Blijf bij de (bij)les!

Bijles nodig? Dan moet je als student meestal diep in de buidel tasten. Uurtarieven van 55 euro per uur (excl. BTW, uiteraard) zijn immers gangbaar. Leerkrachten bij bijlesbureaus krijgen bovendien vaak de instructie om aan een opdracht zoveel mogelijk uren te besteden. 

Om hier een tegengewicht aan te bieden, richtte Michiel Haegeman, studentenvertegenwoordiger bij de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent, het bijlesbureau Fluotopics op. De uurtarieven zijn lager, de leerkrachten meer gemotiveerd en als klap op de vuurpijl gaat een deel van de opbrengst naar goede doelen zoals het Kinderkankerfonds. Toch uitten enkele studenten tijdens de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad hun bezorgdheid over mogelijke belangenvermenging.

Wat was je drijfveer om Fluotopics op te richten?

“Voorheen gaf ik gedurende een tweetal jaar bijles bij verschillende bijlesbureaus. Met sommige bijlesbureaus had ik als leerkracht een zeer goede ervaring, zoals bij Tutorial Gent, bij anderen had ik echt een slecht gevoel. Stel je voor dat je tien uur nodig hebt om over een bepaalde materie bijles te geven. Bepaalde bureaus dragen je dan als leerkracht op om er veertien uur aan te spenderen. Daar kon ik me echt niet in vinden. Tijdens de Student Kick-Off liep ik een studente tegen het lijf die ik van een 7/20 naar een 17/20 had geholpen en die overliep van dankbaarheid. Dat is waar je het als leerkracht voor doet.”

"Met sommige bijlesbureaus had ik als leerkracht een zeer goede ervaring, bij anderen had ik echt een slecht gevoel."

Man met een plan

Fluotopics

Hoeveel kan een student besparen door bij Fluotopics bijles te volgen?

“Momenteel kost het 26 euro per uur om bij ons bijles te volgen.  De meerderheid van de bijlesbureaus vraagt minstens 35 euro per uur. Voor een pakket van tien uur is dat dan bijna een besparing van 100 euro voor de studenten. Het is de bedoeling om de prijs naar de toekomst toe nog lager te maken, bijvoorbeeld door samen te werken met bedrijven. Daarnaast gaat er ook zo’n 25 à 30 euro per lessenreeks naar het Kinderkankerfonds. In de toekomst hopen we een nog grotere marge van onze winst aan goede doelen te kunnen doneren. In de beginfase zijn er nog heel wat onzekerheden bovenop de opstartkosten, zoals provincie- en gemeentebelastingen."

"In de toekomst hopen we een nog grotere marge van onze winst aan goede doelen te kunnen doneren."

Bijgevolg zullen leerkrachten bij Fluotopics minder verdienen dan bij een ander bijlesbureau. Is het moeilijk om leerkrachten te vinden?

“Momenteel werken er al een twintigtal enthousiaste leerkrachten bij Fluotopics. Het zijn stuk voor stuk mensen die zich ook niet goed voelden bij de werking en de vereisten van concurrerende bijlesbureaus. Natuurlijk is het als leerkracht niet evident om te kiezen voor een bijlesbureau met minder hoge verloning. Wij trekken leerkrachten aan die onze filosofie steunen en deze actief willen uitdragen. Studenten weten dan ook zeker dat de leerkracht die ze voor zich zullen krijgen extra gemotiveerd is.”

"Wij trekken leerkrachten aan die onze filosofie steunen en deze actief willen uitdragen."

Voor welke vakken kunnen studenten bij Fluotopics terecht?

"Wiskunde, wetenschappen, statistiek en het ingangsexamen geneeskunde. Wat betreft wetenschappen gaat het dan vooral om scheikunde en natuurkunde. Uiteraard is dat een nog redelijk beperkt pakket, maar we staan garant dat onze leerkrachten over voldoende kennis van zaken beschikken."

Belangenconflict?

Als studentenvertegenwoordiger beslis je in de Raad van Bestuur mee over het budget dat UGent uittrekt voor studiebegeleiding en de inhoud van de aangeboden studiebegeleiding. Is er geen gevaar voor belangenconflicten?

“Voor bepaalde dossiers kan er inderdaad een belangenconflict optreden. Ik sta er dan ook op om hierover open te communiceren met medebestuurslede. Indien er zaken behandeld worden waarbij een belangenconflict kan optreden, zal ik de vergadering te verlaten. Sas Van Rouveroij, de voorzitter van de Raad van Bestuur, heb ik op de hoogte gebracht van mijn initiatief. Van Rouveroij heeft me dan ook laten weten dat er zich geen enkel probleem stelt zolang er maar open over wordt gecommuniceerd. Hij juicht mijn ondernemerschap zelfs toe.”

Vind je dat de UGent voldoende inzet op studiebegeleiding?

“De monitoraten leveren fantastisch werk. In tijden van besparing is het evenwel niet aangewezen om nog extra personeel in te zetten bij de monitoraten. Studenten die begeleiding op maat nodig hebben, kunnen dan aankloppen bij een bijlesbureau. Het is echter zeker niet de bedoeling om met de UGent te gaan concurreren. Bijlesbureaus zijn een tijdelijke oplossing om tekorten op te vangen. Ik zou blij zijn mochten monitoraten in de toekomst over de capaciteit beschikken om iedereen een geïndividualiseerde begeleiding te kunnen aanbieden." 

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen