Kandidaten Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Op de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen moeten er dertien zitjes opgevuld raken, waarvan minstens vijf door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Victor Maes

Studierichting: tweede bachelor Geneeskunde.

Actief in: SWOP.

Ervaring als stuver: Werkgroep Internationalisering en Innovatie. 

"Het lijkt me een interessante uitdaging om een grote, diverse groep mensen te vertegenwoordigen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
/

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"
Daar genomen beslissingen altijd effect hebben op studenten, is het belangrijk dat er naar hun mening wordt geluisterd."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Via een open manier van communiceren hoop ik jullie belangen te kunnen verdedigen!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"De vaak omslachtige manier van communiceren."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"De opleiding (gedeeltelijk) Engelstalig maken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"De positieve vibe die er heerst!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk, of verdedig je liever je eigen standpunt?"
"Mijn motto: "Wat maakt een organisatie sterk? Teamwerk!"

Gilles Hamerlinck

Gilles

Studierichting: eerste master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen: Sporttraining en Coaching

Gelieerd aan: StuGG.

Ervaring als stuver: penningmeester bij StuGG.

"Het aantal studieplaatsen op de campus is te beperkt"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Overleggen met andere stuvers hoe we dit samen zouden kunnen aanpakken."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Studentenvertegenwoordiging is voor mij dé manier om het beste beleid op de faculteit te verzekeren voor zowel personeel als voor studenten."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Het is belangrijk dat zo veel mogelijk opleidingen vertegenwoordigd zijn in de faculteitsraad, want de beslissingen op facultair niveau zijn van belang voor iedere opleiding. Omdat LO & BW een aparte campus heeft en de beslissingen van het decanaat ook bij ons van toepassing zijn, vind ik het belangrijk dat ook wij daar vertegenwoordigd zijn."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Niet overal is er goede wifi beschikbaar, er zijn nog enkele verouderde auditoria die dringend aan restauratie toe zijn en het aantal studieplaatsen binnen de campus zijn té beperkt voor onze studenten."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik wil zo veel mogelijk opleidingsgebonden studentenraden bij alle beslissingen betrekken om op die manier een stem te zijn voor alle studenten van onze faculteit."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De goede samenwerking tussen het decanaat, de decaan en de studentenvertegenwoordigers."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Met samenwerking kan je veel meer bereiken dan wanneer je alleen een standpunt verdedigt. Daarom vind ik dat het mogelijk moet zijn om iedereen zijn standpunt te kunnen verwerken tot iets waar iedereen achter kan staan."

Céline Ferri Perez

Celine

Studierichting: derde bachelor Geneeskunde.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: geen.

"Ik kan van mijn mening afstappen en andere visies in overweging nemen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Ik leg een spoedbijeenkomst samen, om zo het perfecte plan te bedenken voor dit probleem."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik ben altijd bereid om mensen te helpen, zowel om een vriend uit te nood helpen als een om een probleem op te lossen van een grote groep studenten. Dit is ook de reden waarom ik bij SWOP en StuGG ben gegaan. Ik vind het belangrijk dat problemen die zich voordoen op de faculteit zo snel mogelijk opgelost geraken."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Zoals ik al zei, ben ik behulpzaam, maar ik kan ook heel goed luisteren en heb al wat ervaring met vergaderingen. Ik kan bovendien neutraal zijn en van mijn eigen mening afstappen om andere visies in overweging te nemen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ten eerste is de wifi in bepaalde auditoria afwezig of niet voldoende. Ten tweede is er te weinig plaats in de cafetaria."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Lesopnames zijn binnen de geneeskunde al goed geïntegreerd, maar ik heb vernomen dat dit in andere richtingen nog niet het geval is, maar dat er al wordt aan gewerkt. Ik zou dit tijdens mijn mandaat goed opvolgen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De lesopnames vind ik een grote meerwaarde voor een opleiding. Ook zijn er voldoende fietsenstallingen om je fiets op een correcte manier te parkeren."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"De samenwerking is heel belangrijk, je kan zelf een overtuiging hebben, maar om tot een goed resultaat te komen moet er gedacht worden in het belang van de faculteit en de studenten in het algemeen. Je moet je eigen standpunt wel duidelijk kunnen maken, maar uiteindelijk moet je hierin flexibel zijn en van je mening kunnen afwijken om gezamenlijk tot een conclusie te komen."

Evelyne Vermeersch

Evelyne

Studierichting: derde bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

Gelieerd aan: Scouts en vrijwilligersorganisaties.

Ervaring als stuver: "Ik ben een groentje."

"Bewegen is essentieel voor elke student"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Misschien toch even aanbellen met de vraag of het anders kan? Indien dit niet mogelijk is, hem uitdagen voor een loopwedstrijd tegen onze beste kinéstudenten. Lang leve Fair Play-oplossingen!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Om de studenten te laten nadenken over een beter beleid aan de universiteit. Durf denken! Waarom wil ik studentenvertegenwoordiger worden? Om mijn steentje bij te dragen aan de faculteit om zo het maximum te halen uit al onze opleidingen. Dit ten bate van zowel de student, de faculteit als de patiënt."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Omdat ik denk een bijdrage te kunnen leveren met mijn engagement, oplossingsredenerend vermogen en creativiteit."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Deze hoop ik te mogen ontdekken."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Het proberen overtuigen dat bewegen, van welke aard ook, essentieel is voor elke student. Concreet lijkt een actieve pauze tussen de lesblokken heen een mooie oplossing."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De studenten en de kinésfeer."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Waarom zouden we iets alleen willen doen, wetende dat we samen meer kunnen bereiken?"

Jana Dewulf

Jana

Studierichting: eerste bachelor Geneeskunde.

Gelieerd aan: SWOP.

Ervaring als stuver: SWOP.

"De punten zijn wel degelijk gestegen dankzij lesopnames"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Alle studenten van de faculteit verenigen en hem te slim af zijn."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Als student heb je ook een stem. Deze is onmisbaar om onze opleiding alleen maar beter te maken. Als studentenvertegenwoordiger krijg je de kans om de inzichten van de studenten over te brengen. Zo wordt onze opleiding alleen maar beter."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik ben zeker en vast zeer gemotiveerd om jullie stem te verkondigen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Er is niet op elke plaats in het UZ een goede wifi-verbinding. Dat is echter wel noodzakelijk voor bepaalde zaken van onze opleiding."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Er zijn zeer vaak onvoldoende plaatsen in de bibliotheek. Dit is zeer jammer omdat studenten echt zeer gemotiveerd zijn om samen te studeren, maar dit hierdoor vaak niet kunnen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De lesopnames! Hierdoor is gebleken dat de punten wel degelijk stijgen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Als stuvers vertegenwoordigen we de stem van alle studenten van de faculteit. We moeten dus soms ons eigen standpunt naar achter schuiven, en de mening van alle studenten benadrukken. Een eigen mening hebben over bepaalde zaken is belangrijk, maar we kunnen zoveel meer verwezenlijken als we samenwerken."

Lisa Dangreau

Lisa

Studierichting: derde bachelor Biomedische Wetenschappen.

Gelieerd aan: StuGG, BSR en Home Astrid.

Ervaring als stuver: vicevoorzitter BSR en StuGG.

"Ik zou graag wat meer verbondenheid en samenwerking willen creëren tussen de opleidingen in onze faculteit."

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Ik zou samenzitten met mijn medestuvers en het probleem bespreken. Daarna kan er samen met de andere leden van de faculteitsraad een oplossing gezocht worden."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik vind het belangrijk dat de stem van studenten gehoord wordt. We werken zo samen aan een betere opleiding/faculteit voor zowel huidige als toekomstige studenten. Het is iets waar ik mij met veel plezier voor inzet en stiekem ben ik ook wel trots dat ik daaraan kan meewerken."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"In onze faculteit heerst de Geneeskunde een beetje over de Gezondheidswetenschappen. Daarom denk ik dat het positief zou zijn om mensen uit de kleinere richtingen zoals Biomedische Wetenschappen ook in de faculteitsraad te krijgen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Aangezien het grootste deel van onze campus bestaat uit het universitaire ziekenhuis, is het daar overdag enorm druk qua verkeer. Dat maakt het soms wel gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De cafetaria en de bib zijn wat te klein voor het aantal studenten binnen de faculteit. Daarnaast zijn er nog een paar verouderde auditoria die dringend aan herstelling toe zijn."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik zou graag wat meer verbondenheid en samenwerking willen creëren tussen de opleidingen in onze faculteit. Daar heb ik mij dit jaar al hard voor ingezet binnen StuGG en dat zou ik graag willen doortrekken binnen de faculteitsraad."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De picknickbankjes aan Auditorium E!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking met andere stuvers is het belangrijkste voor mij. Dat is ook een van de redenen waarom ik in StuGG zit. Daar vergaderen we met stuvers uit verschillende opleidingen om op die manier een algemeen standpunt te kunnen innemen."

Lowi Sorgeloos

Lowi

Studierichting: eerste bachelor Geneeskunde.

Gelieerd aan: SWOP.

Ervaring als stuver: ICT bij SWOP, Blokcommissie.

"Het domste wat je kan doen is denken dat je slimmer bent dan een ander"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
/

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Als student is het ideaal om je medestudenten te vertegenwoordigen. Waarom ik dit als student graag wil doen? Ik ben graag bezig en engageer me graag voor anderen. Zelf beschouw ik me als een kalm persoon. Zo kan ik goed meerdere meningen implementeren en dit zonder verlies van objectiviteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Studenten die gehoord willen worden en hun mening op een respectvolle manier vertegenwoordigd willen zien? Choose me!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Complexiteit. Wanneer ik luister naar mijn medestudenten komt het vaak terug. "Het is allemaal zo verwarrend en de communicatie verloopt stroef!" Zelf kan ik dit beamen, maar ik geloof erin dat de studentenraad hier het verschil kan maken."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Velen zullen haar wel kennen, Sofie De Kimpe, dé curriculummanager van de Geneeskunde! Om het kort te houden, we hebben meer mensen zoals haar nodig. Zij werkt namelijk heel goed en hard door, zo is ze ook altijd beschikbaar. Toch vind ik dat ze zeker wat versterking zou kunnen gebruiken om zo op dezelfde fantastische manier de studenten te kunnen informeren en bijstaan bij hun curriculum."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De professionele, maar toch huiselijke sfeer."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik ben enorm fan van samenwerking. Het domste wat je volgens mij kan doen, is denken dat je slimmer bent dan een ander. Het slimste wat je kunt doen, is het erkennen van de ander in zijn kennis en cognitie. Om zo samen tot een mooi resultaat te komen. Ik hoef dan ook geen herkenning voor wat ik verwezenlijk, maar voor wat verwezenlijkt is. Daarbij is alles leuker samen."

Ook nog dit

Emilia Francois wil niet actief campagne voeren en wenste niet te antwoorden op de vragen. Charlotte Raepsaet en Hannah Siwe trokken beiden hun kandidatuur terug in. Bram EeraertsSimon Hautekeete en Marie Potvlieghe hebben niet geantwoord op onze vragen en mailtjes. Gwendolyn Vervaeke trok zich intussen terug uit de verkiezingen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen