The Schamper Times

De UGent en haar besluitvorming, voor sommigen al wat meer bekend terrein dan voor anderen. Gelukkig werken de studentenvertegenwoordigers hard om onze belangen te verdedigen. Wat leeft er in het land van de studentenvertegenwoordigers? Een kort overzicht:

Een hervormd onderwijskwaliteitszorgsysteem

Onze universiteit werkt aan een hervorming van het onderwijskwaliteitszorgsysteem. Wat moet je jezelf voorstellen bij zo’n monsterlijke samenstelling van een woord? De UGent heeft verscheidene initiatieven om de onderwijskwaliteit te monitoren. Die gaan van ombudsdiensten over bevragingen tot de befaamde studietijdmeting. Op deze manier wil de UGent de opleidingen verbeteren en een zeker niveau van onderwijs blijven garanderen.

Hoe ziet de UGent deze hervorming? Het nieuwe beleid wil steunen op vertrouwen. Het zullen namelijk de verschillende opleidingen zelf zijn die moeten gaan waken over hun eigen kwaliteit. De bedoeling is dat ze hun bevindingen en opmerkingen communiceren naar het onderwijskwaliteitsbureau, dat een finaal oordeel velt. De aangehaalde werkpunten worden dan onder begeleiding van het onderwijskwaliteitsbureau besproken en verholpen. Opleidingen zouden onder andere via een reflectie van de studenten geanalyseerd kunnen worden. Organisatorisch gezien zou dit uitgaan van de studentenvertegenwoordigers van de opleiding of faculteit. Die zouden via focusgroepen met studenten ingaan op de verschillende aspecten van hun opleiding.

Benoemingen

Tijdens zijn algemene vergadering van dinsdag 1 oktober heeft de Gentse Studentenraad een beleidsverantwoordelijke ‘Duurzaamheid’ en een vertegenwoordiger voor de onderwijsraad gekozen. Margot Gijsbrechts is verkozen als nieuwe beleidsverantwoordelijke 'Duurzaamheid'. Zij zal zich dit jaar inzetten om met de UGent nieuwe ideeën uit te werken om tot een groenere en meer milieuvriendelijke universiteit te komen. Daarnaast is Jeffrey De Rycke verkozen als studentenvertegenwoordiger voor de Onderwijsraad. Hij zal deze taak niet alleen uitvoeren, er zijn namelijk al drie posten ingevuld op de vorige vergadering en voor twee andere is men nog op zoek naar kandidaten. De Onderwijsraad is een adviserend orgaan binnen de UGent dat zich bezig houdt met onderwijsbeleid, -praktijk, -kwaliteit, etc. Als duiding van haar activiteit: de onderwijsraad bracht met de discussie over het aanpassen van de academiekalender hierover advies uit aan de Raad van Bestuur. 

Gentse Studentenraad zet het nieuw academiejaar in

Een nieuw academiejaar betekent een nieuwe samenstelling van de Gentse Studentenraad. Op 8 oktober wordt de fakkel symbolisch overgedragen met de overdrachtsreceptie in de Aula. Hier wordt de nieuwe ploeg voorgesteld en het academiejaar ingezet met een hapje en een drankje. Ben je benieuwd om hen te ontmoeten, te ontdekken waar ze mee bezig zijn of vraag je je gewoon af wat een studentenvertegenwoordiger is, dan heet de Gentse Studentenraad je van harte welkom vanaf 19u30.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen