/overzicht: Weinig studenten hebben voldoende duidelijkheid over waar ze met welke problemen naartoe kunnen. Organisatorisch zijn de bevoegdheden en functies van de verschillende instanties aan onze faculteit niet altijd even duidelijk.
2. Uniformiteit: Onze faculteit is een zeer veelzijdige onderwijs en onderzoeksinstelling, op sommige vlakken lijkt het moeilijk om dit te verzoenen met uniformiteit, duidelijkheid. Zo worden bijvoorbeeld inschrijvingen voor practica en middelen voor masterthesissen niet altijd op dezelfde manier georganiseerd. 
3. Lesopnames: Lesopnames zijn een populair onderwerp onder de studenten. Ik ben enorm voorstander van het uitbreiden van het aanbod op slidecast, maar weet uit ervaring ook dat dit geen gemakkelijke taak is die we als studenten alleen zeker niet kunnen volbrengen. Ik geloof dat we in samenwerking met de juiste partijen tot een manier komen op de noden en wensen van alle partijen te respecteren.
4. Feedback: In onze opleiding wordt te weinig ruimte gemaakt om kwalitatieve feedback te voorzien. Niet alleen feedback na examens of papers, maar feedback met betrekking tot praktijkoefeningen en inzicht tijdens practica. Ondankt het feit dat we een gigantisch grote studierichting zijn en de middelen dus niet altijd beschikbaar zijn om voor zulke grote groepen aan persoonlijke feedback te doen, ben ik ervan overtuigd dat we hier nog stappen kunnen ondernemen. Kwalitatieve en constante feedback is een meerwaarde voor ons leerproces!
5. Aansluiting werkveld: Als studenten zijn we te weinig geïnformeerd over- en betrokken bij- het werkveld waar we later in terecht zullen komen. Verschillende organisaties op onze faculteit trachten 'jobbeurzen' en infomomenten te organiseren, maar volgens mij is dit niet voldoende. Ik zou graag  een band opbouwen met de beroepsverenigingen zoals VVKP en VOCAP, en deze meer betrekken in activiteiten etc. 
6. You tell me, als studentenvertegenwoordiger hoor ik graag waar volgens jullie de zwakke punten liggen in onze opleiding!"

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik sluit me voor een groot stuk aan bij de visie van onze decaan-elect Ann Buyse dat er nog teveel afstand bestaat tussen de verschillende partijen aan onze faculteit: de afstand tussen studenten, de studentenvertegenwoordiging, het personeel, de professoren is op een aantal vakken te groot. Ik geloof dat we nog veel kunnen verwezenlijken in het verder uitbouwen van een bruisende opleiding waarin alle partijen zich gehoord voelen. Daarnaast wil ik concreet de studentenvertegenwoordiging aan deze faculteit verder op de kaart zetten. De afgelopen jaren lijken veel studenten weinig op de hoogte te zijn van de rol en verwezenlijkingen van de PPSR. Ik wil laten zien aan de studenten dat studentenvertegenwoordiging een waardevolle, belangrijke en bovendien leerrijke ervaring is. Concreet wil ik dit bereiken door meer samen te werken met andere instanties zoals de studentenvereniging (VPPK) en FDO om coöperativiteit als een duidelijke vaste waarde uit te stralen en het vrijblijvende, sociale karakter van de PPSR in de kijker te zetten."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Pluralisme: Onze faculteit weerspiegelt de diversiteit in benaderingen, theorieën en opvattingen in de gedragswetenschappen door zijn zeer uiteenlopende vakgroepen. Voor ons als student is het de uitdaging om deze verschillende benadering met elkaar te integreren om tot een genuanceerd totaalbeeld te komen van onze discipline."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Zoals mijn ex-collega stuver Rien Sonck het enkele jaren geleden zei: "Together we achieve more!" Ik geloof dat we studenten het best kunnen vertegenwoordigen in een dynamisch team waarin we het veelzijdige karakter van 'de mening van de student' op een genuanceerde manier vertegenwoordigen op onze faculteit."

Julie Matthys

Julie

Studierichting: schakeljaar Klinische Psychologie.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: jaarverantwoordelijke.

"Mijn ervaring, engagement en enthousiasme zijn mijn grootste troeven"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
/

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Omdat wij als studenten via deze weg ons recht tot inspraak kunnen uitoefenen en kunnen meedenken over het beleid op de faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Al sinds de lagere school en later in het middelbaar, was ik lid van de leerlingenraad. Later werd ik jaarverantwoordelijke en nu zou ik graag studentenvertegenwoordiger worden. Mijn ervaring, engagement en enthousiasme zijn hierbij mijn grootste troeven!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De organisatie van praktische zaken kan voor sommige vakken beter. Zo zijn er bijvoorbeeld niet altijd voldoende plaatsen om in te schrijven voor practica of zitten deze onmiddellijk vol. Ook heerst er soms onduidelijkheid over nieuwe vakken die voor de eerste maal ingericht worden. Hierbij krijgen de studenten soms de indruk dat er niet goed werd nagedacht over de implementering van het nieuwe vak."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Zoveel mogelijk lessen laten opnemen zodat de studenten deze kunnen (her)bekijken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Het kwaliteitsvolle aanbod van de lessen en de gedrevenheid van de proffen! De lessen zijn steeds relevant, goed voorbereid en up to date. Daarnaast zijn de proffen ook zeer toegankelijk voor studenten."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerken is zeker belangrijk, als groep kan je vaak meer bereiken!"

Cathérine Smets

Catherine

Studierichting: eerste bachelor Psychologie.

Gelieerd aan: PPSR.

Ervaring als stuver: leerlingenraad, commissie kwaliteitszorg onderwijs (FPPW), stuurgroep onthaal (FPPW).

"Het is belangrijk dat we als stuvers op de faculteit één front verdedigen"

 

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
/

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Ik vind het belangrijk dat de meningen van studenten een doorslag geven in het bestuur van een faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik heb het afgelopen jaar al meegedraaid in enkele commissies, maar ook in de PPSR. Ik heb zo al wel wat dossierkennis opgebouwd."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ik zit nog maar een jaar op de faculteit en ben, om eerlijk te zijn nog niet zo heel veel mankementen tegengekomen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Een betere samenwerking tussen studentenvertegenwoordigers en de decaan. Maar met onze nieuwe decaan zal dit zeker lukken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Onze contacten met het FDO lopen heel vlot. Ik hoop dit in de toekomst zeker te behouden."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik vind het belangrijk dat we als stuvers op de faculteit één front verdedigen. Zo zal het gewicht van onze stem ook zwaarder doorwegen."

Luna Steyaert

Luna

Studierichting: eerste bachelor Pedagogische Wetenschappen.

Gelieerd aan: Comac-Gent.

Ervaring als stuver: geen.

"We kunnen de werking van de studentenraden veel actiever maken"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Zo veel mogelijk mensen mobiliseren om op straat te komen! Absolute macht? Niks daarvan!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Het is belangrijk dat de stem van de studenten gehoord wordt over de gang van zaken aan de faculteit! Daarom wil ik als studentenvertegenwoordiger niet degene zijn die voor hen spreekt, maar net degene die naar hen luistert en kwaliteitsvol onderwijs voor alle studenten verdedigt. Ik ben sociaal en sla graag een babbeltje met mijn medestudenten tijdens de pauzes. Zo verruim ik mijn beeld en krijg ik te horen wat er speelt bij de studenten zelf, waardoor ik hun stem beter kan vertegenwoordigen in de raad."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Samen met negen andere geëngageerde studenten vorm ik de lijst Studenten Troef. Een democratische visie op onderwijs is onze gemeenschappelijk uitgangspunt. Daarom organiseren we een grote enquête om zo veel mogelijk studenten te horen. Dat zullen we ook in de toekomst blijven doen! Herinvestering in onderwijs is alvast noodzakelijk om het inschrijvingsgeld en de extra kosten betaalbaar te houden!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Het contact tussen de studenten en de verkozen studentenvertegenwoordigers kan nog sterker. Door rond te gaan in de lessen of een spreekuur te houden, wil ik ervoor zorgen dat alle studenten met hun klachten bij mij terecht kunnen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Zoals hierboven al vermeld, we kunnen de werking van de studentenraden veel actiever maken zodat alle studenten kunnen participeren. Nu is er eerder een passief medebeheer, ik vind dat het anders kan! Wanneer studenten zich verenigen, kunnen we samen onze slag thuis halen!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Er is een ruim aanbod van begeleiding voor studenten door het monitoriaat. Dat moet absoluut behouden worden en zelfs nog uitgebreid worden om nog beter aan te sluit bij de noden van studenten."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Dat ik samenwerking met anderen heel belangrijk vind, is wel duidelijk. Anders zou ik geen onderdeel uitmaken van Studenten Troef. Die samenwerking gaat verder dan de andere stuvers: ik wil met alle studenten samenwerken! Daarbij houd ik steeds vast aan de belangen van de studenten en ga ik voor een kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijssysteem!"

Stijn Decruy

Studierichting: schakeljaar Master of Science in Social Work

Gelieerd aan: bizonvzw

Ervaring als stuver: "Ja, momenteel nog altijd actief binnen de studentenraad van HoGent en Arteveldehogeschool."

"Een groep kan soms meer bereiken dan een individu"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Overleggen met medestudenten wat hun beleving hierover is, een gesprek plannen met de decaan."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Om de student te kunnen vertegenwoordigen, de stem van de student te laten gelden en om een betere samenwerking te kunnen verkrijgen tussen de verschillende studentenraden en scholen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik geloof dat mijn ervaring in andere studentenraden (Arteveldehogeschool, HoGent) een andere invalshoek kan brengen in het tegenwoordige beleid van de UGent."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De relevantie van bepaalde vakken, veranderingen binnen het curriculum van bepaalde opleidingen, examenroosters en uurroosters."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De visie op studentenparticipatie."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De samenkomst (en soms samenwerking) van studenten uit verschillende richtingen bij sommige vakken."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik vind samenwerking zeer belangrijk, een sterk samenhangende groep kan soms veel meer bereiken dan een individu."

Ook nog dit

Stijn Ringoir komt ook op aan de FPPW. Hij heeft echter niet geantwoord op onze vragen en onze mailtjes.

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Terechte winnaar

Reactie toevoegen