Sprak de rector de waarheid over code rood?

De evolutie naar code rood: een reconstructie

Hoe kwam de beslissing om naar code rood te gaan tot stand? Wie werd daarin betrokken? Waarom kwam het als een donderslag bij heldere hemel voor veel studenten? Een heleboel vragen, maar gelukkig zijn er ook antwoorden.

Om zijn coronabeleid te bepalen, overlegt rector Rik Van de Walle met een team medische experten verbonden aan het UZ Gent, artsen-professoren die gespecialiseerd zijn in infectieziekten, inwendige ziekten en microbiologie. Daarnaast hebben ook de decanen, de onderwijsdirecteurs van elke faculteit en de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) inspraak. Studenten hebben hier dus niets in de pap te brokken.

De raad der wijzen

Rector Rik Van de Walle

Tot en met 13 oktober was er nog discussie onder die verantwoordelijken over de omschakeling naar code rood. Maar van 13 op 14 oktober verdubbelde het aantal opnames in het UZ en kwam er een consensus: de universiteit schakelt een tint donkerder. Dat kan een onlogische maatregel lijken, want over het algemeen verliepen de lessen volledig coronaveilig. De stromen studenten die iedere keer van en naar de les moesten, daarentegen, waren dat helemaal niet. Zij zouden voor opstoppingen zorgen bij in- en uitgangen van gebouwen en op het openbaar vervoer. Daarom blijven de studie- en werkplekken in code rood wel open: mensen komen en gaan daar wanneer ze zelf willen, waardoor het risico op besmetting veel kleiner wordt. Door de maatregelen van de federale overheid zijn die studie- en werkplekken wel gesloten, maar onder een 'normale' code rood kunnen studenten er gewoon terecht. De universiteit voegde er ook aan toe dat ze er zich van bewust was dat studenten niet het grootste risico vormen in de samenleving, en dat de nieuwe code pas vanaf 26 oktober zou ingaan, zodat iedereen tijd had om zich voor te bereiden.

"In overleg met studentenvertegenwoordigers"

Een rationele beslissing die genomen is na een harmonieus overleg, zo lijkt het. Maar aangezien studenten het nieuws over de omschakeling pas de ochtend van 15 oktober ontdekten omdat de e-mail die het aankondigde in het holst van de nacht verstuurd was, hadden veel studenten de indruk dat er hen iets door de strot geramd werd. In het Radio-1-programma 'De Ochtend' was de rector de rector de eerste die de dag zelf nog op de verandering kon reageren: "We hebben gisteren overleg gehad met studentenvertegenwoordigers. Zij worden hier uiteraard niet vrolijk van, maar zij begrijpen dit volkomen."

Met welke studentenvertegenwoordigers heeft de rector toen gesproken?

Ten eerste: met welke studentenvertegenwoordigers (stuvers) heeft de rector voor de beslissing gesproken? De verkozen stuvers in de Raad van Bestuur hadden hun eerste overleg – met vicerector Mieke Van Herreweghe en hoofd van DOWA Ilse De Bourdeaudhuij – pas op 20 oktober. Zij kunnen dus op 14 oktober niet geraadpleegd zijn. De Gentse Studentenraad (GSR) daarentegen wordt niet rechtstreeks door de studenten gekozen, maar bestaat wel uit een mengeling van student-vrijwilligers en -bestuurders. Bij die GSR klinkt het dat zij "enkele uren voor de communicatie van de beslissing op de hoogte waren gebracht", aldus voorzitter Maarten Buytaert.

De stuvers in de RvB

Bij de beslissing zelf werden zij niet betrokken. Buytaert vult aan: "Zodra de officiële communicatie er was, hebben wij zo veel mogelijk bezorgdheden en reacties verzameld. Daarmee zijn we dan op 20 oktober naar de vicerector en DOWA gestapt." Daar overlegde de GSR samen met de stuvers die zetelen in de Raad van Bestuur. De leden van de Sociale Raad werden later over de inhoud van het gesprek op de hoogte gebracht door hun collega's in de Raad van Bestuur.

De beslissing om naar code rood over te schakelen werd boven de hoofden van de studenten genomen

Het woord 'overleg' laat ook enige inspraak van studenten uitschijnen, wat niet helemaal het geval was. De GSR een paar uur op voorhand inlichten valt niet echt 'overleg' te noemen en de begripvolle studentenvertegenwoordigers die de rector in zijn radio-interview aanhaalde, hebben wij niet teruggevonden. In de Sociale Raad en de Raad van Bestuur is er wel veel begrip voor de beslissing van de rector, maar zij hadden pas op 20 oktober een overleg, waarop de rector zelf ook niet aanwezig was. Ook de GSR toont overigens begrip.

De beslissing om naar code rood over te schakelen werd, met andere woorden, boven de hoofden van de studenten genomen. Waarop de beweringen van de rector gestoeld zijn, is niet duidelijk.

Een originele grafische weergave van het concept code rood
0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen