Asbest in home Vermeylen?

Enkele jaren geleden was er sprake van asbest in home Vermeylen. De UGent gaf aan werken te plannen om het asbest te verwijderen, maar hoe ziet de situatie er nu uit?

Het angstzweet parelt op het voorhoofd van elke home-bewoner die deze inleiding leest. Word je al jarenlang vergiftigd op je eigen kot, terwijl je zorgeloos gekke kattenfilmpjes aan het kijken was? Nee, de UGent is niet – bewust – van plan om studenten te liquideren. Het is al een tijdje geweten dat er asbest in home Vermeylen zit en dat risico's gering zijn voor  bewoners. De UGent besloot in 2015 in het kader van een eerder geplande modernisering van het sanitair, meteen ook de asbesthoudende kokers te verwijderen. Deze werken zouden in maart 2016 begonnen moeten zijn. Omdat het leuk is om de UGent voor de voeten lopen, werd besloten deze kwestie op te rakelen en te onderzoeken of onze alma mater zich wel aan haar woord houdt. 

Asbesterublieft?! 

Maar wat is dat nu eigenlijk, asbest? Asbest is een materiaal dat vroeger veel in woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. Het is namelijk schadelijk voor de gezondheid. Aangezien de UGent oud is, bevatten veel gebouwen van onze universiteit asbest, zo ook home Vermeylen. Gelukkig is in deze situatie sprake van vast asbest. De asbestvezels kunnen niet loskomen, mits de kwaliteit goed is en er niet aan geprutst wordt. Dus als je binnenkort een vergiftigde bewoner van home Vermeylen tegenkomt, is de boosdoener waarschijnlijk niet het asbest in de muren, maar eerder overmatig alcoholgebruik of de seldersoep uit de Brug. 

Daan Heynderickx

 UGent en asbest: (As)bestie’s? 

Er is geen gezondheidsgevaar op dit moment. Tine Dezeure, persverantwoordelijke van de UGent legt uit: "Alle asbest in home Vermeylen werd verwijderd, met uitzondering van een kleine hoeveelheid ongevaarlijke asbesthoudende isolatie en asbestcementplaten. De renovatie hiervan is opgenomen in het investeringsplan voor 2028. De aanwezige asbesttoepassingen zijn gecontroleerd en zorgen niet voor gezondheidsrisico's." De UGent maakt ook proactief werk van een omvattende anti-asbeststrategie. "In maart 2021 keurde het bestuurscollege 'het plan van aanpak: UGent asbestveilig 2040' goed. De krachtlijnen hiervan zijn: bij cascorenovatie van een gebouw wordt alle asbest verwijderd, er is een proactief asbestverwijderingsbeleid voor de gebouwen waar geen cascorenovaties gepland zijn en de resterende asbest wordt gemonitord om gezondheidsrisico's tot de verwijdering te vermijden." We moeten dus de hopeloos uitstellende home-bewoner, die in een asbestvergiftiging een ideale kans voor inhaalexamens zag, teleurstellen.

Joepie, op krot! 

Er mag zich dan wel geen asbest in de homes meer bevinden, een koninklijk optrekje kan je ze evenmin noemen. Enkele bewoners lieten weten dat er sprake is van een afbrokkelende gevel bij home Vermeylen en home Heyman wanneer er windvlagen opsteken. "De sierpanelen tussen de horizontale raambanden van home Vermeyelen vertonen inderdaad gevolgen van carbonatatie met als gevolg dat stukjes beton loskomen uit de panelen", bevestigt Dezeure. "In september 2019 werden alle panelen geïnspecteerd vanuit een hoogwerker en werden de losse stukjes preventief afgebikt. Bij de cascorenovatie zal een definitieve oplossing voorzien worden. Wat betreft de komende jaren zullen we op regelmatige basis de toestand controleren en de loskomende stukjes weghalen."

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen