Ciao buitenland! Ciao punten?

Mensen die al op Erasmus gingen, herkennen het misschien wel. Je komt na je uitwisseling trots thuis met een 16. Op je puntenbriefje is er echter geen 16 meer te bespeuren, maar een pietluttige 11. Wat is er hier juist gebeurd?

Dankzij een Erasmusverblijf leer je dat er zeker sterke verschillen zijn tussen België en andere landen. In Italië word je bijvoorbeeld door de ober neergeschoten wanneer je een cappuccino bestelt na 12 uur, terwijl pizza met frietjes erop perfect sociaal acceptabel is. Academisch zijn er natuurlijk ook verschillen. Zo gebruiken buitenlandse universiteiten bijvoorbeeld een ander puntensysteem dan in België. In Italië staan de punten op 30 en moet je een 18 halen om te slagen.

Gooit de rector blindelings een dartpijltje om punten te bepalen?

Verder heeft Italië (zo gaat het verhaal toch) een 'gullere' manier van punten toekennen. Hoe worden die punten dan omgerekend naar een representatief punt aan de UGent? Trekt de UGent integraal een paar punten af om zich beter te voelen dan andere universiteiten? Gooit de rector blindelings een dartpijltje om punten te bepalen?

Effectief omzetten

Om te vermijden dat je punten afhangen van een rectoriële roulette, heeft de Europese Commissie een systeem bedacht om punten zo representatief mogelijk om te zetten. Hiervoor wordt een Grade Distribution Table (GDT) opgesteld. Dit is een tabel die voor elk punt het percentage studenten dat dit resultaat behaalde bevat. Hierdoor kunnen ze dan tussen instellingen vergeleken worden. Stel je voor dat iemand in Italië een 23/30 haalt en 30% van de Italiaanse studenten dat ook doen, dan wordt er gekeken naar het punt aan de UGent dat 30% van de studenten behaalt. Als dat een 12/20 is, dan is dat het punt dat de uitwisselingstudent krijgt. Indien het mogelijk is, wordt er voor de omzetting gekeken naar de GDT van het specifieke vak. Maar dat kan niet altijd, bijvoorbeeld omdat het vak niet gedoceerd wordt aan de UGent. In dat geval worden de tabellen op een aantal andere manieren opgesteld:

Aan de meeste instellingen worden opleidingen opgedeeld in 62 categorieën waarvan de GDT's tussen instellingen vergeleken kunnen worden. De UGent telt zo'n 80 bacheloropleidingen waardoor sommige studierichtingen onvermijdelijk tezamen gegroepeerd worden in één van deze categorieën. Jouw punten kunnen dus deels vergeleken worden met die van een andere, gelijkaardige opleiding.

Het is ook mogelijk dat de tabellen per instelling of opleiding opgesteld worden. Hier is de omzetting wat moeilijker en wordt er elders over de omzetting beslist, zoals bijvoorbeeld in het Erasmusakkoord.

Sommige instellingen bieden geen GDT aan. In dat geval wordt er gekeken of dit opgesteld kan worden voor het hele land. De verdeling aan de UGent wordt hiermee vergeleken. 

Gebruikt het land een A-B-C-D-E score in plaats van cijfers? Dan wordt de GDT opgesteld op basis van de verdeling van die scores. Hierdoor is de verdeling veel minder fijnmazig dan aan de UGent.

Wat als een land geen GDT opstelt of het ECTS-puntensysteem niet gebruikt? In dit geval worden er met de uitwisselingsinstelling afspraken gemaakt over de omzetting.

Sommige landen geven enkel mee of je geslaagd bent via een pass/fail. Hier wordt geen punt aan gekoppeld maar wordt de pass/fail overgenomen. Dit heeft ook geen invloed op je graad van verdienste. Vakken waarvoor je slaagt in het buitenland kunnen ook niet omgezet worden naar een cijfer lager dan 10/20, ongeacht de manier waarop de omzetting verloopt.

 Fail voor het systeem?

Dit systeem is een redelijke poging om opleidingen te vergelijken, ondanks de verschillen tussen instellingen, maar perfect is het zeker niet. Eerst en vooral zorgt het ervoor dat een uitwisseling naar een land met een 'lossere' academische cultuur een serieuze impact kan hebben op je graad van verdienste. Een maximumpunt kan naar een 15/20 herschaald worden terwijl je het vak eigenlijk heel goed beheerst. Hoe representatief is dat punt dan nog?

De communicatie rond puntenomzetting is ook nagenoeg onbestaand. Veel studenten hebben pas laat weet van dit systeem, vaak pas nadat ze op uitwisseling vertrekken. Ja, de informatie is technisch gezien beschikbaar. In een presentatie van Welcome Abroad van 58 slides pronkt er onderaan op één slide het zinnetje: "Punten worden omgezet volgens de regels van het OER". Dat gaat echter verloren tussen alle informatie over huisvesting, learning agreements, beurzen … Je moet daarnaast ook naar de UGent-site over ECTS gaan om te vinden hoe die omzetting werkt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel studenten nogal schrikken wanneer ze het puntenbriefje van hun uitwisseling zien.

Wederom een voorbeeld van 'De C in UGent staat voor communicatie'?

Verschillende faculteiten pakken de omzetting ook anders aan. Zo volgt één faculteit de procedure uit dit artikel, terwijl een ander een enkele GDT op facultair niveau opstelt. Slechts drie van de elf faculteiten antwoordden op onze vragen. Wederom een voorbeeld van 'De C in UGent staat voor communicatie'?

Dit omzettingssysteem zou uiteraard geen drempel mogen vormen om op uitwisseling te gaan. Toch lijkt academische prestatie voorrang te krijgen op het echte doel van een uitwisseling: een stap in het duister nemen om zo nieuwe mensen, culturen en expertises te leren kennen. Eén van de gecontacteerde faculteiten stelde voor om met een pass/fail systeem te werken. Er wordt dan enkel vermeld of je geslaagd bent voor een uitwisselingsvak. Dit heeft geen invloed op je graad van verdienste en is minder arbeidsintensief voor de omzetters.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen