"Studentenvertegenwoordigers trekken aan de alarmbel"

Open brief aan Minister Crevits

Roxanne Figueroa Arriagada, vorig jaar actief als bestuurslid Onderwijs bij de Gentse Studentenraad, heeft een dringend verzoek voor minister van Onderwijs, Hilde Crevits.

 

Beste mevrouw de minister,

Onlangs bekeek ik de discussie die in de Commissie Onderwijs werd gehouden ten gevolge van het Vlor (Vlaamse Onderwijsraad, red.) advies over het stimuleren van studentenparticipatie in het hoger onderwijs. In dit advies trekken de studentenvertegenwoordigers aan de alarmbel: hun taak wordt steeds moeilijker uit te voeren. Studenten worden vaker geraadpleegd wanneer het gaat om belangrijke beleidsbeslissingen, zowel op niveau van hun hogeschool of universiteit als op Vlaams niveau. Dit is een evolutie die we ten sterkste aanmoedigen. De student in kwestie moet hier echter de nodige faciliteiten voor krijgen om deze rol volwaardig te kunnen opnemen. Het gaan naar verschillende vergaderingen, het voorbereiden van deze vergaderingen en het over en weer pendelen hiernaartoe vergt een grote opoffering van de tijd van de student. Daarnaast appreciëren vele lesgevers het missen van hun lessen niet en valt de tijdsplanning moeilijk te combineren met stages en studentenjobs.

"De taak van studentenvertegenwoordigers wordt steeds moeilijker uit te voeren"

Veel studenten haken hierdoor op voorhand al af. Hoewel er veel studenten zijn die wel engagement willen opnemen, zijn ze – terecht – bezorgd dat dit te veel tijd zal opslorpen en hun studies hierdoor in het gedrang zullen komen. Laat me u eraan herinneren, mevrouw de minister, dat ze in de eerste plaats nog wel fulltime studenten zijn. Paperdeadline hier, practicum daar, verplichte les hier, deelexamen daar. Daartussen nemen studentenvertegenwoordigers nog de tijd om deze vergaderingen en werkgroepen bij te wonen, voor te bereiden, overleg te plegen met medestudenten en samen standpunten op te stellen. En dit alles willen - en moeten - ze doen op het hoge niveau van betaalde en meer ervaren partners om op een volwaardige en kwalitatieve manier mee te kunnen vergaderen. U kunt zich dus wel voorstellen dat steeds minder mensen zich engageren als studentenvertegenwoordiger, wat leidt tot een tekort, en op zijn beurt tot weinig studentenvertegenwoordigers die veel mandaten moeten opnemen. Om u een voorbeeld te geven: vorig jaar had ik als studentenvertegenwoordiger een mandaat in de Onderwijsraad van de UGent, in de Werkgroep Zomercursussen, in onze eigen Werkgroep Onderwijs, in mijn opleidingscommissie, in de Vlaamse Onderwijsraad, in het overlegplatform Secundair & Hoger Onderwijs (SOHO), in het klankbordoverleg met NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, red.), … Ik garandeer u dat dit een impact heeft gehad op mijn studieresultaten. Dat is voor veel studentenvertegenwoordigers niet anders.

"Weinig studentenvertegenwoordigers moeten veel mandaten opnemen"

Mevrouw de minister, studentenvertegenwoordigers trekken aan de alarmbel. Ze willen uit deze vicieuze cirkel geraken. Zonder ingrijpen van een hogere instantie zal dit onmogelijk lukken. Binnenkort is er met verschillende betrokken partijen grootschalig overleg over deze issue. Wij hopen dat u mensen zoals Ann Brusseel dan niet laat wegkomen met het schaamteloos wegwuiven van dit probleem door te spreken over betuttelend optreden.

Roxanne Figueroa Arriagada

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Volledig mee eens! Hier was het juist hetzelfde. Ik zetelde vorig jaar ook in 4 vergaderorganen en dat is eigenlijk niet te doen met alle andere taken/verplichtingen van een student als student zijnde, maar ook als mens zijnde. Mijn sociaal leven heeft hier hard onder geleden. Benieuwd of hier eindelijk iets aan veranderd wordt, want er zijn al scholen waar de mogelijkheid er is om hier studiepunten voor op te nemen als keuzevak. Ik vind dit een perfect alternatief.

Reactie toevoegen