De volledig objectieve en totaal niet pseudowetenschappelijke wereld van Incels

Oftewel: een objectief bewijs dat wij knapper zijn dan de meeste celebrities

Schamperlab is de rubriek waarin om de vier weken een nieuw wetenschappelijk onderzoek verschijnt. En een nieuw academisch jaar betekent een nieuwe kans om te laten zien dat Schamperlab de wetenschap zeer serieus neemt. Vandaar deze week één van 's werelds meest gerespecteerde wetenschappelijke disciplines: frenologie.

Het is altijd vreemd wanneer een mening die op het eerste gezicht volslagen onnozel lijkt, plots door een enorme hoeveelheid mensen als waarheid aanvaard wordt. Zo is er bijvoorbeeld sinds kort een opkomende internationale politieke groepering die zichzelf 'incels' noemt, een lettergreepwoord dat staat voor involuntary celibate (onvrijwillig celibatair, Vert.). Deze incels zijn doorgaans jonge, witte mannen. Zij geloven dat de staat hun relaties of toch minstens seks zou moeten verschaffen, aangezien vrouwen niet met hen naar bed willen. Een ander voorbeeld is frenologie, een pseudowetenschappelijke discipline uit de eerste helft van de 19de eeuw die stelt dat men aan de hand van de vorm van een schedel een hele hoop psychologische 'feiten' kan afleiden.

Aangezien wij, zoals iedere doorgewinterde onderzoeker, dol zijn op onnozelheden, werden we uiteraard met vreugde vervuld toen bleek dat er een liefdeskind bestaat tussen de frenologie en incels. Een duidelijk teken dat de jeugd toch geeft om onze oude Europese tradities. Dus besloten we onze beste schedelmetingen boven te halen en de inceltheorieën te testen.

Freno(n)logisch

Voorafgaand aan het bekendmaken van de resultaten van het experiment is het belangrijk dat we een beetje duiding geven bij wat frenologie precies is, en hoe het vandaag de dag door incels gebruikt wordt.

Frenologie was een populaire wetenschappelijke discipline in het begin van de 19e eeuw. De interesse in de vorm van schedels ontstond uit de (correcte) realisatie dat de functies die men klassiek toeschrijft aan 'de geest' zich eigenlijk in het brein bevonden en dat verschillende delen van het brein gelinkt zijn aan telkens andere functies. Hieraan werd de foutieve aanname gekoppeld dat de vorm van het brein ons daarom iets moet kunnen vertellen over iemands persoonlijkheid of intelligentie. Later in diezelfde eeuw concludeerden de meeste wetenschappers echter al dat frenologie een pseudowetenschap was, aangezien een groeiende hoeveelheid data aantoonde dat de vorm van de schedel geen enkele impact had op bepaalde functies van het brein en de frenologen zelf over niets een consensus vonden.

Fedora-terrorisme

De incel-beweging ontstond op online fora in de jaren 90 met mensen die het gevoel hadden dat ze geen relatie konden hebben. Ze gaven elkaar dan tips en steun op diezelfde fora. Ondanks deze goede bedoelingen begonnen enkele mensen op deze fora hun seksuele frustraties om te zetten in een vreemde nieuwe politieke ideologie. Deze incels geloofden dat iemands aantrekkelijkheid een objectief meetbare en biologisch bepaalde eigenschap is. Die aantrekkelijkheid kun je bij iedere persoon weergeven op een schaal van één op tien, een schaal die zij het 'deciel' noemen. Incels geloven dat vrouwen enkel seks willen met zo veel mogelijk mannen die een zo hoog mogelijke score hebben en dat daardoor de 'lagere' mannen geen partners vinden. Die laagste mannen worden zo incels.

Incels geloven dat de staat hun relaties of toch minstens seks zou moeten verschaffen, aangezien vrouwen niet met hen naar bed willen.

Incels vertrekken vanuit deze erg patriarchale en seksistische premisse om een grote variëteit aan denigrerende en vaak zelfs racistische claims te maken. Zo beweren ze dat feminisme het kwaad zelf is, omdat vrouwen, of in de incel-taal: 'femoids', daardoor geen seks meer hebben met 'mannen van hun cijfer' en dat zwarte mensen door hun ras sowieso een lagere score halen. 

Maar centraal in hun ideologie staat de claim dat iemands score op het deciel zowel objectief te bepalen als biologisch vastgelegd is. En hier komt frenologie weer in het spel. Incels geloven dat iemands schoonheid vrijwel uitsluitend bepaald wordt door de schedel. Dit is dus een twist die zij geven aan de klassieke frenologische theorie, waarin psychologische eigenschappen werden toegeschreven op basis van de vorm van het skelet. Een incel gelooft dus dat zaken als gedrag, hygiëne, karakter, kleding en zelfs toeval van geen belang zijn als het gaat over aantrekkelijkheid. It's all about the bones.

My Skull is Better than Yours

Het belang van de schedelstructuur is een zeer breed uitgedokterd systeem in de incel-gemeenschap. Elk kenmerk dat een schedel kan hebben wordt op hun fora beoordeeld op aantrekkelijkheid. Enkele voorbeelden zijn: de grootte van het voorhoofd, de aanwezigheid van een wenkbrauwboog op het hoofd en een fenomeen dat de 'midface ratio' genoemd wordt, ofwel de afstand tussen de ogen en de lippen gedeeld door de afstand tussen de pupillen.

Schamperredacteurs verdienen duidelijk een plaatsje op de 'Most Attractive People of 2019'-lijst.

Zo besloten we met een arsenaal aan gestoorde, nauwelijks consistente ideeën over schoonheid en een goede portie zelfrelativering een experiment te ondernemen en enkele leden van Schamper bloot te stellen aan de theorieën van de incels. We wilden meer bepaald de validiteit van al die moderne frenologie eens testen door onze eigen aantrekkelijkheid te meten ten opzichte van algemeen aanvaarde hotties. Onze bekende koppen waren Tom Holland, Gal Gadot en Margot Robbie, maar omdat Hollywood niet alle mooie koppen kan bezitten hebben we Vlaams fenomeen en internationaal sekssymbool Dries Van Langenhove er ook maar bijgenomen.

Op basis van een (naar onze mening iets te lang) onderzoek op verscheidene incel-fora vonden we de acht meest voorkomende schedelvereisten, waarmee we onszelf en onze geliefde bekende medemens op elk detail beoordeelden om tot een definitieve score te komen. Deze score op tien, of het weinigzeggende deciel, bepaalt waar wij staan op het spectrum, dat bestaat uit de 'Chad', de 'normie' en de ware 'incel'. De Chad, de gehate vijand van de incel, die met zijn superieure uiterlijk onvermijdelijk elke vrouw die het aandurft zijn blik te trotseren weet te versieren. De normie wordt ook geteisterd door de Chad maar weigert toch de ware aard van de wereld, of toch de waanwereld van de paranoïde incel, te erkennen. Naast die twee personages is er natuurlijk nog de incel zelf. 

Dries Van Langenhove, toch wel één van Vlaanderens bekendste seksiconen, was zelfs maar één punt verwijderd van een Incel-status.

Onze opluchting was enorm toen bleek dat zowel tussen de Schamperleden als tussen onze bekende vrienden zich geen enkele incel had weten binnensmokkelen. De meesten van ons zijn gewone 'normies', maar blijkbaar bevinden er zich ook twee rasechte 'Chads' in ons midden. Opvallender is echter dat de schedels van mensen als Gal Gadot en Tom Holland zeer middelmatig bleken te zijn. Dries Van Langenhove, toch wel één van Vlaanderens bekendste seksiconen, was zelfs maar één schamel puntje verwijderd van een incel-status.

Wij zien alvast slechts twee mogelijke conclusies: ofwel is frenologie nog altijd een pseudowetenschap, die nu gebruikt wordt door een leger incels, ofwel verdienen Schamperredacteurs een plaatsje op de 'Most Attractive People of 2019'-lijst.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen