The Schamper Times

Dies Natalis: vijftig jaar participatie. Zo klinken de woorden waar we jaren naar hebben uitgekeken. We hebben een excuus om deze komkommertijd der feestdagen op te vullen! Waar het allemaal heel schokkend begon, is de studentenparticipatie nu beter gestructureerd. We maken de tijd om het kluwen te ontwarren.

Oriëntatie in de kluwen

De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt de belangen van de student bij het universiteitsbestuur. Zij fungeert als losse entiteit die met haar adviesrecht invloed tracht uit te oefenen op beslissingen die genomen worden. Laten we dit even uitspitten.

Aan de top van de UGent bevinden zich twee centrale bestuursorganen: de Raad van Bestuur (RvB) en het Bestuurscollege (BC). De eerste ratificeert de finale beslissingen en werkt een strategisch plan uit om deze effectief uit te voeren. Ook hierin hebben vier studenten een zitje. Deze worden om de twee jaar via universiteitsbrede verkiezingen verkozen waarbij elke student zijn stem kan uitbrengen. Het Bestuurscollege aan de andere kant is enkel bevoegd over hetgeen haar opgedragen is door de RvB. Deze twee worden bijgestaan door tal van adviesraden waarin ook steeds studenten aanwezig zijn. De UGent draagt studentenparticipatie hoog in het vaandel! Hoe kan je je als nieuwe student inwerken in die schijnbaar onoverzichtelijke beleidstamtam?

Ja, ge weet wel … die facultaire dinges daar …

Een variant op een zinnetje dat je waarschijnlijk wel al eens hebt horen vallen. Het punt is: ze zijn er, en maar goed ook. Elke faculteit heeft dus ook zijn eigen studentenraad die de studenten van zijn faculteit vertegenwoordigt. De tentakels van deze facultaire studentenraden rijken uit tot in de opleidingscommissies, commissies waar proffen met o.a. studenten, de faculteitsraad en de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad de opleiding effectief vormgeven. De vergaderingen van zowel elke facultaire studentenraad als van de Gentse Studentenraad staan open voor elke student.

Het is nu wel duidelijk: studentenparticipatie is volop aanwezig en we mogen heus trots zijn op hetgeen we in die vijftig jaar hebben bereikt

Hoe opereert onze studentenparticipatie eigenlijk? Het is allemaal goed en wel de structuur een beetje te vatten, maar daarmee heb je nog geen participatie, en dat is toch hét sleutelwoord. Alles begint bij een idee - of een gefrustreerde student. Via de opleidingscommissies, de facultaire studentenraden en de Gentse Studentenraad vindt de idee of de frustratie dan zijn weg naar de juiste oren binnen de UGent. In samenwerking met alle betrokken partijen wordt er dan vergaderd over het onderwerp. En ja, studenten hebben echt de kracht binnen onze universiteit om het beleid zowel te stimuleren als aan te vechten.

Participerend plebs

Waar komt de dagelijkse student dan eigenlijk in beeld? De opleidingscommissies zijn de plaatsen waar studenten de grootste invloed kunnen uitoefenen. De werking van de faculteit wordt dan weer besproken op de vergaderingen van de facultaire studentenraden. Maar je hoeft lang geen 'erkende' studentenvertegenwoordiger te zijn om jezelf en andere studenten vooruit te helpen. Vaak worden er bijvoorbeeld enquêtes georganiseerd door de verschillende studentenraden waarmee ze trachten een visie te krijgen op de algemene consensus van een problematiek of hoeveel studenten überhaupt een bepaald probleem ondervinden. Zo lanceerde de Gentse Studentenraad onlangs enquêtes omtrent lesopnames en mentaal welzijn, waarvan ze momenteel de resultaten aan het verwerken zijn.

Het is nu wel duidelijk: studentenparticipatie is volop aanwezig en we mogen heus trots zijn op hetgeen we in die vijftig jaar hebben bereikt. We hebben nood aan geëngageerde individuen die ons durven vertegenwoordigen en ze verdienen toch wel een klein applausje.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen