De tien studentencarrières voor academiejaar 2017-2018

(Die derde, wow!)

Een academisch jaar vergt veel van u. Ziet u door de bomen het universitaire bos niet meer? Wij bieden u volgende studentencarrièrepaden aan om het verblijf aan uw Gentse alma mater optimaal te laten verlopen. Bij dezen. Geen dank.

De Strompelaar

De Generatiestudent. U komt vol goede voornemens aan in de Gentse auditoria. U keert terug naar de 'harde' studierichtingen. Jobs, jobs, jobs. Het is u beloofd door de regering, waar uw generatie zich ideologisch meer dan ooit mee identificeert. U zal na de Student Kick-Off slechts 'met mate' uitgaan, zoals u zichzelf deze vakantie heeft beloofd. Het zijn die herexamens niet waard. Immers, in het middelbaar was het voor u toch ook nooit een probleem om rond half negen fris en monter uw lessen bij te wonen?

De Aspirant-communicatieverantwoordelijke. U bent masterstudent communicatiewetenschappen, afstudeerrichting communicatiemanagement. U wilt bij een groot bedrijf de Twitter en Facebook gaan doen. En ook wat tekstjes schrijven. U investeerde echter nooit in extracurriculaire ervaringen, en zal aan het eind van dit jaar beslissen nog een jaar bedrijfskunde bij te studeren, want u bent uiteindelijk toch meer met een economisch diploma.

De Wisselaar. U kreeg samen met uw dramatische puntenlijst ook een e-mail van campus Boekentoren over de naamswissel van de auditoria in de Rozier en de Blandijn. Uit de e-mail: “Vorig academiejaar werden de gebouwen Blandijn en Plateau-Rozier samengevoegd tot campus Boekentoren. In beide gebouwen werden dezelfde letters gebruikt voor de namen van de auditoria, wat voor verwarring zorgde.” U beseft dat uw ingenieursstudies inderdaad verdacht veel filosofische uitweidingen over Aeschylus bevatten, en uw examens in de architectuur misschien daarom niet wilden vlotten. Fuck. U beslist dit jaar over te schakelen naar taal- en letterkunde.

De Strompelaar. U bent masterstudent in de biomedische wetenschappen. Of ja, ook nog deels bachelorstudent via een GIT. En God ja, ook al deels schakelstudent omdat u via creditcontract aan het schakelen bent om alsnog farmaceutische wetenschappen te gaan doen. De studieflexibiliteit heeft u helemaal leeggezogen. U dient DRINGEND uw shit tezamen te rapen. In de blokperiode zal u echter weer beroep doen op Netflix.

"U dient DRINGEND uw shit tezamen te rapen"

De Opzijgeschoven Gentse Studentenraad-voorzitter. Ondanks een hele mediahetze tracht u aan te blijven bij de Gentse Studentenraad. Ontslag nemen was voor u een louter politieke strategie, een kunstingreep, een geruststellende e-mail voor het plebs, quoi. Uw handelingen zullen nauwgezet worden opgevolgd.

De Influencer. U heeft een stevige basis volgers op sociale media. Uw Instagram-pagina spant de kroon. 15.000 volgers. Uw sponsored content levert u nu meer op dan uw diploma psychologie ooit zal kunnen opbrengen. U zal dit jaar stoppen met studeren om mooi online gedocumenteerd uw geld te verbrassen en kunt nadien in een hippe boetiek in de Walpoortstraat aan de slag tegen een hongerloon.

De Ik-figuur. U bent naast student ook redacteur bij Schamper. U dient zich te houden aan het beperkte aantal tekens dat u door uw hoofdredacteur wordt opgelegd.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen