Niiwu spelling Needurlants voorgustelt

Allus makkullukkur, hoeraa!

Du Taaluunii heeft un vereenvouwdugdu spelling voorgustelt. Du aanlijding hiirvoor is dat sommugu mensun onder anduru du deeteereegul te moejluk vondun. "Jaa, daarom hebbun wu beslootun om allu dingun dii moejluk kunnun zijn tu schrappun", zegt du grootu baas van du Taaluunii. Wu zullun zijn naam niit noemun, want dat is tu moejluk.

"Uitijnduluk was hut Needurlants veel tu inguwikkult. Al dat gudoe met letturs, reeguls en loogiika, dat is volleedug oovurboodug. Ju kan ook guwoon op ju guvoel afgaan." Enkulu kriitiisu taalpuuriesten oppurdun dat du niiwu spelling kompleet arbiitrijr is, en nog lastugur om tu verstaan dan wat hut vroegur was. "Jaa kijk, ju kan niit met iidureen reekuning houwdun. Un volleedug fooneetiise spelling maakt niimant egt gullukkug, maar niimant kan ons nuu verwijtun dat hut Needurlants onloogiese spellingsreeguls heeft."

"Hut iidee kwam ur eerst toen wu du deeteereegul schraptun. Nu mogun allu woordun waar ju tee hoort met tee guschreevun wordun. Maar dan vroegun wu ons af: waarom zouw ju uuburhoupt nog reeguls hanteerun? Ur zal altijt iimant zijn die tu agturluk is om hut tu snappun, of tu luij om hut tu leerun." Hut grootu voordeel nuu is wel dat kleuturs snellur du taal kunnun leerun. "Wu denkun zelfs dat deezu niiwu spelling bij klijnu kindurun beetur gukent is dan bij volwassunnun. Hoe guweldug dat du niiwu geeneeraasii al klaar staat", busluiwt du muneer van du Taaluunii. 

0
Gemiddeld: 5 (3 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Ik wil niit moejluk doen, maar is hut niit ‘onloogiise’ in plaats van ‘onloogiese’ spellingsreeguls?

Reactie toevoegen