Wetenschapskort

Ratten zijn speelvogels

Wanneer onderzoekers enkele jaren geleden een looprad in een bos plaatsten, merkten ze dat het plekje al gauw begon te lijken op een fitnesscentrum in januari. Talloze muizen en ratten kwamen vrijwillig langs om zich uit te leven in het looprad. Voor een verklaring werd toen verwezen naar hun intrinsieke motivatie om actief te zijn. Een recent artikel in Science daarentegen geeft aan dat de harige knagers speelser zijn dan eerder gedacht. Om tot dit besluit te komen, richtte het onderzoeksteam een speelkamer in van 30 m², waarin onderzoeker en rat verstoppertje speelden. Wie van beiden meer plezier had, is niet bekend. Wel stelde men vast dat de ratten de spelregels goed begrepen, dat ze typische vreugdesprongetjes maakten bij het welslagen van hun zoektocht en zelf het spel gaande hielden door zich telkens opnieuw te verstoppen.

Postmodern times

Terwijl Greta op de VN-klimaattop in New York het beste van zichzelf geeft om wereldleiders tot actie aan te zetten, bereiden landbouwers wereldwijd zich voor op het ergste. Tegen 2050 zouden naar schatting tien miljard mensen gevoed moeten worden. Door de klimaatsverandering kan dit een probleem worden, op sommige plaatsen is het er zelfs al één. Men wil deze uitdaging aangaan door in te zetten op andere gewassen en nieuwe teeltechnieken. Op sommige plekken in Costa Rica waar vroeger koffie geteeld werd, staan nu sinaasappelbomen die beter bestand zijn tegen de hitte. Plaatsen die tegenwoordig langere periodes van droogte kennen, switchen van maïs en tarwe naar appels. Boeren die niet van gewas veranderen, proberen hun oogst te waarborgen door o.a. te investeren in sterkere varianten en door aan innovatief water- en bodembeheer te doen.

Amateurspionnen, opgelet!

Berg uw citroensap, urine en andere zure vloeitstoffen op en aanschouw het nieuwste snufje uit gadgetland. Vanaf heden is het mogelijk om onzichtbare boodschappen te printen op grote schaal. Onderzoekers uit China hebben een methode ontwikkeld waarbij een gewone inkjetprinter met zuiver water print op speciaal behandeld papier. Op deze manier ontstaat een boodschap die enkel leesbaar is onder UV-licht en opnieuw verdwijnt bij blootstelling aan een warmtebron. Het mangaanhoudend papier heeft een zeer lage toxiciteit en kan tot dertig keer opnieuw gebruikt worden. Om uw malafide communicatie optimaal te verbergen, is het raadzaam om het papier voor de rest niet blanco te laten maar er een brave (zichtbare) boodschap op neer te pennen. Zo bedot je de nietsvermoedende lezer bij een eventuele onderschepping.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen