"Socialisme is absoluut niet dood"

In Duitsland kwam de socialistische SPD als grootste partij uit de verkiezingen, maar in eigen land wordt niet altijd positief gesproken over 'de sossen'. Voorzitter Luca Lewis De Bruycker van JongSocialisten StuGent geeft zijn oordeel over die denkbeelden.

Zijn JongSocialisten de jongerenpartij van Vooruit?

"Deels wel. We werken veel samen met Vooruit. We hebben ook een samenwerkingsovereenkomst, maar we blijven nog altijd onafhankelijk van de partij. We proberen ons eigen ding te doen wanneer we niet overeenkomen, maar het is geen doel op zich om tegen de partij in te gaan. We volgen nog altijd dezelfde ideologie, en het is onze moederpartij."

Er wordt al eens gezegd dat JongSocialisten na hun studies recht naar de vakbond gaan. Is dat iets dat je zelf ziet?

"Ja, er zijn leden die bij de vakbond zullen gaan werken. We hebben ook een zeer goede relatie met de vakbond. We hebben regelmatig ontmoetingen met het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond, of de socialistische vakbond, red.) Het klopt dat er mensen naar daar gaan, en ik vind dat ook een logische evolutie."

Socialisten zouden ook werkschuw zijn, of niet graag werken.

"Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Zeker binnen onze vereniging is iedereen enorm gedreven om de maatschappij te verbeteren. Wij zetten wel eerder in op een sociaal engagement in het werk. We gaan eerder in sociaal geëngageerde ondernemingen werken, of binnen politieke verenigingen. Dat past ook beter binnen onze visie. Maar 'werkschuw'? Daar ga ik niet mee akkoord. Wij hebben zeer veel goesting om elke dag te strijden en te werken."

Nu er socialistische partijen mee regeren, durft men al eens de oude idee bovenhalen dat socialisten meer belastingen willen en met belastinggeld smijten. Is dat zo?

"Ik denk dat belastingen op zich een teken zijn van een goed draaiend land, en een goed draaiende maatschappij. Onze sociale zekerheid en alles wat er gebeurt in dit land is gebaseerd op het feit dat er bepaalde mensen belast moeten worden. Uiteraard is het niet de bedoeling om zomaar belastingen te innen. Mensen met een laag loon, die moeten we niet aanpakken. Ik denk dat dat ook niet gebeurt als socialisten aan de macht zijn. We proberen zo veel mogelijk om belastingen te innen op het grotere kapitaal, wat zeer logisch is in mijn ogen."

In Duitsland haalde SPD een grote overwinning. Men zegt nochtans al een tijdje dat het socialisme, of de sociaaldemocratie, dood is in Europa. Hoe zie jij het socialisme vandaag?

"Ik weet niet of dat vooral uit Vlaams opzicht wordt bekeken. Want als je kijkt naar Portugal, Spanje, de Scandinavische landen of Duitsland, maar ook de Nederlandse PvdA, – de sociaaldemocraten in Nederland hebben ook tijdens de Europese verkiezingen sterke winsten geboekt – dan zie je dat het socialisme absoluut niet dood is."

"We zaten even in een dip omdat we een echte regeringsmacht waren"

"We moeten wel aan veel zaken werken. Ik denk dat de Derde Weg niet echt iets goeds heeft gedaan voor ons. In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben de socialisten enorm veel goede dingen gerealiseerd. Dan zaten we even in een dip omdat we een echte regeringsmacht zijn geworden. Nu heb ik het gevoel dat we ons geheroriënteerd hebben. Je ziet dat ook weerspiegeld in de stijging van ons ledenaantal: het links solidariteitsbeginsel leeft bij jongeren."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen