Aanpassing titel

De titel van dit artikel gaf de indruk dat de UGent de beslissing al definitief en onomkeerbaar genomen had. Uit de inhoud van het artikel blijkt dat het om een advies van de Onderwijsraad waarin die de UGent adviseert om een beslissing te nemen. Daarom werd de originele titel 'UGent verbiedt delen notities, samenvattingen en voorbeeldvragen' aangepast naar 'Advies Onderwijsraad: verbied delen notities, samenvattingen en voorbeeldvragen'. Schamper zal ook de beslissing van de Raad van Bestuur over dit voorstel opvolgen, die op 7 mei valt.