Bediscussieerde passage

Onze verwerking van deze passage lokte enige controverse uit. Daarom geven wij hier de transcriptie van het eigenlijke interview:

 

Dat is inderdaad wel een interessante vraag, waarom denk jij dan dat de moslims naar Europa komen?

Dries: Om evenveel redenen als dat er moslims naar hier komen uiteraard. Iedereen heeft zijn individuele redenen en dat generaliseren zou dom zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat niet alle moslims naar hier komen om redenen van oorlog.

Maar ga je er dan ook van uit dat moslims op zich, als als allez, het standpunt van Schild en Vrienden is ‘zekere grenzen, zekere toekomst’ …

Dries: ja

… dat is waarschijnlijk ook om die mensen buiten te houden.

Dries: ja

Maar u erkent wel dat er een hele hoop redenen zijn waarom die moslims naar hier komen, daarvan ook een hoop gegronde redenen. Wil dat dan zeggen dat we…

Dries: Nee

… dat zijn geen gegronde redenen

Dries: Ik zie, ik vind dat zelf, oorlog is geen gegronde reden om van vanuit een land dat duizenden kilometers hiervan verwijderd is, dat geen enkele affiniteit heeft met Vlaanderen, geen enkele gelijkenis heeft met Vlaanderen, van daaruit naar hier te komen.