De C in UGent staat voor communicatie (editie)

De volgende lezersbrief werd ons opgestuurd door een masterstudent Management en Beleid in de Gezondheidszorg, beter bekend als 'Kip Clijsters' op Twitter.

Geachte heer Van de Walle 

Ik voel me in de steek gelaten en ik voel me daarenboven ook ontzettend boos. Enkele uren geleden moest ik via de pers vernemen dat er dit academiejaar uitsluitend digitaal lesgegeven zal worden. Hoe kan het dat wij, studenten, via de media moeten horen dat de lessen dit jaar niet meer zullen doorgaan? Het is toch niet moeilijk om de boodschap eerst via de interne kanalen van de universiteiten te verspreiden alvorens hiermee naar de pers te stappen? Een nieuwsbericht van een aantal zinnen heeft voor zoveel onzekerheid, stress en paniek gezorgd bij de Gentse student.

Ik heb trouwens alle begrip voor de beslissing, de volksgezondheid primeert momenteel. Maar waar ik het wel moeilijk mee heb is met het feit dat jullie het hebben over digitaal lesgeven, met de nadruk op 'lesgeven'. Ik wil jullie er even attent op maken dat powerpoints verspreiden via Ufora met de boodschap ‘zelfstudie, behoort tot de leerstof’ niet valt onder 'onderwijzen'. Wij betalen jullie duizend euro per jaar om ons van kwaliteitsvol onderwijs te voorzien, maar naar mijn mening hebben jullie een andere invulling van het begrip kwaliteitsvol. Anno 2020 zijn er honderden oplossingen om de student digitaal te onderwijzen, maar jullie blijven keer na keer teleurstellen.

Studeer ik af in juni of september?

Het is toch ironisch dat jullie tijdens de lessen zo veelvuldig hameren op innovatie en technologie, terwijl jullie er zelf niet in slagen om mee te zijn met deze technologie? Het is toch ironisch dat jullie steeds over ons spreken als ‘de toekomst’, terwijl wij momenteel zoveel onzekerheid ervaren over onze eigen toekomst? Studeer ik af in juni of september? Kan ik al naar werk zoeken, of is mijn diploma nog niet zeker? Ik weet het niet en het maakt me oprecht gek.

Naar mijn mening hebben jullie een andere invulling van het begrip kwaliteitsvol

Ik wil dan ook oproepen om snel en concreet met duidelijkheid te komen. Zorg er bovendien alsjeblieft voor dat iedere professor aan de universiteit de studenten voorziet van kwaliteitsvol onderwijsmateriaal. Geef professoren eventueel bepaalde richtlijnen waaraan hun digitaal lesmateriaal moet voldoen, maar geef ons zekerheid.

Getekend,

Een bezorgde student

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen