Dokter, dokter?

Een gezondheidsgids voor Gentse studenten

Goede gezondheidszorg is een basisrecht, maar niet altijd goedkoop. Waar kan je als student heen als je kampt met mentale of fysieke gezondheidsproblemen?

CAW crisishulp

CAW Crisishulp biedt begeleiding rond uiteenlopende thema's. Je kan bij hen terecht met gezins- en relatieproblemen, persoonlijke problemen, financiële problemen, traumatische ervaringen en als je als pleger van feiten wil werken aan herstel. De vzw kan je op verschillende manieren helpen. Je kunt bij de hulpverleners terecht voor gratis advies, informatie en kortdurende hulp. De crisishulp omvat ook tijdelijk onderdak en alles waar je verder nood aan kunt hebben wanneer je een crisis doormaakt. De eerste stap naar een oplossing zetten is niet altijd evident. Bij CAW kan je ook even praten zonder een hulpverleningstraject op te starten. Je kan bellen, chatten of langskomen in één van de CAW-huizen.


Teleblok

Mensen zeggen dat je studententijd de beste tijd van je leven is, maar die uitspraak geldt lang niet voor iedereen. Studeren kan gepaard gaan met problemen, al zeker tijdens de examenperiode. Je kan terecht bij Teleblok als je op zoek bent naar informatie over studeren in de ruime zin. Met een naam als Teleblok is het geen verrassing dat de site onder meer studieplanners biedt. Daarnaast passeren ook thema's zoals mentale gezondheid, op je eigen benen staan en relaties de revue. Teleblok lijst verder een aantal linkjes op die een eerste stap kunnen zijn naar gepaste professionele hulp. Tijdens de blok staat de chatlijn van Teleblok open. In die periode kan je dagelijks tussen 18 en 23 uur terecht bij vrijwilligers voor een anoniem en vertrouwelijk babbeltje.

Tijdens de blok staat de chatlijn van Teleblok open, dan kan je dagelijks tussen 18 en 23 uur terecht bij vrijwilligers voor een babbeltje


Studentenpsychologen

Wie zich weleens niet zo goed in zijn vel voelt, heeft wellicht al eens nagedacht over een bezoek aan de psycholoog. Gelukkig leven we in een tijd waar dit meer en meer aanvaard wordt, en studeren we aan een universiteit die ons daarbij kan helpen. Wie een afspraak wil maken, kan dit gemakkelijk doen via het studentenportaal, en als er bijkomende sessies volgen zullen die met de psycholoog zelf ingepland worden. Studentenpsychologen werken steeds op kortere termijn en heel probleemoplossend. Ze beschikken ook over een brede kennis van andere psychologen, geconventioneerd en niet geconventioneerd, naar wie ze je gerust willen doorverwijzen.

Chatlijn Epione

Epione ken je misschien al via de 'Wel in je vel'-pagina op Ufora. De chatlijn is opgericht in samenwerking met de Gentse Studentenraad, Stad Gent en Associatie Gent. Je kan er terecht voor gratis online hulp. Via de chat praat je er met studenten die getraind zijn door Awel vzw. Ze bieden geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor. Ze kunnen je ook doorverwijzen naar universitaire of externe hulpdiensten. De chatlijn is elke maandag, woensdag en zaterdag tussen 19 en 23 uur beschikbaar. Epione is niet alleen gratis, maar ook anoniem: je kan er een nickname kiezen en hoeft geen persoonlijke informatie te delen. Daardoor is het platform heel laagdrempelig. Je kan ook zelf vrijwilliger worden bij Epione en zo je medestudenten helpen via chat.


Spoedpsychiatrie UZ Gent

Op de afdeling Spoedpsychiatrie worden mensen met een acuut psychiatrisch noodgeval opgevangen en behandeld. Meerderjarigen in crisissituaties worden hier geholpen. Dat zijn bijvoorbeeld patiënten met ernstige zelfmoordgedachten, gedragsproblemen of middelengebruik − zowel legale als illegale middelen. Via de spoedgevallendienst of doorverwijzing van een arts kan je opgenomen worden. Een opname duurt maximaal 72 uur bij psychische noodgevallen en maximaal vijf dagen voor patiënten met middelenproblematiek. Daarna kan er een vervolgzorg georganiseerd worden, zoals een verdere opname, ambulante zorg of zorg aan huis. Bij patiënten met middelenproblematiek wordt een zorgtraject uitgestippeld en een follow-upafspraak gemaakt.


Studentenartsen UGent 

Zit je op kot en geraak je niet tijdig bij je huisarts? Dan kan je terecht bij de studentenartsen van de UGent. Een afspraak maken is verplicht. Je kan een contactmoment inplannen op een moment dat voor jou past via de online tool. Als je heel dringend hulp nodig hebt, bel je best even. De kabinetten van de studentenartsen zijn te vinden in het zijgebouw van het Rectoraat naast campus UFO. Tijdens het weekend, 's nachts of op feestdagen kan je niet langskomen. Zou je toch graag op een van deze momenten een dokter zien? Dan kan je telefoneren naar het centraal nummer voor Gentse wachtposten (1733).

Zorgcentrum na seksueel geweld

Als je te maken hebt gekregen met seksueel geweld kan je dag en nacht terecht bij het zorgcentrum van het UZ Gent (ZSG). Er wordt onmiddellijk medische, psychologische en forensische hulp voorzien door een team van professionals. Indien gewenst, kan je in het centrum ook een klacht neerleggen bij een gespecialiseerde politieagent. Ook als de feiten al van een langere tijd geleden dateren, kan je beroep doen op de diensten van het ZSG. Een afspraak maken is niet nodig en je bent vrij om een vertrouwenspersoon mee te nemen. Als je zelf een steunfiguur bent, kan je ook steeds terecht bij het centrum als je nood hebt aan advies.

Ook als de feiten al van een langere tijd geleden dateren, kan je beroep doen op de diensten van het ZSG

Praatsessies UGent 

Heb je nood aan een babbel, maar wil je liever geen een-op-eengesprek? Dan zijn de praatsessies van de UGent misschien wel iets voor jou. Onder de begeleiding van drie psychologen kan je met medestudenten in gesprek gaan over een resem aan thema's zoals neerslachtigheid, chaos, zelfzorg, eenzaamheid, financiële zorgen en examenstress. De begeleiders luisteren naar de noden van studenten en stemmen op basis hiervan de onderwerpen af. Suggesties zijn dus steeds welkom! De gesprekken gaan meestal on-campus door. Je kan je online via de site van de UGent inschrijven. 
 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen