EeN PlAtTeGrOnD VaN De MaChT

Wie bestuurt de UGent?

De Loge, de Kerk of iedereen met de naam Rik: welke oppermachtige figuren hebben het voor het zeggen in de Raad van Bestuur van onze geliefde intellectuele thuishaven? En wat steken ze daar uit?

De Raad van Bestuur is, samen met het Bestuurscollege, een van de voornaamste organen die aan onze universiteit met de macht gaan lopen. Aan het hoofd staan vier mensen: uiteraard rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe, maar de RvB heeft ook een speciale voorzitter en ondervoorzitter. Die staan los van het rectorschap zelf. De hoofdmoot van de leden van de RvB bestaat uit vertegenwoordigers van de vier geledingen van de UGent. Die geledingen zijn een manier om alle personen verbonden aan de UGent te categoriseren, en vormen eigenlijk een soort kiescollege voor verkiezingen van centrale en facultaire raden, maar ook voor bijvoorbeeld de rectorverkiezingen. De studentenpopulatie vormt een van de geledingen: in de Raad van Bestuur verkiest zij vier vertegenwoordigers - al hebben de capriolen van Dries Van Langenhove en zijn opvolger ervoor gezorgd dat dat er nu maar drie zijn (op het einde van het academiejaar zijn er opnieuw verkiezingen, red.). De grootste geleding is die van de professoren - ofte het 'zelfstandig academisch personeel' (ZAP). Zij leveren de meeste vertegenwoordigers in de RvB, want elke faculteit vaardigt een ZAP'er af. Ten slotte tellen de assistenten (het assisterend academisch personeel of AAP) en het administratief en technisch personeel (ATP) elk drie vertegenwoordigers.

De speciallekes 

Naast de vier evidente groepen van de UGent zitten er nog een aantal speciallekes in de raad. Er zijn tien externe vertegenwoordigers met stemrecht. Zij komen uit openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus. Daardoor zijn ze in staat vanuit een ervaren positie te spreken en te stemmen. Er zijn ook nog twee vertegenwoordigers van het UZ Gent: het UZ valt immers onder de UGent-paraplu. In de Raad van Bestuur worden soms raakpunten met het UZ Gent besproken en dan is het handig om twee mensen te hebben die de organisatie naar de UGent toe kunnen vertegenwoordigen. We naderen het einde van de oplijsting (oef!, red.).

Er heerst een consensuscultuur en niet een van antagonistisch discussiëren

Er zijn nog vijf mensen die zetelen in de raad, maar zij hebben geen stemrecht. Eerst en vooral is er een secretaris, want elke gezonde vergadering heeft een penvoerder nodig. Stel je voor dat schandalige zaken zouden aangekaart worden zonder dat daar achteraf enig spoortje van te bekennen is. Dan heb je nog vier personen met een raadgevende stem. De regeringscommissaris (tot voor kort de papa van onze burgemeester!), de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent en de nummer drie en vier van de UGent: de academisch beheerder en de logistiek beheerder. De laatste twee vormen samen met de rector en vicerector het directiecollege dat zich bezighoudt met het dagelijkse beheer van de universiteit. Deze raadgevenden komen heel vaak aan het woord omdat ze dikwijls vragen moeten beantwoorden die vanuit de Raad van Bestuur komen.

Wie heeft de grootste mond?

Iedere stemgerechtigde in de Raad van Bestuur heeft één stem. Dat is de machtsverdeling in theorie. Maar overal komt het voor dat bepaalde personen zwaarder doorwegen dan anderen. In dit bestuursorgaan van onze universiteit stelt vooral onze rector veel voor. De voorzitter van de RvB Sas Marie Charles Benvenuto van Rouveroij van Nieuwaal heeft ook heel wat macht omdat hij de agenda vastlegt. Bijgevolg kan hij er dingen opzetten en afhalen. Maar de medaille voor mondigheid zou vast en zeker naar de proffen gaan. Ze zijn met veel en weten ook meestal vrij goed waar het over gaat. De externen hebben minder de neiging zich heel fel te mengen, maar spreken af en toe wel vanuit hun expertise. Een van de machtige spelers in het spel die je misschien niet meteen zou verwachten is de vakbond. Sommige punten moeten eerst bij het Personeelsoverleg met de vakbonden passeren alvorens ze op de agenda van de Raad van Bestuur kunnen komen. De twee raadgevenden naar wie er ook enorm geluisterd wordt, zijn de academisch beheerder Mike Nachtegael en de logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe, want de dagelijkse werking van de universiteit rust heel sterk op hun schouders.

Machts(on)evenwicht

Na deze opsomming valt er je misschien iets op: waar zijn de studenten? Onze universiteit telt veel meer studenten dan proffen of personeel. Hoe kan het dan dat er maar vier studenten zijn tegenover zoveel proffen? Het antwoord zal je mogelijk teleurstellen. In de Raad van Bestuur is er een consensuscultuur en niet een van antagonistisch discussiëren. Daardoor hebben de studenten nog nooit gemerkt dat ze in een minderheidspositie zaten. Wat als het toch eens spaak loopt - stel bijvoorbeeld dat de UGent de harde knip heel streng zou willen doorvoeren? Dan kunnen de studentenvertegenwoordigers de studenten zelf consulteren. Dat kan door bijvoorbeeld een enquête af te nemen of voor auditoria te gaan spreken, of desnoods de Gentse Studentenraad mobiliseren om een campagne op te starten. In het verleden heeft dergelijke mobilisatie buiten de Raad van Bestuur om er soms al voor gezorgd dat de mening van de studentenvertegenwoordigers het haalde.

Vergaderkriebels

Vergaderingen in de RvB gaan vooral over de grote plannen en de algemene visie over de toekomst van onze universiteit. Zo worden de begroting en strategische beleidsdoelen besproken. Vermoeiend, droog en lang. Vergaderingen van de Raad van Bestuur klinken misschien slaapverwekkend, maar er zijn enkele dingen die het echt de moeite waard maken voor studenten. De misschien wat intimiderende raadzaal in het Ufo voorziet naast een plek om te vergaderen ook een plek om van koffie te genieten en bovenal: om te snoepen!

Studenten in de Raad van Bestuur krijgen bovendien de kans om heel wat interessante mensen te ontmoeten. Zo hebben ze informeel overleg met de rector voor de RvB en is er na de vergadering ook steeds een kleine receptie om vrijblijvend na te praten. Stel je voor: een luchtig babbeltje met de vicerector! Nog een leuk vergaderweetje om het af te leren: sinds Van Langenhove een filmpje heeft gedeeld op sociale media van de RvB-vergadering waarin het eredoctoraat van Angela Merkel besproken werd, is filmen op de Raad van Bestuur verboden. 

DVL: how they gon’ fix that?

Een van de verkozen studenten, en zijn opvolger ook, is weggevallen deze stuvertermijn. Hierdoor heeft de Raad van Bestuur het een jaar lang met slechts drie studenten moeten doen. De drie overgebleven stuvers Stijn Adams, Faye Bonte en Eline Vandewalle hebben dus een hele tijd met drie het werk van vier gedaan. Nu, een jaar later, is er eindelijk zicht op een oplossing. In de toekomst zou het mogelijk worden voor de studenten om te coöpteren als een van de vier wegvalt of stopt met studeren. Dit betekent dat er een extra student zou aangesteld worden als een dergelijke situatie zich nog eens voordoet. De drie huidige studenten hopen hun geleding zo snel mogelijk weer te vervolledigen.

Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen