Le monde stuveresque

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Jürgen Pieters, terug van weggeweest

Het verliep bijna onopgemerkt: Jürgen Pieters keerde deze zomer terug naar de Blandijn nadat hij op non-actief werd gezet toen er naar aanleiding van aantijgingen van seksuele intimidatie een tuchtprocedure tegen hem liep. De tuchtcommissie in beroep adviseerde het Bestuurscollege, dat zich moest uitspreken over de zaak, om Pieters graad te verlagen. Pieters, die gewoon hoogleraar was, is nu effectief gedegradeerd tot hoofddocent met verlies van anciënniteit. Dat heeft onder andere loonverlies tot gevolg. Opmerkelijk is dat er buiten decaan Marc Boone en vakgroepvoorzitter Kristoffel Demoen niet veel mensen op de hoogte zijn van deze sanctie. De faculteit moest zich buigen over het verdere takenpakket van Pieters, dat veranderd is door de degradatie. StuArt, de studentenraad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, volgt ook dit jaar het dossier rond grensoverschrijdend gedrag op. "We bouwen constructief aan een universiteit die seksuele intimidatie erkent als maatschappelijk probleem en ijveren voor beleidsmatige beslissingen die grensoverschrijdend gedrag tegenwerken", klinkt het daar.

"We ijveren voor beleidsmatige beslissingen die grensoverschrijdend gedrag tegenwerken"

Cash me outside

Robbert Claeys

We hebben het de vorige keer al vermeld in deze rubriek: de Gentse Studentenraad heeft werk gemaakt van een intern financieel reglement. Het orgaan - dat 250.000 euro beheert - had dit hiervoor nog niet, wat de wenkbrauwen doet fronsen. Afgelopen zomer is er een werkgroep Interne Evaluatie samengekomen met als voornaamste doel de uitwerking van een dergelijk reglement. Het voorstel van de werkgroep is op de vorige algemene vergadering unaniem goedgekeurd en heeft volgens voorzitter ad interim Robbert Claeys een breed draagvlak onder studenten. "We willen hierbij zeker alle studentenvertegenwoordigers bedanken die op de een of andere wijze betrokken waren bij het proces van het verfijnen en uitwerken van verschillende pistes", zo bedankt hij de studenten die zich mee engageerden in de werkgroep. "Met een diverse groep studenten hebben we dit meer dan tien uur bediscussieerd op verschillende vergaderingen, gespreid over meerdere weken." Op deze werkgroepen waren ook telkens vertegenwoordigers van de konventen, in het bijzonder het FaculteitenKonvent en het Home Konvent, aanwezig om ervaringen met financieel beheer uit het verenigingsleven te delen. Het goedgekeurde reglement werd ook meteen voorgelegd aan Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder, en Marc Bracke, directeur Studentenvoorzieningen. Ook zij lieten zich er positief over uit.

Culture Club

Voor de studenten die voor hun portie cultuur iets verder kijken dan de nillies-playlist die op repeat staat in het doorsnee Overpoortcafé, is er Cultour. Het project dat gefinancierd wordt door de Gentse Studentenraad voorziet goedkopere tickets voor een selectie concerten en andere voorstellingen,  en dat speciaal voor studenten. Elk semester publiceren ze de catalogus met geselecteerde evenementen, waaronder ook optredens met grote namen als Coely en Warhola. Op 1 oktober lanceerden ze de reservatielink, wat resulteerde in Amerikaanse Black Friday-praktijken: na 400 bestellingen op amper vijf minuten crashte het systeem. Inmiddels is iedereen gecontacteerd en is alles in orde gebracht. Cultour is populairder dan ooit en heeft al meer dan het dubbele van de inschrijvingen van vorig jaar. Ze zijn inmiddels ook aan het werken aan een nieuwe site en een registratiesysteem. Dat belooft voor het tweede semester!

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen