Diversiteit binnen de UGent: een gesprek met Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou is sinds september 2019 opdrachthouder Diversiteit aan de UGent. De komende jaren gaat hij, samen met een aantal faculteiten en het bestuur, aan de slag om de culturele diversiteit binnen de UGent te vergroten. "Ik ben zelf een geboren en getogen Gentenaar, dus als je de kans krijgt iets te betekenen voor de universiteit van jouw stad, dan krijgt dat een emotionele betekenis."

Khalid heeft net de diversiteitscijfers voorgelegd aan het kabinet-Somers op het ministerie van Onderwijs. "Heeft u nog tijd om te rusten?" vragen we niet geheel onterecht, want de Gentse imam is een bezige bij. "Weinig. Misschien moet ik inderdaad meer slapen," lacht hij, "Maar spijt heb ik niet, want dit werk heeft voor mij een nieuwe wereld geopend."

Op welke manier bent u betrokken bij het diversiteitsbeleid?

"Mij werd gevraagd om de faculteiten bij te staan die als universiteitsbrede beleidskeuze gekozen hebben voor diversiteit. In de eerste plaats ben ik verkennend te werk gegaan door deze faculteiten te bezoeken en te vergaderen met het diversiteitsteam en de decaan. Zo hebben we drie interfacultaire acties kunnen opsporen."

Welke concrete acties worden ondernomen?

"We werken aan manieren om mensen met een migratieachtergrond beter te bereiken en hen te informeren op de plaatsen waar zij het meest actief zijn. Ik heb een sterk netwerk van middenveldorganisaties in het Gentse die deze jongeren al bereiken via sport en welzijn. Ook studentenverenigingen Umoja en Risaala worden betrokken. Doordat veel mensen uit kansengroepen de weg naar de universiteit niet vinden en ook vaak niet naar de SID-Ins (Studie-informatiedagen, red.) komen, organiseren we op 22 april een kick-off moment samen met deze partners. Op dit avondevent in de Brugse Poort verwachten we minstens honderd jongeren. Infostandjes zullen hen informeren over de verschillende opleidingen en er zal een korte docu getoond worden met getuigenissen van studenten met een migratieachtergrond die afgestudeerd zijn, afgehaakt zijn of nog aan het studeren zijn. Dit wordt gevolgd door een panelgesprek over deze verhalen. Erhan Demirci zal stand-upcomedy brengen. Ten slotte wordt een enquête afgenomen om te peilen naar mogelijke drempels om te studeren aan de UGent."

"Een ander project is 'UGent in Zicht', waarbij een zestigtal laatstejaars leerlingen met een migratieachtergrond elke maand naar de universiteit komen om samen kennis te maken met de studentenverenigingen en -resto's, gebouwen, sportfaciliteiten, enzovoort. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier instromen aan de universiteit en hebben zij meteen een netwerk wanneer ze hun studie aanvatten. Op deze manier vermijden we misvattingen en gaat er geen talent nodeloos verloren."

"We willen docenten bewustmaken over cultuursensitief lesgeven"

"Daarnaast ondersteunen mentorstudenten via het vak 'Coaching en Diversiteit' zo'n honderdvijftig studenten uit een specifieke doelgroep, zoals studenten met een andere moedertaal of sociaaleconomisch kwetsbare achtergrond. Dat vak werkt heel goed en we merken dat sommige mentees uiteindelijk zelf mentor worden. Om het welbevinden verder te vergroten en eenzaamheid bij mensen met een migratieachtergrond te verminderen, zal ik studentenverenigingen waarin zij actief zijn in contact brengen met andere studentenverenigingen."

"Ten slotte zullen wij de curricula van de opleidingen screenen op cultuursensitiviteit via een zogenaamde diversiteitsscan. Het is de bedoeling om met docenten samen te werken en hen met kleine tips and tricks bewuster te maken van diversiteitssensitief lesgeven. Een schijnbaar banale tip is dat een professor tijdens het lesgeven, naast voorbeeldnamen zoals 'Jan' ook eens 'Fatima' gebruikt."

Is er engagement bij professoren om aan diversiteit te werken?

"Nadat er een methodiek is ontwikkeld, zullen we professoren om feedback vragen. Zoals altijd heb je believersnon-believers en mensen die daar onverschillig tegenover staan. In de eerste plaats zullen de believers een voortrekkersrol spelen en kijken we samen hoe we de professoren kunnen betrekken die daar minder voor open staan. Natuurlijk zal er altijd een kleine groep zijn die daar niet in meegaat en dat is oké. Wij zullen te werk gaan met hoogste respect voor de autonomie van de docenten."

Weerspiegelt de UGent het talent binnen de samenleving? Wat zeggen de cijfers?

"Men spreekt aan de UGent over iemand met een migratieachtergrond wanneer minstens een van beide ouders geboren is in een niet-EU-land. Bij deze groep is de instroom vandaag ongeveer zeven procent, een kleine stijging in vergelijking met de laatste jaren. Dit weerspiegelt natuurlijk niet de diversiteit binnen Gent, want die ligt boven de dertig procent. Meer algemeen is er een groot probleem van sociale ongelijkheid in het Belgische onderwijssysteem. De OESO-rapporten wijzen erop dat België binnen Europa tot de slechtste leerlingen behoort. Een op de drie Belgische leerlingen met migratieachtergrond verlaat vroegtijdig de middelbare school zonder diploma en slechts één op de tien stroomt door naar het hoger onderwijs. Er is dus nog werk aan de winkel."

Onlangs maakte u de vergelijking tussen het aanbieden van halalvoeding en vegetarische opties op school.

"Halalvoeding aanbieden hoeft geen probleem te zijn, net zoals de alternatieven voor veganisten, vegetariërs of mensen met bepaalde allergieën. Een dergelijk aanbod in de studentenresto's van de UGent zou positief zijn, maar ik denk dat het momenteel geen topprioriteit is. Voor mij is het belangrijker dat we eerst mensen met een migratieachtergrond kunnen verwelkomen en dat zij zich goed voelen. Maar op termijn een halalaanbod in de studentenresto's, waarom niet?"

"Ik wil mensen samenbrengen, zodat ze niet meer in aparte werelden leven"

Bent u optimistisch over de toekomst van de UGent op vlak van diversiteit?

"Ja, want de diversiteit binnen de UGent zal almaar toenemen omdat de diversiteit binnen de samenleving toeneemt. We willen deze evolutie stimuleren via de acties beschreven in het diversiteitsplan. Ik hoop dat we naar een samenleving gaan waarin de instellingen een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving en dat we diversiteit als een verrijking zien. Ik wil mensen samenbrengen, zodat ze niet meer in aparte werelden leven. Dat neemt veel vooroordelen en angsten weg die door sommigen uitgebuit worden. Het laat ons inzien dat we aan dezelfde weg timmeren en voor dezelfde uitdagingen staan. In deze evolutie speelt de universiteit een belangrijke rol."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen