Flat Earth buigt niet voor de wetenschap

Waarom de Aarde al dan niet plat is

Wat hebben Columbus, Urbanus en Pythagoras gemeen? Behalve hun absurde namen beweren ze allemaal dat de aarde rond is, en ze zijn niet alleen. Iedereen lijkt ervan overtuigd dat de aarde een bol is, maar dat is buiten de Flat Earth Society gerekend. Zij beweren namelijk dat het idee van een bolle aarde een grote samenzwering is. Wie heeft er nu gelijk?

De bolle aarde: een verhaal dat de wereld rondgaat

Op de lagere school hebben we vast allemaal geleerd over het moment dat de moedige Christoffel Columbus duizenden jaren aan foutieve wetenschap tegenging door vanuit Europa naar het westen te varen en dus te bewijzen dat de aarde niet plat was, maar bolvormig. Het is een mooi verhaal, maar er was in die tijd helemaal geen consensus dat de aarde plat zou zijn. In het Oude Griekenland hielden ze, tussen het af en toe naakt sporten door, er al het idee van een bolvormige aarde op na. Tussen de Griekse wiskundige Pythagoras, die het idee introduceerde, en de Europese ontdekkingsreizigers van de 15de-16de eeuw is het concept van een platte aarde al zo veel uit het raam gesmeten dat het uitzonderlijk geweest zou zijn, mocht Columbus daadwerkelijk in een platte aarde geloofd hebben. 

Van rivieren tot internetfora

500 jaar en een paar voetafdrukken op de maan later wordt dit algemeen aanvaarde idee echter opnieuw betwist. Het verhaal begon met de 'Universal Zetetic Society' (UZS), opgericht in de 19de eeuw met de ideeën van Samuel Rowbotham in het achterhoofd. Rowbotham, die vaak de hippe schuilnaam Parallax gebruikte, uitte enkele beweringen over een platte aarde aan de hand van zijn observaties op de Engelse Old Bedford River of 'oude rivier in Bedford', voor de anglofoben onder ons. Parallax meende dat de aarde onmogelijk bol kon zijn, omdat hij andere boten kon zien liggen op delen van de rivier die eigenlijk door de curve van de aarde verstopt zouden moeten zijn. Enkele jaren later werd met het Bedford Level Experiment bewezen dat die observaties ontstonden door een fenomeen dat het licht boven het aardoppervlak buigt en de illusie geeft van een platte aarde. Met behulp van een paar houten palen en een verrekijker werd dit effect tegengegaan en het bewijs van de bolle aarde geleverd. Iedereen die enige ervaring heeft met complottheoristen kan al raden dat niemand overtuigd was van zijn ongelijk en dat het idee van de platte aarde bleef voortleven. De UZS werd in de jaren 50 omgevormd tot de 'Flat Earth Society'. Ze genoten slechts matige bekendheid door enkele bemande expedities in de ruimte af te schilderen als propaganda, maar hadden maar een beperkt ledenaantal. De opkomst van multimedia en het internet gaven nieuwe leden van over de hele wereldbol echter een kans om hun theorieën te delen en de beweging begon enorm te groeien.

Na een investering van 20.000 dollar en een sterk staaltje alternatief denkwerk bewezen ze wat de rest van de wereld al meer dan 2000 jaar wist

More Truman than human

Hoe ziet de aarde er dan wel uit? Niet geheel verrassend zijn niet alle complottheoretici het hier over eens. Waar ze het wel volledig eens over zijn, is dat elke overheid ter wereld, de volledige wetenschap en in een dubieus samenwerkingsverband ook Hollywood samen in het complot zitten. Over de echte vorm van de aarde is nog geen consensus bereikt. Het merendeel van de complottheoretici ziet de aarde als een ronde schijf, waarvan de noordpool het middelpunt is. Die pannenkoekwereld wordt afgeschermd door een gigantische ijsmuur die wij kennen als Antarctica en het heelal dat we boven onze hoofden zien is niets meer dan een gigantische koepel waar enkel de illusie van hemellichamen op geprojecteerd wordt. Het doet denken aan de 'Truman Show', een film over een man die een groot deel van zijn leven onbewust doorbrengt in een gigantische koepelvormige televisieset. Volgens de Society is elke mens een Truman, die zijn hele leven voorgelogen wordt en onwetend onder een grote koepel leeft. Zij zien het als hun taak de 'waarheid' te verspreiden en de leugens van de 'wetenschap' te ontmaskeren. 

Cijfers liegen niet 

De aanhangers van de platte aarde laten het natuurlijk niet bij woorden, ze proberen ook op elke mogelijke manier hun gelijk te bewijzen. Zo is er bijvoorbeeld een experiment opgezet door een groep binnen de Society. Met de hulp van een speciaal kompas ter waarde van een indrukwekkende 20.000 Amerikaanse dollars (het kompas werkt met lasers in plaats van de oude, saaie magneten, red.) wilden de Globebusters, zoals de groep zichzelf noemt, voor eens en altijd komaf maken met het gekke idee dat we op een planeet wonen. Hun hypothese was, dat als de aarde echt om zijn eigen as zou draaien, een kompas die beweging ook zou maken. Het experiment werd tot driemaal herhaald en telkens werd de rotatie van de aarde bewezen, maar alweer was dit onvoldoende om de groep van mening te doen veranderen. Na een investering van 20.000 dollar en een sterk staaltje van alternatief denkwerk hadden ze dus enkel bewezen wat de rest van de wereld al meer dan 2000 jaar wist. 

Zie geen kwaad, spreek geen kwaad

Gelukkig neemt Schamper geen genoegen met de resultaten van anderen, dus gingen we zelf op onderzoek uit. Het experiment gaat als volgt: we gooien een bolvormig object door een vlakke straat. Laat ons lukraak een object selecteren: een globe, bijvoorbeeld. Als de aarde echt bol is, zou de curve constant moeten zijn en zou de bal altijd van een helling moeten rollen. Als de bal na een tijdje stil blijft liggen, is het bewezen dat de aarde eigenlijk plat is. Toen we het experiment uitvoerden kwam de globe tot stilstand. Zo bewezen we onomstotelijk dat de aarde plat is.

Voordat u 'enter' indrukt op uw bijzonder zorgvuldig geschreven klachtmail naar onze (zeer bekwame, red.) redactie, of deze editie neerlegt om onmiddellijk meteen uw kennissenkring te halveren door uw plotselinge geloof in de platte aarde te uiten, moet er bij ons experiment een kleine kanttekening gemaakt worden. Als echte proef om de platheid van onze aarde te meten, is voorgenoemd experiment natuurlijk belachelijk. Het dient eerder als voorbeeld van hoe de Society zijn waanideeën opbouwt. Een Flat Earther is enorm sceptisch en wantrouwig, ze geloven niets dat ze niet met hun eigen ogen zien. Voeg daar dan een gigantische lading kromme logica aan toe, en de idee dat Hollywood ons voorliegt door ruimtereizen in scène te zetten komt bijna vanzelf. Ironisch genoeg zouden Flat Earthers zeer bekwame wetenschappers zijn door hun nieuwsgierig en kritische denken, mochten ze niet echt geloven dat we op een pannekoek wonen. 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
De aarde is plat en bewegensloos waarom zijn se schaduwen dan anders elke dag van t jaar hetzelfde winter en zomer zoalsmijn zonnewikzer altijd bij staat kan dat niet als de.aarde om zijn as draait snellee dan een kogel en om de zin heen einter links zomers rechts zouden de schaduwen ook anders mieten. Zijn digt is niet dus een zonnewijzer bewijst een platte asrde je kan de natuur en realiteit niet ontkrachten feiten zijn feiten!!

Bericht: 
Ik weet niet wat Antony Casanova eigenlijk geschreven heeft. Ik begrijp geen iota van zijn gebrabbel. Maar veronderstel dat de aarde plat is. Waarom zouden alle universiteiten, alle landen, de NASA, enz. beweren dat de aarde een bol is? Is daar volgens de platte-aarders een reden voor? Er zijn duizenden sterrenwachten in de wereld die met uiterst nauwkeurige instrumenten het heelal, het zonnestelsel en de aarde kunnen observeren en meten. Zijn al die duizenden mensen die daar werken gewoon hun tijd aan het verspelen? De wetenschap is nu zover gevorderd op allerlei gebied, zoals elektronica, geneeskunde, chemie, natuurkunde, enz. Maar een simpele meting van de aarde zouden ze niet aankunnen? Onnozelaars die zelfs niet kunnen schrijven, zijn blijkbaar de enigen die nog in een platte aarde geloven.

Bericht: 
Er zijn wel degelijk bewijzen dat de aarde plat zou zijn, De bewijzen dat de aarde bol is zijn flinterdun en hangt uiteindelijk af van de aanwezigheid van gravitatie. massa's die massa's aantrekken. een leuke theorie, maar nog steeds een theorie. Het is niet zo moeilijk om iets lang genoeg te roepen en de mensen die iets anders zeggen de mond te snoeren. gebeurt vaker dan je denkt. opzoeknaarwaarheid.weebly.com. het enige dat ik vraag is een open mind.

Reactie toevoegen