Harde knip sluit academiejaar

Het Vlaams regeerakkoord is losgelaten: "Ons doel is excellent onderwijs, we gaan de flexibilisering in het hoger onderwijs terugdringen en we willen een harde knip". Schamper, een uiterst democratisch blad, laat de ongehoorde aan het woord: de Gentse Studentenraad. Zij hopen het debat met alle betrokken partners weer open te trekken, om zo tot een nieuw, constructief akkoord te komen.

De Gentse Studentenraad is met een nieuwe campagne gestart: “Harde knip sluit academiejaar”. Wat is dat precies?

"De harde knip is een maatregel waardoor je niet aan je master zou mogen beginnen vooraleer je alle vakken uit je bachelor behaald hebt."

Waarom is dat een slecht idee?

"Omdat op die manier de studieduur zal verlengd worden. Vanaf je een of twee vakken niet gehaald hebt, moet je een jaar bijstuderen met maar twee vakken. Dat is een leeg jaar, terwijl het mogelijk is om deze vakken te combineren en extra bij het modeltraject op te nemen. Het huidige voorstel is een harde knip, maar met uitzonderingen. De Vlaamse regering wil ervoor zorgen dat de student minder lang studeert. Die regel zal daar niet tot bijdragen, integendeel."

"Vroeger was het systeem relatief inflexibel. Als je gebuisd was voor een vak, kon je dat niet meenemen, maar moest je je volledige jaar opnieuw doen met enkel de vakken waarvoor je gebuisd was. Dat werd dan aangepast, zodat je naar je volgende jaar kon gaan en ondertussen ook vakken uit je eerste jaar mee kon nemen. Dat is wat er verstaan wordt onder 'flexibilisering'."

Jullie willen die flexibilisering juist behouden, waarom?

"Waarom vinden wij flexibilisering niet erg? Het geeft studenten vrijheid. Die vrijheid is ook nodig. Er wordt vaak gezegd: studenten doen meer dan studeren. Zowel de maatschappij als de arbeidsmarkt verwachten van de student dat ze meer kunnen dan enkel hetgeen ze in hun studie aangeleerd kregen: ervaring, vrijwilligerswerk, jeugdbeweging, enzovoort. Maar als je geen flexibilisering in bepaalde mate toelaat, dan kan je die zaken niet meer toelaten. Als je het ene afschaft maar tegelijk nog meer verwacht, dan zit er iets scheef."

"Het zijn maatregelen die op een achterhaalde redenering gebaseerd zijn"

"Het zijn maatregelen die wellicht op een achterhaalde redenering gebaseerd zijn. Vanuit een idee dat niet aangepast is aan onze generatie studenten en de huidige maatschappij. Ze hebben dit ook zonder enig onderzoek of cijfermateriaal neergepend. Er zijn investeringen nodig, en die krijgen we niet."

Wie heeft er allemaal inspraak gehad? 

"Instellingen hebben een beetje inspraak gehad. Onze rector en de rector van de KU Leuven bijvoorbeeld, hebben mee aan de onderhandelingstafel gezeten. Maar enkel de rectoren om advies vragen is onvoldoende. Een universiteit is meer dan alleen haar rector. Studenten bijvoorbeeld, hebben betrekkelijk weinig te zeggen gehad in de zaak."

Wat is jullie doel precies met deze campagne?

"We willen duidelijk maken dat de publieke opinie tegen is. Niet alleen de Gentse Studentenraad is tegen dit akkoord, ook een enorm groot deel van de studentenpopulatie."

"We willen dus met onze campagne tonen waarom de regel niet zou werken, namelijk omdat het gewoon anders in elkaar zit dan ze denken. We zien het zelfs zitten om mee aan tafel te schuiven om samen aan de inperking van studieduurverlenging te werken. Maar wel op een manier die vertrekt vanuit de juiste informatie en constructiever is naar de student toe."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen