'Coronacheck' keert terug, maar een beetje anders

Vorig jaar zorgde de coronacheck voor veel gemoedsrust bij studenten. Op welke manier keert die dit jaar terug? En hoe wil de UGent de weinig ideale onderwijssituatie van de eerste lockdown vermijden?

Een grote bezorgdheid bij studenten is dat deze lockdown een kopie van de situatie in het voorjaar wordt. De Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) beweert echter "dat er dit academiejaar grote inspanningen geleverd werden om het onderwijs kwaliteitsvol te organiseren. We merken ook dat dit gebeurt." Vorig jaar gebeurde de omschakeling naar online-onderwijs heel bruusk, wat resulteerde in heel wat proffen die hebben ingezet op zelfstudie of die lesopnames van de jaren voordien online gooiden.

"Kwaliteitsvol blended onderwijs biedt voldoende garanties"

Dit academiejaar was DOWA beter voorbereid, volgens Ilse De Bourdeaudhuij: "Nu waren er heel wat trainingen, webinars en tips om lesgevers te professionaliseren. Daarnaast investeerden we ook in nieuwe tools voor de digitale leeromgeving, die verder verbeterd werd." Ten slotte zet de UGent volgens De Bourdeaudhuij in op structuur en interactie: "Die beide elementen bleken cruciaal voor studenten om hun lessen te kunnen blijven volgen." Nu wordt volgens haar het lessenrooster zoveel mogelijk gevolgd, met streams en opnames voor bijna alle lessen. "Heel veel lessen laten ook interactie toe tussen proffen en studenten."

Wat gebeurt er nu met de coronacheck? Als er in vergelijking met de punten van voorgaande jaren een substantieel verschil was, zorde die ervoor dat de scores van studenten collectief verhoogd konden worden. Die komt terug, duidt De Bourdeaudhuij: "Lesgevers zullen de tool opnieuw kunnen gebruiken om te zien of de examenresultaten voor hun vak afwijken van de resultaten van vorige jaren." Het zijn wel nog steeds de lesgevers die bevoegd zijn om dan de finale examencijfers te bepalen. De aanpassing van de cijfers zal wel een stuk minder geautomatiseerd verlopen, omdat de lesgevers nu niet gewoon kunnen teruggrijpen naar de cijfers van vorig jaar. Die zijn immers mogelijk al gecorrigeerd door de vorige coronacheck.

De UGent legt haar lesgevers, naast de coronacheck, echter geen mildheid op

De UGent legt haar lesgevers, naast de coronacheck, echter geen mildheid op: "Kwaliteitsvol blended onderwijs, online onderwijs en afstandsonderwijs gecombineerd met on campus onderwijs voor essentiële competenties, biedt voldoende garanties dat studenten de competenties kunnen bereiken." Dat, en lesgevers die hun evaluatiemethodes aanpassen aan de manier waarop ze onderwijs gegeven hebben, moeten volgens DOWA volstaan. Rector Rik Van de Walle vroeg in een e-mail aan zijn lesgevers ook om mildheid aan de dag te leggen bij beoordelingen, maar dat is uiteraard geen afdwingbare maatregel. In de komende weken en maanden zal moeten blijken of deze aanpak de juiste is. To be continued.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen