Wat als je home je tweede verblijf is?

Heel wat homestudenten zaten op 20 mei in spanning achter hun computer. Ze zouden die dag te weten komen of ze deze examenperiode op hun kamer kunnen. Zowel de regeling als de communicatie rond deze homekamers liet echter te wensen over.

Woensdagavond 20 mei besloot de federale ministerraad dat tweedeverblijvers met onmiddellijke ingang naar hun appartementen en campers aan de kust mogen vertrekken. Die dag wachtte een grote groep homestudenten op een belangrijke e-mail. De afdeling Huisvesting had twee weken geleden namelijk een bericht verzonden naar al deze studenten, waarin stond dat ze een regeling hadden uitgewerkt voor de examenperiode. Daarin lieten ze weten dat niet alle studenten zouden kunnen terugkeren naar hun kamers. Concreet gaven ze aan negentig plaatsen vrij te hebben voor studenten van homes Astrid, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen. Deze vier UGent-homes zijn samen goed voor 1.435 eenpersoonskamers. 

Om de regels omtrent social distancing te kunnen garanderen, werd de studenten de toegang tot hun kamer in voornoemde studentenhomes eerder deze lockdown ontzegd. Wat later raakte ook bekend dat ze hiervoor geen huur meer zouden moeten betalen. Studenten die echter hun domicilie hebben op het adres van hun home of wegens andere omstandigheden niet naar huis konden terugkeren, kregen een uitzondering en konden blijven. Dit zou het geval zijn voor een honderdtal studenten.

Hierbij kwamen veel vragen omtrent de blok- en examenperiode, aangezien heel wat studenten op de campus examens hebben en/of verkiezen om op kot te studeren. De afdeling Huisvesting liet in hun berichtgeving weten dat sanitaire ruimtes niet gedeeld mogen worden. Aan de hand van het aantal studenten dat wegens uitzonderingen nog in de homes verblijft en het overblijvende sanitair kwam het totaal op negentig lege plaatsen. Hiervoor konden de studenten een aanvraag doen. De plaatsen zouden worden toegewezen aan de hand van een berekening met de reistijd met het openbaar vervoer, het aantal on campus examens, de frequentie en het tijdstip.

“Ik woon in een klein dorpje in West-Vlaanderen, om Flanders Expo te bereiken ben ik zeker twee uur onderweg”

Voor Kiara, bachelorstudente Diergeneeskunde, kon deze regeling geen oplossing bieden. “Ik woon in een klein dorpje in West-Vlaanderen. Om Flanders Expo te bereiken, ben ik zeker twee uur onderweg. Tijdens mijn examens studeer ik altijd thuis, omdat ik motivatie noch concentratie vind op kot. De optie was er wel om een aanvraag in te dienen om op kot te blijven gedurende de examenperiode, maar dan waren de voorwaarden zo dat ik niet meer naar huis kon gaan. Mijn punten zouden zeker kelderen in dat geval. Er waren dus twee opties en geen van beide was een goede keuze. Ergens had ik verwacht dat ze een soort regeling zouden treffen waarbij ik telkens de nacht voor het examen op mijn kamer zou kunnen overnachten. Op die manier konden ze studenten die ver wonen en alle examens on campus hebben, ondersteunen, maar dat is nu niet het geval”, aldus Kiara.

In het bericht omtrent de regeling liet de dienst Huisvesting ook weten dat het resultaat van de aanvraag ten laatste op woensdag 20 mei gekend zou zijn. In de namiddag verschenen in de Facebookgroepen de eerste berichten waarin studenten aangaven dat het toch wel lang duurde. De studenten van de homeraden was verzekerd dat de mails sowieso in de namiddag de deur nog uit zouden gaan. Uiteindelijk kwamen pas rond twaalf uur ‘s nachts de eerste mails binnen. 

Daaruit bleek dat een deel van de studenten terug kon keren naar hun eigen kamer. Een andere groep werd een kamer aangeboden in een van de homes op de site Kantienberg. Deze homes zijn normaal gezien vooral bestemd voor uitwisselingsstudenten, maar hier werden nu tussen de 200 en 300 kamers vrijgemaakt. De overige studenten kregen te horen dat hun aanvraag niet aanvaard werd. Dit kwam voor heel wat studenten hard aan.

 “Er is gewoonweg geen openbaar vervoer als ik examen heb om half negen, ik kan dus niet op mijn twee examens geraken”

Een student uit Home Fabiola getuigt: “Ik ben minstens twee uur onderweg om vanuit mijn ouderlijk huis in Gent te geraken. Daarnaast is er gewoonweg geen openbaar vervoer als ik examen heb om half negen. Ik kan dus niet op mijn twee examens geraken. Zowel mijn ouders als ikzelf mailden bovendien naar de afdeling Huisvesting om ze in te lichten over mijn mentale gezondheid. Ook dat heeft niet geholpen. Wanneer ik hen mail, krijg ik een automatisch antwoord, en wanneer ik hen bel krijg ik een jobstudent aan de lijn die zegt niets te kunnen doen. Ook daarnaast is hun communicatie erg chaotisch. Ze sturen mails vaak ‘s avonds of ‘s nachts, of laten ons weken wachten op een antwoord.”

0
Gemiddeld: 4.8 (4 stemmen)

Reactie toevoegen