DIT ARTIKEL BEVAT ONJUISTHEDEN. Het wordt alleen bewaard om archiefredenen.

Onze excuses.

We verwijderden de posts die naar dit controversiële artikel over notities, samenvattingen en examenvragen verwijzen. Het artikel was gebaseerd op onvolledige en niet de meest recente informatie. Daarvoor bieden we onze oprechte verontschuldigingen aan.
Wij zullen binnenkort de feiten correct en volledig kaderen. De info op de site van de UGent hierover is correct.

De UGent wil een verbod op het delen van lesnotities, samenvattingen en examenvragen, en dat luttele weken voor de examens. Dit onrustwekkende nieuws komt er door een advies uit de Onderwijsraad.

Misdaad en straf

De verkoop van bovenstaand studiemateriaal zonder expliciete toestemming van de betrokken lesgever(s) was al enige tijd verboden. Om studiemateriaal als studentencursussen te mogen verkopen, moesten studenten ook al de goedkeuring van hun lesgevers krijgen. Nu wordt er echter ook een verbod opgelegd op elke mogelijke vorm van delen: je notities delen met een zieke vriend? Een werkstudent met een druk schema helpen? Als het van een advies in de Onderwijsraad afhangt, krijg je er een tuchtprocedure voor aan je broek. Ter vergelijking: een student die spiekt op het examen krijgt dezelfde procedure.

Het is nog maar de vraag of de bestraffing even zwaar zal zijn, want vermoedelijk zal de UGent niet elke vorm van delen even grondig vervolgen. Tot een heksenjacht op solidaire studenten zal het wellicht niet komen, maar in theorie kan het dus wel. Als proffen beslissen dat notities over hun les niet langer gedeeld mogen worden en ook kunnen bewijzen dat dit toch nog gebeurt, dreigt een tuchtprocedure voor de betrokken criminelen. De verwachting is wel dat in die tuchtprocedure niet meteen wordt overgegaan tot zware straffen, maar eerst de meer diplomatieke weg wordt bewandeld.

"Het is vreemd om studenten te straffen die gewoon elkaar proberen te helpen" – GSR

De universiteit maakt zich zorgen om privacy. Als, bijvoorbeeld, in een les van het vak 'problemen van huid en ogen' een patiënt getoond wordt met een bepaalde aandoening, en de presentatie inclusief die foto bij iemand buiten het doelpubliek belandt, dan is dat een schending van de privacy van die patiënt.

Nutteloze regel

Toch is de Gentse Studentenraad (GSR) niet bepaald enthousiast over het voorstel. Volgens Nathan Steyaert, bestuurder Onderwijs van de GSR, zal de regel er niet toe leiden dat er minder notities uitgewisseld worden: "Wat nu openlijk gebeurt, zal gewoon ondergronds gebeuren." Daarnaast zal het effect het sterkst voelbaar zijn voor studenten met een kleiner sociaal netwerk: "Je creëert een artificieel nadeel voor internationale studenten en werkstudenten, of mensen met een functiebeperking." Het delen van notities dient nu als buffer tegen een schending van het reglement die vaak voorkomt, namelijk artikel 49.2 van het Onderwijs- en examenreglement (OER) dat stelt dat lesgevers voorbeeldexamens ter beschikking moeten stellen. "Dan is het een groot voordeel als studenten vragen van vorige jaren hebben om toch opgaven op examenniveau te hebben", stelt Steyaert. "Ten slotte is het ook vreemd om studenten te straffen die gewoon elkaar proberen te helpen."

De Raad van Bestuur kan nog aanpassen, schrappen en aanvullen

Het voorstel werd echter nog niet definitief goedgekeurd. In de Onderwijsraad werd het zeer gemengd ontvangen, maar wel aanvaard. Nu moet de Raad van Bestuur nog beslissen wat ze ermee doet; het voorstel kan nog aangepast, geschrapt en aangevuld worden. Het is nog maar zeer de vraag wat de rector met dit voorstel zal doen. Op 4 en 5 mei vinden immers de rectorverkiezingen plaats en een dergelijke onpopulaire maatregel zou wel eens redelijk wat studentenstemmen kunnen kosten.

GSR werkt aan een platform

De UGent zal wel nog toestaan dat er samenvattingen gedeeld worden op een besloten platform, zolang de lesgevers en onderwijsdirecteurs hier niets op tegen hebben. De Gentse Studentenraad werkt nu een platform uit samen met VTK en Faculteitenkonvent Gent

Aanpassing titel

De titel van dit artikel gaf de indruk dat de UGent de beslissing al definitief en onomkeerbaar genomen had. Uit de inhoud van het artikel blijkt dat het om een advies van de Onderwijsraad waarin die de UGent adviseert om een beslissing te nemen. Daarom werd de originele titel 'UGent verbiedt delen notities, samenvattingen en voorbeeldvragen' aangepast naar 'Advies Onderwijsraad: verbied delen notities, samenvattingen en voorbeeldvragen'. Schamper zal ook de beslissing van de Raad van Bestuur over dit voorstel opvolgen, die op 7 mei valt.

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Ik vind dat deze regel niet zou moeten worden goedgekeurd want voorbeeldvragen is vaak alles wat we hebben. We hebben geen testen of oefeningen en soms zelfs geen proefexamens. Als dit allemaal afgeschaft wordt, het ieder op zijn eigen gesteund en gaan studenten egoïstischer worden en weigeren hulp te bieden aan diegene die het nodig hebben en dit is gewoon fout.

Bericht: 
Ik vind dat deze regel niet zou moeten worden goedgekeurd want voorbeeldvragen is vaak alles wat we hebben. We hebben geen testen of oefeningen en soms zelfs geen proefexamens. Als dit allemaal afgeschaft wordt, het ieder op zijn eigen gesteund en gaan studenten egoïstischer worden en weigeren hulp te bieden aan diegene die het nodig hebben en dit is gewoon fout.

Bericht: 
Op die manier worden de sociale studenten bevoorrecht. Daarnaast gaat dit kunnen zorgen voor het kopen van informatie die nu gewoon beschikbaar voor iedereen beschikbaar is. Dit gaat er enkel voor zorgen dat bepaalde studenten benadeeld worden.

Bericht: 
Als lesgever heb ik er zelf hoegenaamd geen problemen mee dat notities worden uitgewisseld tussen mijn studenten, of dat er historische examenvragen circuleren. Indien studenten al die examenvragen kunnen oplossen kennen ze de cursus echt wel goed ;-). Verkopen van notities (waar bovenstaande trouwens niét over gaat) vind ik dan weer niet kunnen.

Bericht: 
Ik vind het jammer dat dit stuk begint met 'UGent verbiedt' en 'De UGent wil'. Dit gaat slechts om een advies. Bovendien maken de studenten en hun vertegenwoordigers in de bestuursorganen deel uit van 'de UGent'. Dit is geen 'we' versus 'ze'.

Bericht: 
Denk hier aub goed over na. Dit is verschrikkelijk voor de studenten. Dit dag voor de verkiezingen rector

Bericht: 
Ik ben in mijn tijd een van de verantwoordelijke voor de cursussen van mijn jaar geweest. Dit is belachelijk. In mijn tijd hebben wij, de studenten, aan de hand van de lessen cursussen samengesteld die begrijpelijker en goedkoper waren dan wat de prof in kwestie voorstelde. We hebben toen proffen gehad die echt geen cursussen konden schrijven. Studenten moeten voor hun cursussen geen rekenschap geven aan de proffen, het zijn de studenten die er door moeten geraken en in de proffen hun loon zit, of zou moeten zitten, een stuk die compenseert voor het correct aangeven van een cursus.

Reactie toevoegen