“Alle journalisten willen wel iets schrijven over seks”

Een interview met professor Alexis Dewaele

Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid van de Vlamingen? Dat is de vraag die professor en voormalig Sensoa-voorzitter Alexis Dewaele zich tien jaar geleden probeerde te beantwoorden met de grootschalige Sexpert-studie.

Waarom werd de Sexpert-studie uitgevoerd?

"Dat was de eerste grootschalige studie over seksuele gezondheid in Vlaanderen. Onze doelstelling was ambitieus: de seksuele gezondheid van alle burgers versterken. Daarnaast was er een maatschappelijke component en wilden we de seksuele gezondheid versterken op vlak van beleid, zorg en preventie. Bij de studie was er een diverse groep van sociologen, artsen, psychologen en seksuologen van zowel de KU Leuven als de UGent betrokken. Het was dus een interdisciplinaire samenwerking om een allesomvattende visie op de seksuele gezondheid te kunnen uitdragen. Daarbij vonden we het ook belangrijk om een blik te richten op de positieve kant van seksualiteit en niet enkel naar de problemen te kijken." 

"De speekselstalen werden afgenomen en in eerste instantie belanden die dan in de diepvriezer naast de spruitjes"

De Sexpert-studie is ondertussen al 10 jaar geleden, denkt u dat het nodig is om ze nog eens uit te voeren? Of zijn daar al concrete plannen voor?

"Er zijn wel wat pogingen ondernomen, maar concrete plannen zijn er nog niet, want er is geen financiering voor. In Nederland wordt elke twee jaar een grootschalige enquête rond seksuele gezondheid gehouden, en ook in het Verenigd Koninkrijk is er een gelijkaardige studie, maar in België is dat helaas niet het geval. De cijfers van de Sexpert-studie zijn ondertussen wel wat gedateerd, dus het zou zeker nuttig zijn om ze opnieuw uit te voeren, maar de overheid is voorlopig nog niet bereid geweest om hier structureel in te investeren."

Voor de Sexpert-studie hebben jullie met een interdisciplinair team samengewerkt. Hoe gaat dat praktisch in z'n werk?

"De vragenlijst opstellen was een eerste grote taak van dit project, omdat de verschillende perspectieven van seksualiteit er in verwerkt moesten worden. Eens die af was, hebben we deels gewerkt met interviews aan huis, maar een deel werd op de computer ingevuld zodat participanten geen heel intieme gegevens aan de interviewer moesten vertellen. Daarnaast hebben we ook speekselstalen afgenomen om een hormonale meting te kunnen doen. Die speekselstalen werden bij de mensen thuis afgenomen en in eerste instantie belanden die dan in de diepvriezer van de mensen naast de spruitjes. Daarna werden ze allemaal opgehaald en vervoerd naar een diepvriezer van -80°C in het UZ Gent."

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek die u zou willen meegeven?

"Een van de belangrijkste bevindingen was dat de seksuele gezondheid van de Vlaming een overwegend positief verhaal is. Mensen zijn vrij tevreden over hun seksualiteit en er is binnen gezinnen openheid om erover te spreken. Verder komen in Vlaanderen relatief weinig tienerzwangerschappen voor, en wordt de eerste keer seks bij jongeren positief ervaren. Heel wat mensen denken ook dat mannen en vrouwen erg verschillend zijn in hoe ze hun seksualiteit ervaren, maar dat is niet per se zo. Mannen en vrouwen zijn bijvoorbeeld even tevreden over hun seksleven. Er zijn ook wel wat verschillen. Mannen masturberen bijvoorbeeld vaker dan vrouwen en ze komen ook vaker tot een orgasme tijdens de seks dan vrouwen. We hebben ook gezien dat vrouwen veel vaker het slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan mannen. Als we tot slot de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken, zagen we dat de leeftijd waarop men voor de eerste keer seks heeft is gedaald. Bij 65-plussers was dat op 21 jaar, terwijl dit bij jongvolwassenen gemiddeld op de leeftijd van 17 jaar is."

"Volgens mij is het absoluut een verantwoordelijkheid van de UGent om te zorgen voor het welzijn van de studenten"

Heeft de studie maatschappelijke gevolgen teweeggebracht?

"Absoluut, die gegevens waren essentieel voor organisaties zoals Sensoa om preventiecampagnes te ontwikkelen. Verder is er tijdens de studie ook een netwerk opgebouwd waarbij verschillende maatschappelijke partners hebben samengezeten, niet alleen Sensoa, maar bijvoorbeeld ook voor organisaties in het onderwijs die nadenken over nieuwe lespakketten rond seks. Ook aan de UGent is er sindsdien een postgraduaatsopleiding seksuologie ontwikkeld. Natuurlijk heeft ook de persbelangstelling een grote impact gehad. Alle journalisten willen wel iets schrijven over seks en door die aandacht hebben we de kennis bij burgers toch wat kunnen versterken."

De laatste jaren is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, ook binnen het studentenleven. Vindt u het een taak van de UGent om hierover te sensibiliseren?

"Volgens mij is het absoluut een verantwoordelijkheid van de UGent om te zorgen voor het welzijn van de studenten. Vorig jaar organiseerde de UGent een training voor studentenverenigingen rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is iets waar de universiteit zeker mee bezig is. Student zijn is een mooie periode in je leven en er wordt veel geëxperimenteerd, onder andere met seksualiteit, maar het is onze verantwoordelijkheid om studenten zo veel mogelijk handvatten aan te reiken op basis van de kennis die we hebben."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen