Stuverdebat: Raad van Bestuur

Op 23 april vond het grote stuverdebat plaats. Het merendeel van de kandidaten voor de Sociale Raad had echter andere plannen, dus werd gefocust op de kandidaten voor de Raad van Bestuur. Er volgde een debat over diversiteit, grensoverschrijdend gedrag en digitalisering.

 

In de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent wachten er vier lege zitjes om opgevuld te worden door studentenvertegenwoordigers. Volgens de genderquota gaan twee van die zitjes naar de mannelijke stuvers en twee naar de vrouwelijke stuvers. Vijf duo's stellen zich dit jaar kandidaat om de studenten de komende twee jaar te vertegenwoordigen in het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Drie van deze duo's zijn mannelijk, twee duo's vrouwelijk. Bijgevolg zijn de twee vrouwelijke duo's (Faye Bonte en Lisa Dangreau, en Eline Vandewalle en Louise De Cooman) al bij voorbaat verkozen. 

Dries Van Langenhove hoopt met zijn opvolger Louis De Stoop herverkozen te worden voor een tweede legislatuur. Ook Olivier Thas en opvolger Koen Vanderschelden dingen mee naar een zitje in de RvB. Ook in het laatste duo een bekende naam in RvB-kringen: voormalig FK-voorzitter Stijn Adams koos Michiel Haegeman als zijn opvolger. Haegeman zetelde de afgelopen twee jaar al in de Raad.

Digitalisering

Net als vorig jaar is digitalisering een belangrijk thema. Naast de voorziening van draadloos internet in alle gebouwen van UGent, willen vier van de vijf duo's expliciet ijveren voor meer lesopnames. Adams, Thas en Bonte waren het hier tijdens het debat duidelijk over eens: om problemen van te kleine auditoria te verhelpen en de druk die op werkstudenten rust te verlichten moeten lessen vaker en consequenter online te raadplegen zijn. Van Langenhove tekende afwezig bij het debat, maar liet ook al weten dat de UGent volgens hem een inhaalbeweging moet maken op het vlak van lesopnames. Vorig jaar maakte dit ook al deel uit van zijn programmapunten.

Grensoverschrijdend gedrag

De UGent moest recent korte metten maken met allerhande vormen van grensoverschrijdend gedrag, zowel in het professorenkorps, bij het personeel als onder studenten. Olivier Thas liet tijdens het debat optekenen dat hij een hand wil uitsteken naar structurele oplossingen voor grensoverschrijdend gedraag aan de UGent. Volgens Stijn Adams ligt de drempel om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag nog te hoog. Hij meende tijdens het debat dat slachtoffers nog te vaak met de vinger worden gewezen. Volgens Eline Vandewalle worden schandalen snel vergeten, en staat dit een structurele aanpak vaak in de weg. Iets wat ook Faye Bonte beaamde. "Eén case oplossen is niet voldoende", zei ze over de twistappel. Volgens haar zijn er in het studentenleven bovendien nog heel wat onopgeloste problemen. 

Academische kalender

Ook de academische kalender is in deze verkiezingsperiode - en intussen tot vervelens toe - een heikel punt. Stijn Adams wil geen vernieuwing om de vernieuwing. Volgens hem heeft het voorstel dat op dit ogenblik op tafel ligt weinig draagvlak onder de studenten. Volgens Vandewalle is het debat over de hervorming van het academiejaar niet altijd goed verlopen: "Er werd weinig rekening gehouden met de stem van de studenten. We mogen echt wel op tafel kloppen."

"We mogen echt wel op tafel kloppen" - Vandewalle

Diversiteit

Bonte getuigde tijdens het debat over haar uitwisselingservaring in Parijs: "Ik ben in Parijs hard tot de conclusie gekomen dat onze universiteiten zo blank zijn." Adams en Thas beaamden: "Al in het secundair onderwijs worden mensen met een andere achtergrond de kop ingedrukt." De universiteit heeft dus nog wat werk aan de winkel, bovenop het diversiteitsprogramma UGent in zicht

Tot slot beantwoordden de kandidaat-RvB'ers waar ze in een utopie werk van zouden maken. Olivier Thas koppelde terug naar zijn achterban, de studenten die in studentenhomes van de universiteit verblijven: "Ik zou natuurlijk vijftien nagelnieuwe homes bijbouwen, met alle high end voorzieningen. Ik zit op een home, dus ik weet wat een home is." Hilariteit gonsde in de zaal.