UGent zet studenten uit hun kot

"Blijf uit uw kot!"

Deze week kondigde de UGent via mail aan dat alle studenten de homes ten laatste op 22 maart moeten verlaten, omdat het gevaar op COVID-19 toch te groot scheen. Een goede maatregel, of hield de uiversiteit te weinig rekening met het gevaar voor individuele studenten?

Op een kleine week tijd heeft België de Maggie De Block-memes ingeruild voor dertig pakken wc-papier. De coronacrisis heeft officieel ons landje bereikt. Met een dagelijkse groei aan patiënten is het dan ook niet gek dat de maatregelen geleidelijk strenger worden. De UGent kwam samen met de andere universiteiten tamelijk vroeg in actie tegen het virus. Op woensdag 11 maart maakte de universiteit reeds bekend dat zo veel mogelijk lessen online zullen plaatsvinden. Enkele dagen later werden alle activiteiten afgelast, sloten de resto's en ondertussen bevinden we ons allemaal in een lockdown.

Het was dus maar een kwestie van tijd vooraleer de UGent ook de homes zou sluiten. Deze week kregen de inwoners via e-mail te horen dat ze ten laatste op zondag 22 maart hun kot moeten verlaten, ondanks eerdere berichten die het tegendeel beweerden. In de mail werd uitgelegd dat ze het onderlinge contact tussen de inwoners onderschat hadden. De inwoners delen namelijk douches, toiletten, keukens en nog enkele gemeenschappelijke ruimtes.

Een nobel doel, maar in de praktijk blijken er veel problemen te zijn met deze maatregelen. Wij spraken met enkele studenten die plots hun kot verliezen.

Legale vraagtekens

"Wij kregen plots een mail van de Afdeling Huisvesting dat we ons kot zouden moeten verlaten tegen 22 maart", aldus een studente rechten met een kot in Home Fabiola, die anoniem wenst te blijven. De mail haalt aan dat de extreme maatregelen worden genomen omdat de studenten zich niet zouden hebben gehouden aan het samenscholingsverbod in de gemeenschappelijke ruimtes. "Het is echter vreemd dat ze dan geen alternatieve maatregelen hebben proberen nemen, zoals het sluiten van deze gemeenschappelijke ruimtes, of een limiet op het aantal personen in de keuken en de badkamers", merkt de studente op. "Op woensdag 18 maart kregen we de mail waarin stond dat we ons kot moeten verlaten en sindsdien werden geen extra maatregelen genomen om de kans op besmetting tegen te gaan."

"Ik ben niet in staat om naar huis te gaan" - Steven

Maar volgens haar is dit niet het grootste probleem in de situatie: "De mail wekt de schijn op dat ze in staat zijn om de studenten toegang tot hun kot te ontzeggen. Ze beweren dat ze onze badges zullen blokkeren tijdens deze crisis. Anders geformuleerd: ze ontzeggen ons toegang tot ons kot. Nergens in ons huurcontract, dat de Afdeling Huisvesting met ons als private vestiging is aangegaan, staat dat zij hier het recht toe hebben." Daarenboven besliste de Vlaamse Regering op 20 maart dat alle uithuiszettingen verboden zijn tijdens de crisis. Het is echter onduidelijk of deze maatregel ook van toepassing is op de UGent.

"Er is ook niet gecommuniceerd of wij onze huur zullen moeten blijven betalen", legt de studente uit. "Ze hopen dat de studenten zich geïntimideerd voelen en alsnog het kot zullen verlaten. Maar de Afdeling Huisvestiging heeft het recht niet om ons de toegang tot ons kot te ontzeggen."

Grondige redenen

De Afdeling liet echter weten dat sommige studenten op hun kot mogen blijven. In hun originele mail stond dat enkel studenten die op het kot gedomicilieerd waren hier het recht toe hadden, maar daarbij hielden ze geen rekening met een hoop studenten die niet in staat zijn om naar huis te gaan. Zo zijn er al enkele zieke studenten, die bang zijn hun familie te besmetten, of studenten met familie in risicogroepen.

Een van die studenten is Steven Arents, ook een inwoner van Home Fabiola. "Ik ben niet in staat om naar huis te gaan", vertelt Steven. "Mijn moeder neemt namelijk immunosuppressieve geneesmiddelen, dat zijn medicijnen die als neveneffect hebben dat ze je immuunsysteem aantasten. Enkele dagen geleden begon ik symptomen te vertonen. Toen ik contact opnam met mijn dokter zei hij dat ik me best even isoleer." Steven nam meteen contact op met de Afdeling Huisvesting. Hij kreeg na een hoop mails die niet op zijn vraag ingingen uiteindelijk te horen dat hij op zijn kot mocht blijven.

"Ik woon al drie jaar op dit kot, dit is mijn huis." - Hailey

Steven is echter niet de enige. De Afdeling Huisvesting werd overspoeld door studenten met soortgelijke verhalen en liet de volgende dag weten dat studenten met 'grondige redenen' zouden mogen blijven. Die grote hoeveelheid klachten verbazen onze bronnen niet. "Alle studenten die hier zijn achtergebleven doen dat om hun familie of zichzelf te beschermen", oppert Hailey De Munck, een andere inwoner van de homes. Zelf heeft zij ook een goede reden om te blijven: "Mijn moeder en stiefvader zijn vrachtwagenchauffeurs bij Colruyt. De mensen dus die ervoor zorgen dat er steeds genoeg wc-papier is om uit de rekken te komen roven. Zij rijden elke dag twaalf tot dertien uur en hebben me al laten weten dat ik beter op kot zou blijven. De kans dat ik besmet wordt is thuis veel groter dan op kot. Ik woon al drie jaar op dit kot: het is mijn huis."

"Blijf in uw kot"

Al onze bronnen hebben extra benadrukt dat ze extra maatregelen willen nemen tegen de verspreiding van het virus. Volgens Hailey nemen de studenten dit erg serieus: "Sociale activiteiten zijn er al lang niet meer, die zijn vorige week allemaal al afgeschaft. De enige reden waarom mensen het kot verlaten is om naar de winkel te gaan en daar staan de mensen veel dichter op elkaar dan hier. Mensen houden hier grote afstand van elkaar en houden zich aan de regels. Ik begrijp niet waarom de UGent geen alternatieve maatregelen heeft genomen, in plaats van meteen die draconische maatregelen te nemen."

"Nergens in ons huurcontract staat dat zij hier het recht toe hebben"

Ook Hailey stuurde een mail naar de Afdeling Huisvesting, maar bij het schrijven van dit artikel is het onduidelijk of zij op haar kot zal mogen blijven. Onze eerste bron die anoniem wenst te blijven is nog in gesprek met de Afdeling Huisvesting. De UGent heeft ondertussen laten weten dat de studenten die mogen blijven, mogelijk verplaatst zullen worden naar andere -weliswaar leegstaande - kamers om de spreiding van het virus tegen te gaan. Ook deze maatregel creëert frustratie bij de studenten.

Het Home Konvent heeft ons ten slotte laten weten dat, alhoewel zij de veiligheidsmaatregelen van de Afdeling Huisvesting zeer serieus nemen, ze het ook erg belangrijk vinden om de praktische problemen van de studenten te communiceren met de UGent. "Wij blijven hoe dan ook de rechten van de bewoners verdedigen en we zullen steeds met zowel de Afdeling Huisvesting als de bewoners in alle oprechtheid communiceren over wat wij weten. We proberen het beste te doen in deze moeilijke periode", besluit het Konvent.

0
Gemiddeld: 5 (3 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Schandalig, studenten die zich terugtrekken op kot om hun familie te beschermen of omdat zij zich beter kunnen focussen zonder ouders erbij... Contract getekend, huur betaald,... waarvoor worden er nog contracten getekend als er zoveel extra verzonnen wordt. Grote shame on UGent.

Bericht: 
Het is enorm moeilijk om jouw domicilie op kot te laten zetten. Het is dus niet enkel om familie thuis niet te besmetten maar er zijn ook echt studenten die geen goeie thuis situatie hebben en daarom op kot verblijven. Hopelijk kunnen deze studenten ook blijven.

Reactie toevoegen