De bloemetjes en blokvormige bijtjes

Voortplantingsgenetica in Minecraft

Niet elke wetenschapper houdt zich bezig met proefbuizen, deeltjesversnellers of lasers. Dr. Schamperstein kiest voor een theoretische aanpak en baant zich een weg door formules, berekeningen en kennis om een licht te schijnen over een prangende maar absurde situatie.

Sinds enkele jaren is 'Minecraft' het bestverkochte videospel aller tijden. Zoals ieder ietwat digitaal geletterd persoon wel weet, is het dan ook een spel van vele mogelijkheden. De bijna oneindige open wereld heeft veel gelijkenissen met onze eigen wereld, maar botst ook op de grenzen van het geloofwaardige. We zouden hier zwevende blokken of andere dimensies kunnen bespreken, maar het spel heeft een veel groter mysterie waar weinig mensen van wakker lijken te liggen: seks tussen fictieve blokvormige dieren.

West-Vlaanderen in kubussen

De blokvormige landschappen van Minecraft zijn een thuis voor talloze dieren. We herkennen die dieren ook uit onze eigen wereld, of toch minstens uit West-Vlaanderen. Je kan namelijk in beide niet ver lopen zonder koeien, kippen of schapen tegen te komen. Deze dieren kunnen dan door spelers gevangen worden, en ontdaan worden van hun vlees, melk, eieren of wol.

Tenzij de koeienmelk dus niet altijd melk is, mogen we ervan uitgaan dat deze dieren allemaal tot het vrouwelijke geslacht behoren

Met behulp van wat voedsel kan je hen zelfs overtuigen om te paren. Hier botsen we echter op een probleem. De dieren in Minecraft lijken namelijk allemaal tot hetzelfde geslacht te behoren. Zo leggen alle kippen er eieren, heeft geen enkel schaap hoorns, en kan elke koe gemolken worden. Tenzij de koeienmelk dus niet altijd melk is, mogen we ervan uitgaan dat deze dieren allemaal tot het vrouwelijke geslacht behoren. De grote vraag luidt dan: hoe planten ze zich voort?

X & Why?

Om dit probleem te kaderen, moeten we even onderduiken in de wonderlijke wereld van de voortplanting. Seks verkoopt altijd, maar hier gaat het jammer genoeg slechts over genen. In grote en te eenvoudige lijnen kunnen we zeggen dat dieren gemaakt worden door de samenkomst van twee gameten of geslachtscellen. Een van deze gameten komt van een vader van het mannelijke geslacht, de andere van een moeder van het vrouwelijke geslacht. Binnen die gameten staat een reeks genetische code die elkaar complementair aanvullen via het fenomeen van genomische inprenting. Dit zorgt ook ervoor dat twee gameten van hetzelfde geslacht samen zich niet kunnen voortplanten. Tot voor kort, want wetenschappers in China hebben namelijk via genetische modificatie twee gameten van muizen van hetzelfde geslacht kunnen creëren die samen wel tot bevruchting en verdere groei leidde. Ondanks de weinige embryo's die overleefden, leken de onderzoekers toch optimistisch. Het onderzoek toonde trouwens aan dat twee vrouwelijke gameten makkelijker te modificeren zijn om genomische inprenting te omzeilen dan twee mannelijke.

Deze studie leert ons dat de voortplanting in Minecraft niet zo onmogelijk is als je wel zou denken. En dat de exclusief vrouwelijke beestjes in de blokvormige realiteit mogelijks een genetisch unicum zijn, dat in onze wereld nog maar enkele jaren mogelijk wordt geacht. Nu rest enkel de vraag waar alle mannelijke dieren gebleven zijn? Kan Minecraft ons nog andere doorbraken in de genetica voorleggen?

Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen