"Anarchisten willen de wereld democratiseren, niet platbranden"

Als iemand je een anarchist noemt, is dat meestal niet omdat je een grote fan bent van Bakoenin, maar een belediging. Maar wie zijn die anarchisten eigenlijk en waar houden ze zich mee bezig? We vragen het aan het Anarchistisch Collectief Gent.

Wie zijn jullie?

Wij zijn Anarchistisch Collectief Gent, ook wel bekend als ACG of de Gansjes. We zijn een groeiend collectief dat een plaats wil bieden aan mensen met links-libertaire ideeën. Onze groep bestaat uit verschillende mensen die zichzelf organiseren om actief aan een meer solidaire, rechtvaardige en duurzame wereld te bouwen.

Anarchisme, wat is dat precies?

Het anarchisme is een politieke beweging die een samenleving zonder hiërarchie, bazen of centrale autoriteiten wil. Als anarchisten staan we kritisch tegenover alle machtsstructuren en sociale hiërachieën die onze hedendaagse samenleving kenmerken, zoals het kapitalisme, de particratie en de natiestaat. We willen die structuren vervangen door meer democratische en egalitaire alternatieven. Veel mensen hebben een beeld van gemaskerde anarchisten die het systeem omverwerpen, waarna de samenleving in complete chaos vervalt. Anarchisten willen de wereld democratiseren, niet platbranden.

"De mutualiteiten zoals we die vandaag kennen, vinden hun oorsprong in het anarchistische mutualisme"

In het verleden werd er in de naam van het anarchisme geweld gebruikt. Hoe staan jullie daar nu tegenover?

Geweld is vreselijk en zal altijd het laatste redmiddel zijn voor ons, alleen als zelfverdediging is het gerechtvaardigd. Anarchisten hebben in het verleden inderdaad meegevochten in revoluties en aanslagen uitgevoerd op dictators. Soms was dit te rechtvaardigen, soms ook niet. We leven vandaag, in België, in een tijdperk waar geweld gelukkig iets minder voorkomt en vaak vermeden kan worden.

Waar hebben anarchisten al hun impact kunnen maken?

Overal ter wereld legden anarchisten het vuur aan de schenen van dictators, autocraten en imperialisten. Spaanse anarchisten verzetten zich tegen het fascistische regime van Franco en Oekraïense anarchisten streden tegen het imperialisme van zowel de Tsaar als Lenin. In België hebben de anarchisten ook van zich laten horen: de mutualiteiten zoals we die vandaag kennen, vinden hun oorsprong in het anarchistische mutualisme. Anarchisten waren ook altijd pioniers op het vlak van vrouwenrechten, antifascisme, arbeidsrechten en queerrechten.

Jullie noemen jezelf een collectief. Wat is het verschil tussen een collectief en een normale politieke vereniging of partij?


De naam 'collectief' geeft het eigenlijk al weg. Politieke verenigingen of partijen zijn vaak zeer hiërarchisch en strikt georganiseerd. Als individu heb je in zulke organisaties eigenlijk vrij weinig te zeggen als je niet aan de top staat. Binnen een collectief als ACG worden de beslissingen altijd samen genomen, dat wil zeggen dat iedere stem telt en de beslissingen bediscussieerd worden tot we een consensus bereiken waar iedereen zich min of meer in kan vinden.

Wat voor activiteiten organiseren jullie?

Op dit moment organiseren we verbindende evenementen zoals volkskeukens, caféavonden en filmavonden waar we als community samenkomen om bij te leren en ook gewoon plezier hebben. We zetten ons ook in voor het klimaat, sociale rechtvaardigheid en antifascisme door acties te organiseren of een blok te vormen binnen protesten.

Mensen met interesse om zich aan te sluiten bij het Anarchistisch Collectief Gent, kunnen terecht op hun Instagram of Facebook.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen