Nieuwe studie: Rechtenstudenten hebben het laagste IQ

De start van het academiejaar gaat steeds gepaard met een traditionele waarschuwing van de proffen: "Kijk links van u. Kijk rechts van u. De meeste van uw collega's zien we na de examens niet meer terug". De overduidelijk motiverende en positieve kwaliteiten van deze mentaliteit ten spijt, wordt er met deze uitspraak wel een vinger op de wonde gelegd. Lage slaagcijfers, zeker in het eerste jaar, zijn een groot probleem bij studenten.

Om de dalende slaagcijfers te verklaren, liet de UGent vorig academiejaar een studie uitvoeren waarvan de cijfers nu pas bekend werden. "Het doel van de studie was om per faculteit concrete data te kunnen koppelen aan de oorzaken van lage slaagcijfers. Zo kunnen we het beleid aanpassen en betere trajectbegeleiding voorzien", licht onderzoeksverantwoordelijke Baarten Moudry toe. "Een opzet waar we dan ook in geslaagd zijn. We becijferden zelfs heel evidente zaken die wel altijd vermoed werden, maar nooit echt bewezen zijn. Zo zitten de meeste psychopaten bij de Diergeneeskunde. Daar waren natuurlijk altijd wel aanwijzingen voor: dieren martelen is nu eenmaal bekend psychopatengedrag, maar voor deze studie was dat slechts een buikgevoel.

Ook hebben we bewijs gevonden dat de meeste psychologiestudenten voor hun richting kiezen zodat ze zichzelf kunnen psychoanalyseren. Alweer, heel merkwaardig is dat niet, maar nu hebben wie hier dus ook zekerheid over." Er is wel een opvallende uitschieter: de studenten aan de faculteit Recht en Criminologie hebben namelijk een opvallend laag IQ. Gemiddeld gezien zelfs het laagste van de hele universiteit. Meer nog: het gemiddelde EQ van de rechtenstudenten ligt ook veel lager dan dat van andere studenten, maar dat cijfer ligt dan weer in lijn der verwachting.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen