Verleden tijd: verkiezingsslogans

"Stop het gepamper, lees Schamper"

Op 9 juni zijn het verkiezingen en zal de modale burger met holle slogans en pogingen tot gevatte oneliners om de oren geslagen worden. Al sinds er verkiezingen zijn, zijn er slogans. 

Waar we vandaag de holle slogans niet van ons af kunnen slaan, was dat vroeger anders. "Leve de 8-urendag" en "Voor het algemeen stemrecht", schreven de Gentse socialisten voor de oorlog. "Met den wind in de zeilen", zo leest een poster waar de socialistische partij als een zeil de boot België vooruit stuwt, toont dan weer het creatieve propagandawerk waar we vandaag alleen maar van kunnen dromen. 

De Liberale Partij kwam in de jaren net na de oorlog dan weer op met "Liberaal land, gelukkig land". Die optimistische sfeer was in de jaren 80 ver te zoeken, met slogans als "Voor minder belastingen" en "Niet u, maar de staat leeft boven zijn stand". Sindsdien liefkozen de liberalen de bondigheid en gingen ze in 2019 voor "Gewoon doen". 

Van de Volksunie herinneren we ons vooral "Pest Voor Vlaanderen", een referentie naar de toenmalige afkorting van de liberale partij PVV. Zelf trok de VU met harde taal naar de kiezer. "Gedaan met geven en toegeven." De opvolger van de Volksunie, N-VA, haalt de inspiratie voor slogans dan weer volledig uit de letter V: "Verandering voor vooruitgang", "Voor Vlaanderen, Voor Vooruitgang" en "Voor Vlaamse Welvaart".  

"Onafhankelijk Vlaanderen" en "Gastarbeid stop!" viel in 1985 op affiches van het Vlaams Blok te lezen. De twee belangrijkste thema's voor de volgende 40 jaar aan Vlaams Belang-propaganda waren ingezet. Toen die partij in 1991 een monsterwinst haalde, kon er een andere partij mee zegevieren. ROSSEM van Jean-Pierre Van Rossem haalde drie zetels. "Geen gezwijn, stem libertijn" bleek een moeilijke slogan om aan te weerstaan. In 2007 haalde libertair Lijst Dedecker van Jean-Marie Dedecker met vijf zetels een nog beter resultaat. "Uw waakhond in het parlement" leek de partij van het "Gezond verstand" geen windeieren te leggen. 

Niet elke slogan is even succesvol. In 2003 trok Agalev naar de verkiezingen onder de slogan "Agalev maakt het verschil". De partij zakte onder de kiesdrempel en zou spoedig van naam veranderen naar Groen! De volgende verkiezingen werd gekozen voor "De bal ligt in uw kamp". Men zou denken dat het een uitdaging was.

Nog voor figuren als Van Rossem en Dedecker wisten de christendemocraten al wat personalisering van de politiek betekende. In de jaren 70 zetten ze alles in op Leo Tindemans, met slogans als "Met deze man wordt het anders" en "Méér dan ooit Tindemans". Onder Jean-Luc Dehaene kwam er "De tocht is moeilijk, de gids ervaren". De opvolgers misten dergelijke gravitas. Yves Leterme trok met "Goed bestuur" naar de verkiezingen. Dit jaar leek CD&V eerst voor "Respect Werkt" te gaan, maar dat leek niet te werken, waarna "Kies Zekerheid" volgde. 

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen