Condensators en elektrocutie

Doodsoorzaak: unief

Het laatste wat we van de UGent verwachten is dat ze een plaats delict wordt. Toch is een ongeval snel gebeurd en de wetenschap misschien gevaarlijker dan gedacht. De potentiële gevaren van het labo elektronica worden hier onder de loep genomen.

Elektronica werkt voornamelijk met laagspanning en kleine apparaten. Laagspanning zal zo goed als nooit een gevaar voor elektrocutie vormen. Het grootste gevaar ligt meestal bij de componenten zelf. In uitzonderlijke gevallen schuilen er ook een aantal gevaren in voor de elektronicus zelf.

Condensators

Een basiscomponent waar elektronici vele boeken over kunnen schrijven is een condensator. Bijna elk elektronisch apparaat bevat ergens wel eentje. Elektrolytische condesatoren vragen extra aandacht bij het monteren. Wanneer een elco verkeerd aangesloten wordt, kan hij ontploffen. Deze ontploffingen zijn doorgaans vrij kleinschalig. Elektronici werken echter vaak op centimeters van hun schakeling waardoor zo’n ontploffing toch beter te vermijden valt.

Het moet nog aangetoond worden dat intelligentie enige waarde heeft om te overleven

Elektrocutie

Hoewel laagspanning niet zo gevaarlijk is, wordt die in een labo meestal van een voeding afgetakt. Deze voedingen zijn aangesloten op het net. Eten en drinken in een labo elektronica is bijgevolg niet toegestaan. Het is bovendien niet overbodig om even te controleren of er geen kabels blootliggen vooraleer de bron aangesloten wordt.

Voorzichtigheid en aandachtigheid zijn bijgevolg vereisten in het labo. In de woorden van Arthur C. Clarke: "Het moet nog aangetoond worden dat intelligentie enige waarde heeft om te overleven."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen