Schamperthesissen

Na elf doctarandi, doctorandae en doctoranda in de schijnwerpers te zetten en hun onderzoek te delen met leesgierige studenten en personeelsleden, is het nu tijd aan onze redacteurs zelf. Want zij zijn immers ook toe aan hun (quasi-)proefstuk.

Judith Lambert

Master in global health (ManaMa)

Jeans wordt, net zoals andere kledij, over de hele wereld geproduceerd en vaak in zeer erbarmelijke omstandigheden. Niet alleen is dit slecht voor de mensenrechten van arbeiders, maar dat heeft ook ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Om jeans een afgesleten look te geven, wordt er met een hogedrukmachine met zand op gespoten. Zonder de juiste bescherming belanden kleine zandpartikels in de longen van arbeiders, waardoor zij daar littekenweefsel ontwikkelen. Dit kan dodelijk zijn. Met mijn thesis onderzoek ik in welke schakel van de jeansproductie het best zou zijn om wetgeving te ontwikkelen die arbeiders beschermt.

Pieter Beirens

Master in de politieke wetenschappen (afstudeerrichting: nationale politiek)

Ik probeer te verklaren waarom tramlijn 7 in Gent, die dit academiejaar is aangekondigd, maar al bijna twee decennia geleden gepland is, zo lang op zich heeft moeten laten wachten. Tegelijk wil ik ook te weten komen hoe het dan terug op het juiste spoor is gekomen. Alhoewel een definitief antwoord nog niet aan de orde is, konden interviews met betrokken actoren wel al verklappen dat als je een tramlijn in je stad wilt, je er best voor zorgt dat de bevoegde minister van dezelfde partij is, en liefst nog uit dezelfde regio komt.

Ayala Istas

Bachelor in de kunstwetenschappen

De afgelopen jaren verdiepte ik me binnen mijn studie in het gebied van de mode: een nieuw onderzoeksdomein aan de UGent. Zo beschrijf ik in mijn bachelorproef hoe feministische concepten en theorieën uit de derde feministische golf een soort naklank of weerspiegeling hebben in mode van de jaren 90, specifiek het jaar 1994.

Nina De Neve

Master in het vertalen (Nederlands, Engels, Russisch)

Voor mijn masterproef probeer ik te onderzoeken welke vertaalmachine woordenschat en teksten over het coronavirus het beste vertaalt naar het Nederlands, Engels en Russisch. Het onderzoek bestaat uit woorden die vaak opduiken in teksten over de pandemie – denk quarantaine en knuffelcontact – maar ook teksten in verschillende genres zoals krantenartikelen, academische papers en zelfs antivaxteksten. Zo bekijk ik welke elementen van het origineel de vertaling beïnvloeden en welke vertaalmachine beter is: Google Translate of DeepL.

Jan Emiel Cordeels

Master in de EU-studies

Mijn thesis gaat over de Benelux in de Raad. De Benelux is natuurlijk de aparte samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg die al tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond. De Raad is een van de belangrijkste Europese instellingen en dé plek waar de lidstaten hun belangen verdedigen. Hip en cool is de Benelux zeker niet, maar hoe we als landen samenwerken in de EU heeft wel een grote impact op het beleid en dus ons leven. De Beneluxlanden werken vaak en nauw samen, maar zouden nooit hun eigen belangen overstijgen voor het collectief.

Thomas De Paepe

Bachelor in de sociologie  

Jonge modeontwerpers willen groot worden. Professionals worstelen met amateurs voor status in de schaduw van de grote gevestigde waarden. Ik ga kijken welke grepen ze op elkaar uitoefenen vanuit een sociologisch standpunt. Daarbij lijken ze zich enorm te vermoeien in hun worstelspel, en misschien kan ik dat zelfuitbuiting noemen. Tegenwoordig is een populaire worstelgreep bijvoorbeeld ook een internetcelebrity proberen worden of een carrière als dj beginnen. Ze worstelen zich kapot, zoals ikzelf in augustus om dit tot een goed einde te brengen.

Lies De Middeleer

Master in de taal- en letterkunde (Engels, Italiaans)

Geïnspireerd door de subreddit 'r/menwritingwomen' onderzoek ik voor mijn thesis in Engelse Taalkunde het gebruik van seksistisch taalgebruik in de boeken van Stephen King. Ik stelde een corpus samen van tien boeken en onderzocht deze dan aan de hand van vijftien kenmerken van seksistisch taalgebruik. Deze kenmerken gaan van de morfologische genderaanduiding van zelfstandige naamwoorden tot de objectivering van vrouwelijke personages. Wat blijkt, aan twijfelachtige beschrijvingen van vrouwen geen gebrek bij Stephen King!

Nathan Laroy

Master in de theoretische en experimentele psychologie

De psychologie kent een replicatiecrisis. Veel experimentele bevindingen kunnen niet bevestigd worden in nieuw onderzoek, waardoor we eigenlijk niet weten of ze wel kloppen. Een van de oorzaken hiervan is laksheid in het design van studies. Ik onderzoek of er de laatste vijf jaar positieve of negatieve evoluties zijn in de robuustheid van zo'n onderzoekdesigns, vooral qua statistische power (± de waarschijnlijkheid dat een design echte effecten vindt en vals-negatieven vermijdt). Op basis daarvan doe ik ook aanbevelingen voor de praktijk.

Ewout Vancraeynest

Master in de EU-studies

In de Europese Unie trekken niet alle lidstaten aan hetzelfde zeel wat betreft de LGBTQI+-vriendelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de LGBTQI+-vrije zones in Polen. In mijn thesis onderzoek ik welke factoren – denk aan nationalisme, religieuze verankering of economische welvaart – aan de basis kunnen liggen van een LGBTQI+–onvriendelijk beleid. Dit doe ik aan de hand van een systematische kwalitatieve vergelijkende analyse. Zo breng ik de voldoende en/of noodzakelijke voorwaarden voor een onvriendelijk beleid in kaart.

Daan Heynderickx

Master in de archeologie

Vandaag de dag is iedereen wel bekend met technologie van extended reality zoals VR-headsets.  Maar welk van deze XR-technologieën is nu het meest gepast voor een weergave van archeologische informatie aan een breder publiek? Dit blijft een groot vraagstuk waarin veel factoren meespelen: van de context van de instelling tot de belangen van verschillende partijen. Toch zijn er een aantal oplossingen die voor musea zeer geschikt lijken. In mijn thesisonderzoek zal ik deze technologieën naar voren schuiven.

Hanne Billie Thiessen

Bachelor in de communicatiewetenschappen

Ik ga op zoek naar representatie van aseksualiteit in tv-series – denk Tod Chavez uit 'BoJack Horseman' – in een thesis met de titel '50 tinten grijs van aseksualiteit'. Aseksualiteit staat tegenover alloseksualiteit, een term om de groep te omschrijven die wel seksuele aantrekking, interesse en drive ervaart. Aseksualiteit is iedereen die één van die drie, of alle elementen, niet ervaart. Zo kan je ook onder het label 'aromantisch' vallen, als je geen seksuele, maar wel nog romantische aantrekking ervaart. Conclusies heb ik nog niet, enkel dat meer mensen misschien eens niet met hun geslachtsdelen moeten denken om meer aandacht te geven aan alles wat niets te maken heeft met genitaliën wrijven.

Lotte Tossyn

Bachelor in de toegepaste taalkunde (Nederlands, Engels, Spaans)

Mijn bachelorthesis is een literatuurstudie over seksisme in reggaetonmuziek. Daarvoor heb ik enkele studies gelezen en zo blijkt: er is veel interessant onderzoek dat een analyse maakt van de woorden die gebruikt worden om naar mannen, vrouwen en relaties te verwijzen, en wie er in zo'n relatie een dominante rol heeft en zijn of haar wil kan uiten. Volgend jaar bouw ik in mijn masterthesis voort op deze paper en wil ik zelf onderzoek voeren naar de vertaling van muziek (bij samenwerkingen tussen artiesten).

Yumi Demeyere

Bachelor in de taal- en letterkunde (Nederlands, Engels)

Op een slagvaardig moment bemerkte ik dat 'oh my god' meerdere betekenissen uitdrukt. Bijvoorbeeld: 'OMG, da's vuil', of 'OMG, ik heb de Lotto gewonnen'. Omdat ik voor de bachelorproef een thema moest verzinnen, maar vooral omdat ik onbesuisd een 'OMG, terrasje!'-meisje ben, heb ik me benaarstigd in het fenomeen. Ik stel me de uiterst relevante vraag wat 'oh my god' betekent in ons taalgebruik. Met het DIRT-corpus (Dutch In Reality TV) analyseerde ik OMG-gebruik in De Mol en Klopjacht. Daaruit bleek dat het vooral angst uitdrukt, maar ook dat het even vaak voorkomt in de positieve zin (OMG, yes!) als in de negatieve (OMG, ieuw!).

Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen