Dries Van Langenhove aangekondigd als spreker openingsactiviteiten KVHV en LVSV

Zonet kondigde LVSV Dries Van Langenhove aan als spreker op hun openingsdebat. Ook KVHV heeft Van Langenhove uitgenodigd op hun openingsactiviteit. Betreedt Van Langenhove na lange tijd dan toch een UGent gebouw?

Minstens twee verschillende politieke verenigingen hebben Dries Van Langenhove op de affiche gezet voor hun openingsactiviteiten. Deze activiteiten staan echter gepland in twee auditoria van de UGent. De ordemaatregel die de Universiteit Gent op 5 oktober 2018 heeft genomen tegen Van Langenhove houdt onder andere in dat hij geen toegang meer krijgt tot gebouwen van de UGent. Dit loopt nog tot 5 oktober 2019, waarna besloten zal worden over een eventuele verderzetting.

Dries Van Langenhove

Impasse

De liberale studentenvereniging LVSV organiseert op 30 september hun eerste activiteit van het jaar, traditioneel een openingsdebat. Dit jaar hebben ze Dries Van Langenhove (oprichter Schild & Vrienden, lijsttrekker Vlaams Belang en kamerlid) uitgenodigd als een van hun sprekers. Ook het conservatief Vlaams-nationalistische KVHV wil mensen lokken naar hun openingsactiviteit (26 september) door hem uit te nodigen als spreker op een openingslezing, waarin hij zal vertellen over zijn tumultueus jaar. De activiteiten gaan respectievelijk door in Auditorium Jeanne Wiemer (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en auditorium Quetelet (Faculteit Economie en Bedrijfskunde), waar Van Langenhove vooralsnog niet binnen mag. De ordemaatregel loopt zolang Van Langenhove student is, en het is nog niet bekend of hij zich zal herinschrijven aan de UGent voor academiejaar 2019-2020. Beide auditoriumaanvragen werden al ingediend, de aanvraag van LVSV is reeds goedgekeurd, die van KVHV wordt nog besproken. De persdienst van de UGent liet in verband met de aanvraag van KVHV weten dat "het om een aanvraag gaat die als een andere (grondig) bekeken zal worden. M.a.w. de gebruikelijke procedure wordt gevolgd en er daarom nog geen beslissing is genomen." In de aanvraag van LVSV werd zijn naam niet genoemd, maar ging het over "drie vooraanstaande politici". In de aanvraag van KVHV werd hij wel vernoemd.

Reacties

Koen Vanderscheldenvoorzitter van het Politiek en Filosofisch Konvent, de koepel van politieke verenigingen aan de UGent, reageert: "De UGent moet consequent zijn. Als LVSV toestemming krijgt om Dries in een UGent-gebouw uit te nodigen, zou dit voor KVHV ook geen probleem mogen zijn. Een andere beslissing zou er enkel voor zorgen dat Dries zijn geliefkoosde slachtofferpositie weer kan innemen." LVSV liet weten dat ze aanvankelijk Tom Van Grieken hebben gecontacteerd, maar dat hij Van Langenhove naar voor schoof omdat hij de week van het debat naar de Europese raad moest. 

Voor Louise De Cooman, een van de organisatoren van de mars tegen Schild & Vrienden begin dit academiejaar, is het duidelijk: "Dries Van Langenhove blijft niet welkom aan onze universiteit. De Pano-reportage bracht aan het licht dat S&V een racistische en seksistische beweging is, die geweld aanmoedigt. Dat past niet in de waarden van onze universiteit. Ik roep de rector dan ook op om de goedkeuring voor het openingsdebat van LVSV in te trekken zolang zij van plan zijn Van Langenhove aan het woord te laten. Het spreekt voor zich dat hetzelfde geldt voor de lezing van KVHV."

In oktober 2018 nam de UGent een ordemaatregel tegen Van Langenhove, naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden "waarin een verband werd gelegd tussen Schild & Vrienden, de groepering waarvan Dries Van Langenhove de oprichter, woordvoerder en leider is, en het aanzetten tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik en geweld." De tuchtprocedure tegen Van Langenhove loopt nog. KVHV liet weten later te zullen reageren (zie onderstaand kaderstuk).

Reactie KVHV

De datum voor het openingsevenement van KVHV is toegevoegd aan het artikel.

Op de vraag of KVHV rekening houdt met het idee dat Dries Van Langenhove misschien niet naar binnen mag door de ordemaatregel, gaf KVHV dit antwoord:

"Het zou blijk geven van een uitermate paternalistische houding van onze universiteit moest men een lezing gegeven door een volksvertegenwoordiger in de uitoefening van zijn democratisch ambt simpelweg verbieden. Wij hopen dat onze universiteit daad bij woord voegt en haar leuze “Durf denken” eer aandoet."

Op de vraag of KVHV nog iets van de UGent gehoord had, gaf KVHV dit antwoord:

"Absolute radiostilte. Onze initiële aanvraag dateerde van 20 juli, sinds de bevestigingsmail van onze aanvraag hebben we niets meer vernomen van de universiteit."

0
Gemiddeld: 3.8 (4 stemmen)

Reactie toevoegen