En de Muide, die mag stikken

Edito

Zeker niet de Gentse stadsring

Een jaar na het invoeren van het circulatieplan blijven de meningen verdeeld. Het plan zorgt voor minder verkeer en een betere luchtkwaliteit in de binnenstad, maar heel wat middenstanders klagen dat door de ingreep minder klanten de weg naar hun zaak vinden. Waar vrijwel iedereen het over eens is: er is nog ruimte voor verbetering. Samen met alle Gentenaars wil de Stad Gent stapsgewijs aanpassingen doorvoeren aan het circulatieplan. Of toch vooral met de Gentenaars die mondig, en dus veeleer blank en welgesteld zijn.

Terwijl het Gentse Milieufront vorige week op de zogenaamde 'knip' aan de Ottogracht een ludieke 'knip-nick' organiseerde wandelde ik langs een stuk van de Gentse stadsring en door de Muide. Deze stadsbuurt huisvest een breed spectrum van etnische en socio-economische minderheden. Zelfs op een vakantiedag schoven auto's voetje voor voetje aan op de Voormuide en de omliggende invalswegen. Ook mensen die langs de stadsring wonen krijgen dagelijks grote verkeersdrukte te slikken. Het is bijzonder ironisch dat mensen die vaak niet eens een auto hebben, dagelijks de grootste hoeveelheid fijn stof inademen.

"Mensen die niet eens een auto hebben, ademen dagelijks de grootste hoeveelheid fijn stof in"

Natuurlijk is het niet eenvoudig om een circulatieplan uit te denken dat voor iedereen even eerlijk is, een puzzel legt zichzelf doorgaans niet. Natuurlijk zullen mensen die naar Gent komen niet per zomaar hun auto laten staan. Het is voor heel wat trajecten bovendien een stuk goedkoper en bovendien makkelijker om even de auto te nemen in plaats van het openbaar vervoer. Toch kan je er niet omheen dat de verdeling op dit ogenblik ongelijk is, en het wellicht nog even zal blijven. Maar zolang je blank en mondig bent hoef je je gelukkig geen zorgen te maken, onze burgervaders en -moeders zijn bezorgd om je longen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen