Le Monde Stuveresque

Stuver18

Zoals iedereen wel heeft gezien, of naar alle waarschijnlijkheid niet heeft gezien, zijn de tweejaarlijkse studentenverkiezingen weer helemaal terug aan de Universiteit Gent. Geen idee op wie je moet stemmen voor welk mandaat? Geloof ons, je bent niet de enige. 

Van 7 tot 9 mei kunnen alle UGent-studenten online hun stem uitbrengen voor hun studentenvertegenwoordigers in de Faculteitsraden, de Raad van Bestuur en de Sociale Raad. Hoogstwaarschijnlijk heb je ergens wel al een poster zien hangen van een kandidaat-stuver zonder goed te weten wat de bedoeling was. Wij bieden enige verlichting. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Naast een prof per faculteit, vinden we er onder andere ook de rector en de vicerector terug. Ook vier studentenvertegenwoordigers mogen zich tot de crème de la crème van de universiteit rekenen. Elke kandidaat komt op in duo, waarvan één iemand effectief kandidaat is en de ander opvolger. De Raad van Bestuur is genderevenwichtig samengesteld, dit geldt dan ook voor de studentengeleding. Twee zitjes gaan naar de mannelijke stuvers, de andere twee naar stuvers van het vrouwelijke geslacht. Dit jaar dingen er drie mannelijke duo's en twee vrouwelijke duo's mee naar een felbegeerd RvB-zitje. 

Sociale Raad

De Sociale Raad maakt beslissingen over sociale voorzieningen voor studenten, zoals studentenhomes en -restauranten. Ze maken adviezen voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de UGent. Naast afgevaardigden van de verschillende diensten die voor deze voorzieningen instaan, zetelen hier ook leden van de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in. Vier studenten worden rechtstreeks verkozen. Ook deze raad is genderevenwichtig samengesteld: opnieuw gaan twee zitjes mannelijke stuvers, twee naar vrouwelijke. Dit jaar strijden zes kandidaat-duo's mee voor een zitje in de SoRa, drie vrouwelijke duo's en drie mannelijke.

Faculteitsraden

De UGent telt elf faculteiten, en elk van deze faculteiten heeft ook een eigen Faculteitsraad waarin naast proffen en assistenten ook studenten zetelen.

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn er vijftien zitjes te verdelen, waarvan er minstens vijf door het minderheidsgeslacht ingevuld moeten worden. Er dingen elf mannelijke en acht vrouwelijke kandidaten mee naar de verkiezingszege.

In de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen zijn er twee zitjes te verdelen, maar komen er ook slechts twee (vrouwelijke) kandidaten op.

In de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zijn er drie zitjes te verdelen, waarvan minstens één ingevuld moet worden door het minderheidsgeslacht. Dit komt goed uit, want er komen twee mannelijke en één vrouwelijke kandidaat op aan de FPSW.

In de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen zijn er negen zitjes te verdelen, waarvan er minstens drie ingevuld moeten worden door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Er dingen exact zes mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten mee voor een mandaat in de Faculteitsraad.

In de Faculteit Recht en Criminologie zijn er vier zitjes te verdelen, waarvan minstens twee ingevuld moeten worden door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Aan de FRC komen er weliswaar ook exact vier kandidaten op, maar naar alle waarschijnlijkheid zal er de komende twee jaar toch een leeg zitje in de Faculteitsraad zijn: van de vier kandidaten zijn er drie van het mannelijke en slechts één van het vrouwelijke geslacht.

In de Faculteit Diergeneeskunde speelt hetzelfde probleem: er zijn vijf zitjes te verdelen, waarvan twee ingevuld moeten worden door het minderheidsgeslacht. Er komen wederom exact vijf kandidaten op, maar dit zijn er vier van het vrouwelijke geslacht en één van het mannelijke geslacht.

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn er zes zitjes te verdelen, waarvan minstens twee naar kandidaten van het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen zeven kandidaten op aan de FEB, waarvan slechts twee van het vrouwelijke geslacht. De vrouwelijke kandidaten zijn dus sowieso verkozen. 

Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen worden er maar liefst dertien zitjes verdeeld, waarvan er vijf naar kandidaten van het minderheidsgeslacht gaan. Er komen hier vijf mannelijke kandidaten op en zes vrouwelijke kandidaten. Twee zetels zullen de komende twee jaar dus leeg blijven.

De Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur doet beter. Daar zijn er zestien zitjes te verdelen, waarvan minstens zes voor kandidaten van het minderheidsgeslacht. De FEA mag een recordaantal van 23 kandidaten achter haar naam schrijven. Zijn ingenieurs dan daadwerkelijk superieur? Er dingen zestien mannen en zeven vrouwen mee naar een zitje.

Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zijn er zes zitjes te verdelen, waarvan er minstens twee gaan naar kandidaten van het minderheidsgeslacht. Er dingen vijf mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten mee naar een zitje.

Aan Faculteit Wetenschappen ten slotte zoeken ze ook dertien stuvers, waarvan vijf van het minderheidsgeslacht. Hier dingen er elf mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten mee naar een mandaat in de Faculteitsraad. Een van de dertien zitjes zal dus de komende twee jaar vacant blijven.

Al bij al zal het geen heel spannende verkiezingsperiode worden op de faculteiten. Op slechts vier faculteiten zullen er échte verkiezingen georganiseerd worden met voldoende kandidaten van beide geslachten (sorry dat we zo binair denken), namelijk de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Op twee faculteiten zijn er net exact genoeg kandidaten van het juiste geslacht, en zijn alle kandidaten de facto verkozen.

Hier gaat het om de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Op de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn er tout court niet voldoende kandidaten om verkiezingen te houden, aangezien er slechts twaalf kandidaten zijn voor dertien zitjes. Aan de Faculteiten Recht en Criminologie, Diergeneeskunde, Economie en Bedrijfskunde en Wetenschappen tenslotte zijn er wel voldoende kandidaten, maar zal er aan het einde van de rit alsnog een zitje onverdeeld blijven vanwege de genderquota. 

Vind de kandidaten en hun visies voor respectievelijk de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de faculteitsraad van jouw faculteit op schamper.be/stuver18.

Stuverdebat: Raad van Bestuur

Op 23 april vond het grote stuverdebat plaats. Het merendeel van de kandidaten voor de Sociale Raad had echter andere plannen, dus werd gefocust op de kandidaten voor de Raad van Bestuur. Er volgde een debat over diversiteit, grensoverschrijdend gedrag en digitalisering.

 

In de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent wachten er vier lege zitjes om opgevuld te worden door studentenvertegenwoordigers. Volgens de genderquota gaan twee van die zitjes naar de mannelijke stuvers en twee naar de vrouwelijke stuvers. Vijf duo's stellen zich dit jaar kandidaat om de studenten de komende twee jaar te vertegenwoordigen in het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Drie van deze duo's zijn mannelijk, twee duo's vrouwelijk. Bijgevolg zijn de twee vrouwelijke duo's (Faye Bonte en Lisa Dangreau, en Eline Vandewalle en Louise De Cooman) al bij voorbaat verkozen. 

Dries Van Langenhove hoopt met zijn opvolger Louis De Stoop herverkozen te worden voor een tweede legislatuur. Ook Olivier Thas en opvolger Koen Vanderschelden dingen mee naar een zitje in de RvB. Ook in het laatste duo een bekende naam in RvB-kringen: voormalig FK-voorzitter Stijn Adams koos Michiel Haegeman als zijn opvolger. Haegeman zetelde de afgelopen twee jaar al in de Raad.

Digitalisering

Net als vorig jaar is digitalisering een belangrijk thema. Naast de voorziening van draadloos internet in alle gebouwen van UGent, willen vier van de vijf duo's expliciet ijveren voor meer lesopnames. Adams, Thas en Bonte waren het hier tijdens het debat duidelijk over eens: om problemen van te kleine auditoria te verhelpen en de druk die op werkstudenten rust te verlichten moeten lessen vaker en consequenter online te raadplegen zijn. Van Langenhove tekende afwezig bij het debat, maar liet ook al weten dat de UGent volgens hem een inhaalbeweging moet maken op het vlak van lesopnames. Vorig jaar maakte dit ook al deel uit van zijn programmapunten.

Grensoverschrijdend gedrag

De UGent moest recent korte metten maken met allerhande vormen van grensoverschrijdend gedrag, zowel in het professorenkorps, bij het personeel als onder studenten. Olivier Thas liet tijdens het debat optekenen dat hij een hand wil uitsteken naar structurele oplossingen voor grensoverschrijdend gedraag aan de UGent. Volgens Stijn Adams ligt de drempel om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag nog te hoog. Hij meende tijdens het debat dat slachtoffers nog te vaak met de vinger worden gewezen. Volgens Eline Vandewalle worden schandalen snel vergeten, en staat dit een structurele aanpak vaak in de weg. Iets wat ook Faye Bonte beaamde. "Eén case oplossen is niet voldoende", zei ze over de twistappel. Volgens haar zijn er in het studentenleven bovendien nog heel wat onopgeloste problemen. 

Academische kalender

Ook de academische kalender is in deze verkiezingsperiode - en intussen tot vervelens toe - een heikel punt. Stijn Adams wil geen vernieuwing om de vernieuwing. Volgens hem heeft het voorstel dat op dit ogenblik op tafel ligt weinig draagvlak onder de studenten. Volgens Vandewalle is het debat over de hervorming van het academiejaar niet altijd goed verlopen: "Er werd weinig rekening gehouden met de stem van de studenten. We mogen echt wel op tafel kloppen."

"We mogen echt wel op tafel kloppen" - Vandewalle

Diversiteit

Bonte getuigde tijdens het debat over haar uitwisselingservaring in Parijs: "Ik ben in Parijs hard tot de conclusie gekomen dat onze universiteiten zo blank zijn." Adams en Thas beaamden: "Al in het secundair onderwijs worden mensen met een andere achtergrond de kop ingedrukt." De universiteit heeft dus nog wat werk aan de winkel, bovenop het diversiteitsprogramma UGent in zicht

Tot slot beantwoordden de kandidaat-RvB'ers waar ze in een utopie werk van zouden maken. Olivier Thas koppelde terug naar zijn achterban, de studenten die in studentenhomes van de universiteit verblijven: "Ik zou natuurlijk vijftien nagelnieuwe homes bijbouwen, met alle high end voorzieningen. Ik zit op een home, dus ik weet wat een home is." Hilariteit gonsde in de zaal. 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen