Les volgen vanuit quarantaine: studenten en directie ICT getuigen

In tijden van nood leer je je professoren kennen

UGent verlengt het afstandsonderwijs tot het einde van het academiejaar. Deze aankondiging door het bestuur luidde een ongeziene omslag van de onderwijsactiviteiten in. Is er gevaar voor digitale kramp bij het onderwijzend personeel en wat ervaren studenten?

In een e-mail aan studenten en collega’s benadrukt de rector dat studieduurverlenging, het verplaatsen van vakken in het curriculum en het wijzigen van vakinhouden zo veel mogelijk vermeden moeten worden. Om dit nobele doel te bereiken, kunnen lesgevers een beroep doen op een overzicht van alternatieve onderwijsactiviteiten gekoppeld aan een concrete aanpak, alsook de individuele ondersteuning van een twintigkoppig team dat zelfs in het weekend bereikbaar is. Lesgevers werden dan ook 'sterk aangeraden' om te digitaliseren. Dit betekent niet alleen virtuele les via een livestream en video- en geluidsopnames die de leerstof verduidelijken, maar ook interactie langs de chat en het forum op de Ufora-cursus en via de stemsystemen. Men stipt hierbij aan dat docenten zich niet al te veel zorgen hoeven te maken als opnames niet helemaal perfect zijn qua beeld en geluid. "Spendeer dan ook niet onnodig veel tijd aan lessen of kennisclips heropnemen", zo luidt het advies, "zelfs als uw kinderen onverwachts in beeld verschijnen."

Superprofs

Er klinken veel positieve reacties over de manier waarop de omschakeling is gebeurd. "Een van mijn proffen geeft videolessen, een andere voorziet een powerpointpresentatie met audiocommentaar en nog iemand bediscussieert live vragen en geeft extra uitleg over de moeilijke delen van de inhoud die hij per video heeft opgenomen", getuigt Katrien Vandenbroeck, studente experimentele psychologie. Nathan Laroy, student aan dezelfde faculteit, bevestigt dat: "Ik heb geen enkele prof die foert zegt en ons aan ons lot overlaat. Op dat vlak zit het in onze richting wel goed. Er wordt gelivestreamd en die lessen worden achteraf als opnames beschikbaar gesteld. Andere proffen schakelen onmiddellijk over op opnames van vorige jaren. Een nadeel hiervan is dat de leerstof soms niet overeenkomt met het curriculum van dit jaar."

Sommige docenten gaan zelfs vrij ver om studenten bij te staan. "Een prof heeft een handboek ingescand en het telefoonnummer van zijn kantoor erbij gezet. Dat zijn ongeveer honderd mensen die hem kunnen opbellen voor vragen", zegt Bart Kelchtermans, student aan de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur. Ten slotte haalt Oshin Casteels, studente aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, het toonbeeld van voorbeeldigheid aan: "Bert George van Public Management doet echt veel moeite! Hij begint de les, die gelivestreamd wordt, met een quiz over de vorige les via Menti en terwijl hij de leerstof uitlegt, worden vragen gesteld via de chat. Achteraf komt er een opname online en kan je vragen doormailen. Dat is ideaal voor Erasmusstudenten die de les volgen vanuit andere tijdzones."

Zelfstudie

Helaas is het niet overal rozengeur en maneschijn. "Voorlopig hebben we amper info gekregen over alternatieven in het masterjaar Meertalige Communicatie", zegt Hanne Roels. "Ik denk dat ze nu nog aan het bespreken zijn wat ze gaan doen voor bepaalde vakken. Voor één vak, een keuzevak aan een andere faculteit, hebben we wel een lesopname. Voor de andere vakken die ik volg aan mijn faculteit hebben we geen lesopnames, maar zetten ze alles gewoon online en is het dus allemaal zelfstudie."

"Het zou beter zijn als er voor ieder vak opnames worden gemaakt"

Nog teleurstelling bij een andere student. "Het is wel een vervelende situatie", zegt Alexander Maes. "Voor de vakken Wiskunde II, Fysica en Informatica worden er filmpjes geüpload die goed zijn maar dat is het ook zowat. Voor het vak Elektronica werd een document geüpload waarin de accenten van de cursus worden gelegd — wat voor mij eigelijk neerkomt op zelfstudie. Mechanica geeft taken en verwijst naar filmpjes online. Het is beter dan niets, maar uitleg krijgen van een Engelstalige persoon op YouTube is helemaal niet hetzelfde als een hoorcollege. Het zou zo veel beter zijn als er voor ieder vak, vanuit de aula of thuis, opnames gemaakt worden van lessen zoals we die gewoon zijn uit de hoorcolleges."

Practica

Ook in de Rechten moeten ze creativiteit aan de dag leggen om de praktijk te digitaliseren. Er werden al snel vervangtaken voorzien, maar er heerst ook nu nog onzekerheid. "Voor de practica zijn er enkele groepssessies geschrapt waarvoor we vervangende taken in de plaats kregen," weet Marie Woods ons te vertellen, "maar voor twee specifieke praktijkoefeningen, 'pleiten' en een parlementaire vergadering naspelen, hebben we voorlopig nog niets gehoord dus dat is nog steeds wat afwachten."

"Ik vrees dat de nodige vaardigheden voor het examen niet geoefend zullen worden"

Ook Gerónimo Anónimo kijkt alvast vooruit en is er niet gerust op wat de examenperiode betreft: "Voordat het coronavirus toesloeg moesten we voor Wijsgerige Ethiek, dat grotendeels uit practica bestaat, elke week een werkstuk voorbereiden en dat bespreken tijdens de les. Je werd voor dit vak gequoteerd op basis van je tussenkomsten tijdens de klasdiscussies. Deze practica stonden op maar liefst twaalf van de twintig punten en zal waarschijnlijk volledig vervangen worden door een zware taak. De werklast blijft ongeveer hetzelfde, maar ik vrees dat de nodige vaardigheden voor het examen niet geoefend zullen worden op deze manier."

Directie ICT

Kort nadat de ernst van het virus duidelijk werd en alle hoorcolleges abrupt geschrapt werden, zag een project dat al een tijdje in de stijgers stond te bestoffen, het levenslicht. Bongo, het platform dat virtuele klassen host, werd in een mum van tijd the place to be voor docenten die in allerijl een alternatief moesten voorzien. "Elke weekdag gaan er ongeveer 250 sessies door zonder noemenswaardige problemen", merkt Toon Van Hoecke, afdelingshoofd Onderwijstechnologie, op. "De capaciteit van de servers wordt constant in het oog gehouden, waardoor we weinig of geen klachten ondervinden. Zowel Amazon Web Services, dat Ufora host, als Microsoft, dat onder andere MS Teams onderhoudt, steken een tandje bij. Zowel oude als nieuwe lesopnames worden nog steeds opgeslagen op de UGent-servers. Mochten zich daar na verloop van tijd problemen voordoen door, bijvoorbeeld, het massale livestreamen, dan wordt een extern bedrijf aangesproken om ons te versterken."

Kat komt uit boom

Professoren die denken drie weken lang de kat uit de boom te kijken en tijdens de paasvakantie rustig over te schakelen, zouden wel eens door de mand kunnen vallen. Aanleiding daarvoor is de opleidingscommissies die, in samenwerking met studenten, in de nabije toekomst een overzicht van de onderwijsactiviteiten plant om zo over de onderwijskwaliteit te waken. De rector, in de communicatie aan collega's en studenten, toont zich bewust van de uitdaging die de digitalisering vormt, maar lijkt alvast optimistisch: "Gemakkelijk wordt het niet. Maar moeilijk kan óók gaan."

Cijfers verkregen via Directie ICT:

 

Aantal Bongosessies in week twaalf van dit jaar: 250 per dag, in het begin van week dertien liep dit aantal op tot 400 per dag

Sinds week 13 is het maximum aantal studenten in een Bongosessie opgetrokken van 100 naar 150

Toename van het aantal samenwerkingsruimtes in Uforacursussen: 20 à 30 per dag (week 12)

 

Gebruik van lesopname-apparatuur in de lokalen en daaraan gekoppelde livestream:

40 tot 70 lesopnames per dag in leslokalen en auditoria

+- 3200 unieke studenten die dagelijks de livestreams volgen

Bekijkers van oude lesopnames uit vorig academiejaar: +- 4300 unieke studenten per dag

Bekijkers van nieuwe lesopnames: +-4100 unieke studenten per dag

+- 2000 studenten per dag extra die livestreams volgen op de servers buiten de UGent

 

Studenten hebben ook Microsoft Teams leren kennen: begin vorige week gingen 4000 studenten en 2800 medewerkers ermee aan de slag

Gerelateerde artikels: 
De C in UGent staat voor communicatie (editie)
Nog geen stemmen

Reactie toevoegen