Vergeten Onderzoekers

Zwarte onderzoekers en hun belangrijke bijdragen aan de wetenschap

De annalen van de wetenschap staan vol fantastisch onderzoek, zonder hetwelk wij vandaag niet zouden kunnen genieten van een luxueuze levensstijl. Veel zwarte onderzoekers zijn echter verdreven uit de geschiedenisboeken en zij verdienen beter ...

Jean-Jacques Muyembe

Toen dr. Jean-Jacques Muyembe in 1973, na het behalen van zijn doctoraat in België, terugkeerde naar zijn geboorteland Congo, was hij vastberaden zich in te zetten voor de volksgezondheid van zijn landgenoten. Wanneer hij reeds drie jaar in Congo als epidemioloog tewerkgesteld was, ontving hij verontrustende berichten over een dodelijke mysterieuze ziekte − ebola. Hij reisde af naar de getroffen regio en nam enkele bloedstalen af, maar die werden enkel in westerse landen onderzocht. Witte onderzoekers claimden bijgevolg de ontdekkingen van dr. Muyembe. In 1984 richtte hij 'The Congo National Institute for Biomedical Research' op. Dit instituut heeft ervoor gezorgd dat Congo nu zelf de technologie bezit om onderzoek uit te voeren dat onafhankelijk is van westerse entiteiten.

Muyembe's instituut heeft ervoor gezorgd dat Congo nu zelf de technologie bezit om onderzoek uit te voeren

Alice Ball

Alice Ball was de eerste vrouw en de eerste zwarte persoon die een master in de chemie behaalde aan de Universiteit van Hawaï. Ball bestudeerde de olie van de chaulmoograboom en vond een manier om die injecteerbaar te maken, waardoor lepra kon behandeld worden. Het heeft maar liefst negentig jaar geduurd vooraleer ze erkenning kreeg voor haar ontdekking.

Charles Henry Turner

Charles H. Turner was een bioloog, neuroloog en psycholoog die baanbrekend onderzoek heeft verricht rond cognitie bij dieren gedurende het einde van de 19e en het begin van de 20ste eeuw. Hij was bij de eerste Afro-Amerikaanse personen die een doctoraat behaalden aan de Universiteit van Chicago, en hij was de eerste zwarte wetenschapper die in het prestigieuze wetenschapsmagazine Science wist te publiceren. Rassenbarrières weerhielden hem echter van een academische carrière, maar hij bleef in het onderwijs actief.

Gladys West

Gladys West, geboren in 1930, is een wiskundige die van kindsbeen af ervan droomde het boerenleven achter zich te laten. Ze presteerde bovenmaats op school, verkreeg daarom een studiebeurs en zette haar hogere studies verder als werkstudent. In 1956 werd ze de tot dan toe tweede zwarte vrouwelijke werknemer bij het Naval Surface Warfare Center van de VS. Haar gedetailleerde modellen van het aardoppervlak hebben de fundering gelegd voor wat uiteindelijk de moderne GPS-systemen zijn geworden.

Wests gedetaileerde modellen van het aardoppervlak hebben de fundering gelegd voor de moderne GPS-systemen

Dorothy Vaughan

Dorothy Vaughan was de allereerste zwarte manager van NASA en een vaardige wiskundige. Ze overzag een team Afro-Amerikaanse wiskundigen, zogenaamde 'menselijke computers', en gedurende een tiental jaren heeft ze met haar collega's vele bijdragen geleverd aan de aeronautica en data verwerkt voor NASA-ingenieurs. De data die Vaughan en haar collega's voorzagen, zouden later essentieel blijken in het Amerikaanse ruimteprogramma. Haar prestaties werden verhaald in zowel boek- als filmvorm onder de titel 'Hidden Figures'. Ze overleed in 2008.

Ernest Everett Just

Ernest Everett Just leverde grootse bijdragen aan de biologie. Deze onderzoeker onderzocht de structurele veranderingen aan het oppervlak van de eicel tijdens de bevruchting en zijn 'theory of genetic restriction' botste met de gangbare genetica. Zijn uitsluiting van de onderzoeksgroepen, omwille van zijn huidskleur en tegendraadse Europese onderzoekshouding, dwongen hem om zijn onderzoek helemaal alleen te voeren. Maar dit bleek uiteindelijk een voordeel, dat hem toeliet om tegen de gangbare orde in te gaan.

Benjamin Banneker

Ten slotte is er Benjamin Banneker, een Amerikaanse wiskundige en astronoom uit de 18de eeuw. Hij klom via zelfstudie op tot de hoogste levels van astronomie en publiceerde data waarmee hij het ongelijk van zijn witte mede-astronomen bewees. Hij hield zijn berekeningen en wiskundige puzzels ook bij in notitieboekjes, maar velen daarvan gingen verloren in zijn huisbrand op de dag van zijn begrafenis. Naast wetenschap waren ook de rassenongelijkheid en de slavernij een belangrijk thema in zijn leven, wat blijkt uit zijn correspondentie met Thomas Jefferson.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen