Reactie KVHV

De datum voor het openingsevenement van KVHV is toegevoegd aan het artikel.

Op de vraag of KVHV rekening houdt met het idee dat Dries Van Langenhove misschien niet naar binnen mag door de ordemaatregel, gaf KVHV dit antwoord:

"Het zou blijk geven van een uitermate paternalistische houding van onze universiteit moest men een lezing gegeven door een volksvertegenwoordiger in de uitoefening van zijn democratisch ambt simpelweg verbieden. Wij hopen dat onze universiteit daad bij woord voegt en haar leuze “Durf denken” eer aandoet."

Op de vraag of KVHV nog iets van de UGent gehoord had, gaf KVHV dit antwoord:

"Absolute radiostilte. Onze initiële aanvraag dateerde van 20 juli, sinds de bevestigingsmail van onze aanvraag hebben we niets meer vernomen van de universiteit."