Gekibbel binnen PFK: praeses en vicepraeses proberen elkaar af te zetten

Het PFK bundelt alle UGent-verenigingen met een politieke of filosofische insteek. Zo kunnen de grote denkers en machthebbers van morgen het debat tot een ware kunstvorm verheffen. Of ze kunnen op licht komische wijze in interne disputen verwikkeld raken.

Afzet-mania

Zeggen dat het rommelt binnen het PFK is een understatement. Vicevoorzitter Andreas Van Paemel had voorzitter Ellen Van de Steen in een e-mail en telefoontje gevraagd om af te treden als voorzitter, maar haar verboden daarover te communiceren met de rest van het PFK. Hij vond dat ze best de eer aan zichzelf kon houden, maar diende daarvoor geen officiële motie in. Van de Steen deed dat vervolgens wel en startte een procedure tot afzetting op.

Nadat de twee op de Vergadering der Konventsvoorzitters (VKV) openlijk gebotst waren, groeide de onenigheid, zowel op 'professioneel' als persoonlijk vlak. Wanneer bleek dat hun eigen vereniging – zowel Van de Steen als Van Paemel zijn lid van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) – niet tegen de uitsluiting van Van Paemel uit het PFK was, reageerde de vicevoorzitter ontstemd.

"Ik neem mijn mandaat bijzonder serieus, er hangen een paar honderd of duizend studenten van af" – Van Paemel

Intussen lijkt de afzettingsdrang overgewaaid, want 24 uur voor de motie van Van de Steen behandeld zou worden, nam Van Paemel toch contact met haar op. Daarna sloten zij een onderling akkoord om de motie in te trekken en hun samenwerking verder te zetten. Nu blijft Van Paemel dus aan als vicevoorzitter en zal hij zich vooral toeleggen op het studenten- en subsidiereglement.

De storm weerstaan

Volgens sommigen zou Van Paemel zijn liberale gedachtegoed laten meespelen in zijn rol als PFK-vicevoorzitter, zeker wanneer het over het onderwerp van subsidies gaat. Hij is het daar zelf niet mee eens: "Ik hou mij steeds strikt aan mijn opdrachten die ik krijg van de vergadering en het zijn ook die die ik vervolgens ga uitdragen op de VKV." Hij heeft de naam op het gebied van subsidies een liberale of zelfs libertaire hardliner te zijn. In volle coronacrisis wendde de toenmalige LVSV-voorzitter alle mogelijke middelen aan om te vermijden dat verenigingen een extra subsidie zouden krijgen. Hij stapte daarvoor zelfs naar de Stad Gent en vroeg een interne audit bij de Dienst Studentenactiviteiten (DSA) aan, die de subsidies voor studentenverenigingen verdeelt. Dat zette heel wat kwaad bloed bij andere verenigingen.

Van Paemel drong intern aan op verlaging van de subsidies voor het PFK, maar verdedigde op de subsidieverdeling van de VKV wel een status quo inzake diezelfde subsidies. "Ik neem mijn mandaat bijzonder serieus, er hangen rechtstreeks en onrechtstreeks een paar honderd of duizend studenten van af. Ik zou dan ook niet toelaten dat mijn persoonlijke opvattingen de werking zouden beïnvloeden."

LVSV besloot om niet officieel kant te kiezen in deze kwestie.

Nog geen stemmen

Reacties

Bericht: 
Dit is niet de eerste keer dat het PFK problemen ondervindt, ik vraag me af of de statuten verandert moeten worden of dit eerder een cultuurprobleem is. Dan is er nog de kwestie over het lidmaatschap van het KVHV. Een open discussie aan de universiteit zou mss opklaring kunnen bieden.

Bericht: 
schaf dan onmiddelijk comac en al die linkse verenegingen dan af die zijn nog erger dan het kvhv, en het nsv. U bent duidelijk tegen de vrije meningsuiting

Reactie toevoegen