Schamper Times

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Niet al te dure duurzaamheid

Het Duurzaamheidskantoor van de UGent heeft een heus eisenpakket opgesteld. Daarin vraagt het de UGent om een bindend en ambitieus klimaatplan op te stellen, dat heel snel in werking treedt en vooral focust op de lange termijn. Het hoofddoel is een CO2-neutrale universiteit tegen 2050. Tevens is het belangrijk dat het een sociaal rechtvaardig klimaatplan is, zodat het de kwetsbaarste studenten niet te zwaar in de portemonnee treft. De Gentse Studentenraad besloot deze eisenbundel, inclusief het sociale aspect, te steunen.

Sharing is caring

De UGent kondigde onlangs aan dat ze het delen van studiemateriaal zo veel mogelijk wil beperken. De Gentse Studentenraad is het ermee eens dat het met winst doorverkopen van materiaal niet wenselijk is, maar vraagt zich af waarom ook het gratis delen van bijvoorbeeld notities in het vizier genomen wordt. Ten eerste zou deze maatregel leiden tot een kat-en-muisspel tussen de universiteit en de delende studenten. Daarnaast hekelt de Gentse Studentenraad ook het gebrek aan overleg rond deze nieuwe regelgeving. Het is een beslissing die eenzijdig uit de UGent voortkomt, zonder ze eerst voor te leggen aan de studenten. De indruk ontstond ook dat studenten als het ware gestraft werden omdat ze elkaar helpen. De mogelijkheid om dit materiaal te delen in besloten (Facebook)groepen blijft wel bestaan, maar de studentenraad vraagt zich af wat dit betekent voor de student met een minder sterk sociaal netwerk, de werkstudent, of de student die zich sterk engageert. De Gentse Studentenraad stelt daarom voor om problemen die opduiken omtrent het delen van studiemateriaal samen met de studenten te bespreken.

ruim de helft van de studenten vindt lesopnames een goede manier om de leerstof te verwerken

Aulawood

De Gentse Studentenraad heeft haar conclusierapport rond lesopnames afgewerkt. Dit rapport werd opgesteld aan de hand van een enquête die werd gehouden onder studenten. Daaruit bleek dat ruim de helft van hen lesopnames een goede manier vond om de leerstof te verwerken. Voor velen zijn lesopnames een element geworden in hun voorbereiding op het examen. Bij vakken waar enkel slides als leerstof dienen, worden ze zelfs noodzakelijk geacht. Voor sommige studenten blijkt de leerstof bovendien beter te verwerken via lesopnames, dan door aanwezigheid in de les zelf. Opnames van hoorcolleges vallen het meest in de smaak en algemener zijn vooral de opnames van lessen die met andere colleges overlappen, lessen op moeilijk (op tijd) bereikbare locaties en lessen in auditoria met een plaatstekort erg populair.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen