Weyts' harde knip is nefast voor het studentenwelzijn

Harde knip in het hoger onderwijs zet nodeloos extra druk

De examenperiode is volop aan de gang. Het perfecte moment voor de Vlaamse overheid om nog eens beleidsbeslissingen te nemen die de student niet ten goede komen. De harde knip die nu goedgekeurd is, is een ramp voor het studentenwelzijn en het studentenengagement, schrijft Schamper-redacteur Hanne Thiessen.

Hannes Blockx

Het is 7 uur 's ochtends. Normaal ben ik niet zo vroeg wakker, maar ik heb een examen om 8 uur. Het eerste wat ik lees als ik mijn wekker uit probeer te schakelen: "Studenten mogen vakken niet blijven meenemen", een artikel van De Morgen. Een controversieel beleidsonderwerp dat verschillende studentenvertegenwoordigers al lang proberen tegenwerken. Nu, midden in de examens van die vertegenwoordigers valt er een beslissing, en wat voor een.

Eigenlijk is het best eenvoudig: vanaf het academiejaar 2023-2024 wordt er een 'knip' geplaatst in de loopbaan van studenten in het hoger onderwijs. Als een student na het tweede jaar studeren niet geslaagd is voor alle vakken van het eerste jaar, kan die zich niet meer inschrijven voor dezelfde richting. Die beslissing is een aanpassing van de harde knip tussen de bachelor- en de masteropleiding die in 2019 op tafel lag. Die knip werd uiteindelijk weggezet als een 'dom idee' en de regeringspartijen beloofden met een beter plan voor de dag te komen. Dat plan is nu dat je voor elk vak vier examenkansen hebt, en dan zijn de kansen op. Ben Weyts (minister van Onderwijs, N-VA) zet tegenover die kansenbeperking wel meer studiebegeleiding.

Studenten die al minder slaagkansen hadden in het hoger onderwijs worden nog maar eens benadeeld

Ondanks die mogelijke stijging in begeleidingsmogelijkheden, hakt deze beslissing er nog steeds enorm op in bij studenten. Zij die al minder slaagkansen hadden in het hoger onderwijs worden nog maar eens benadeeld. Studenten die bijvoorbeeld niet uit het ASO komen of die met leerproblemen kampen, hebben vaak meer tijd nodig om de juiste studiemethode te vinden. Ook niet iedereen kan bijlessen of begeleiding betalen. Met deze harde knip riskeert men dat er studenten moeten stoppen met een opleiding omdat ze slechts één vak moeten meenemen. De kans is groot dat dat vak zelfs niet veel te maken heeft met de opleiding in het algemeen. Het eerste jaar zit namelijk vaak vol schiftingsvakken die moeilijk worden gemaakt zodat studenten afhaken, maar waar zelden verder op wordt gebouwd in de opleiding.

Ook studenten die moeten werken om rond te komen of buiten hun studies bepaalde verantwoordelijkheden opnemen, worden hier benadeeld. In een maatschappij waar praktijkervaring en engagement zo worden toegejuicht, is het onmogelijk om enkel en alleen op studies te focussen. Ook in oudere generaties waren er veel studenten die hun studie spreidden om daarbuiten met andere interesses bezig te zijn. De harde knip werkt dat enorm hard tegen.

Mag het welzijn van een student dan echt ten koste gaan van plat populisme?

Midden in de examenperiode krijgen studenten nog maar eens meer druk opgelegd. In plaats van dit soort extreme maatregelen te nemen 'om de student te beschermen', zou er beter werk worden gemaakt van middelen voor meer studentenpsychologen of de 'antennes' die ons twee jaar geleden zijn beloofd. In plaats van studenten te verbieden om te doen wat de vorige generatie zélf deed, los je misschien beter eerst het lerarentenkort op. In plaats van studenten hun onderwijs af te nemen, kijk je misschien beter naar de redenen waarom studenten zo vaak vakken meenemen.

Een uniforme beslissing nemen terwijl er zo veel context is om in acht te nemen, lijkt mij geen goed idee. Student zijn is veel meer dan enkel studeren. Het is op je eigen benen leren staan, met vallen en opstaan. Het is op zoek gaan naar de eerste job. Het is experimenteren met interesses waarop je verder wil bouwen. Het is leren omgaan met verantwoordelijkheid, maar ook een mening ontwikkelen die duidelijk is en gehoord kan worden. Dit zijn allemaal processen die buiten de aula's plaatsvinden. De hogeronderwijsinstellingen bieden die mogelijkheden. Maar als je onder druk staat door deze harde knip, zullen er veel minder studenten die verantwoordelijkheden opnemen. Hun sociale ontwikkeling zal daaronder lijden. En dat allemaal onder de slogan: "Het mag de maatschappij niet te veel kosten." Want wat is het mentaal welzijn van een student waard?

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reactie toevoegen