Opstootjes en 'Bloed en Bodem': zo verliep de lezing van Filip Dewinter

Filip Dewinters controversiële en fel geanticipeerde lezing aan UGent had uiteindelijk weinig om het lijf, behalve enkele geliefkoosde extreemrechtse clichés. Opmerkelijkste momenten van de avond waren de opstootjes vooraf en de interventie van Maarten Boudry op het einde van de lezing.

Beelden Hannes Blockx

Dat Filip Dewinters lezing aan UGent zou polariseren stond in de sterren geschreven. Cynici zouden zelfs durven beweren dat dat de hele opzet was. De rechtse en (Vlaams-)nationalistische vereniging KVHV-Gent haalde de verdediging van 'het vrije woord' aan als reden om Dewinter voor een UGent-aula te plaatsen. Wat Dewinter precies kwam vertellen, leek veel minder van tel: onderaan de beschrijving van het Facebookevent werd terloops vermeld dat hij zijn nieuwe boek 'Omvolking' kwam voorstellen. 

Samenzweringstheorie

Naast de titel van Dewinters nieuwste literaire meesterwerk is 'omvolking' eveneens de naam van een extreemrechtse samenzweringstheorie. Kort gesteld beweert die theorie dat niet-Europese migranten (lees: niet-witte mensen) massaal naar Europa trekken en zo op middellange termijn de dominante bevolkingsgroep zullen worden. De theorie is vooral een handig hondenfluitje om 'er zijn te veel bruine mensen' niet luidop te hoeven zeggen. Ze stelt migranten als homogene groep voor die een directe bedreiging voor de Europese, westerse welvaart en idealen vormt.

KVHV wist zonder twijfel dat de linkse UGent-verenigingen de komst van Dewinter niet zonder boe of ba zouden laten passeren

KVHV wist zonder twijfel dat de linkse UGent-verenigingen de komst van Dewinter niet zonder boe of ba zouden laten passeren. Zodra het nieuws van de lezing bekend raakte, zette een bont allegaartje van linkse en antiracistische verenigingen dan ook een tegenprotest op poten. Dat verliep relatief vreedzaam en mondde uit in een eigen avond met lezingen in de Vooruit.

Grimmige sfeer en schermutselingen

Een heel ander verhaal speelde zich af in het voorportaal van campus Aula. Al enkele uren voor Dewinter daar aan zijn lezing begon, hadden enkele actievoerders de trappen naar het auditorium geblokkeerd. Voor de ingang stonden leden van de extreemrechtse actiegroep en zelfverklaarde 'ordedienst' Voorpost, of dat viel toch te lezen op hun fluohesjes. Die waren echter niet al te kieskeurig in het volk dat ze binnenlieten. Ondanks hun rigoureuze controle – een scheve blik – raakten meerdere activisten het gebouw binnen. 

Yoghurt, hespenworst, bier en glitter vlogen door de lucht

De sfeer werd grimmiger en toen enkele leden van Vlaams Belang Jongeren onder leiding van Vlaams parlementslid Filip Brusselmans zich een weg naar binnen baanden, sloeg de vlam in de pan. De activisten hadden een halve supermarkt meegebracht: onder andere yoghurt, hespenworst, bier en glitter vlogen door de lucht. De massaal aanwezige politieagenten vonden het stilaan welletjes geweest en haalden de kemphanen uit elkaar. Dat verliep niet zonder slag of stoot: een politieagent liep een lichte verwonding op aan het hoofd. De blokkade verplaatste zich vervolgens naar een hogere verdieping, maar week daarna snel terug. De lezing kon beginnen, ongeveer 30 minuten later dan gepland. Voor- en achteraan het goed, maar niet volledig gevulde auditorium stond een rij agenten, klaar om in te grijpen.

Igor Willems, mede-organisator van de protestmars en het evenement in de Vooruit, distantieerde zich van de acties in en rond campus Aula. Onder de daar aanwezige actievoerders bevonden zich ook schijnbaar geen studenten.

Standaard extreemrechts

Dewinter stak van wal met een korte familiegeschiedenis die moest aantonen dat hij absoluut geen nazi of fascist is. Daar viel echter weinig van te begrijpen door de slogans die activisten van achteraan het auditorium naar het podium slingerden. Pas een halfuur later, rond 21 uur, verstomde het geschreeuw en viel Dewinter echt te verstaan.

Dat wil zeggen: de aanwezigen konden hem horen. De inhoud van de lezing vinkte alle hokjes van de standaard extreemrechtse lezing af, maar vertoonde niet geweldig veel samenhang. Dewinter overliep de bevolkingscijfers van Europa en Afrika, wees vervolgens op de migratiestromen van die laatste naar de eerste en concludeerde: de Europeaan sterft uit. Waarom is dat slecht? De bottomline is, volgens hem, dat de waarden van de islam niet met de Europese te verzoenen vallen. Vervolgens eiste hij van migranten niet enkel integratie, maar ook 'assimilatie'. Verder viel de term 'weg met ons-mentaliteit'. Rellen in Brussel, aanslagen, hoofddoeken, het WK in Qatar: alles bewees dat islam de grote vijand van de westerse maatschappij is.

Hij stipte het Hongarije van Viktor Orban aan als model voor een heropleving van het Europese volk

Dewinter stelde een aantal oplossingen voor het 'probleem' voor. Zijn vaste stokpaardje 'sluit de grenzen' viel al snel, vergezeld van klassieke boutades als 'het OCMW van de wereld'. Hij liet ook het woord 'geboortebeperking' vallen, maar ging niet verder in op wat hij daar concreet mee bedoelde. Tot slot stipte hij het Hongarije van Viktor Orban aan als model voor een heropleving van het Europese volk. Dat zou het gezin opnieuw als hoeksteen van de samenleving beschouwen. De 'LGBTQ-ideologie' (sic) zou dat ideaal volgens de Vlaams Belanger ondermijnen. Hij had er echter geen probleem mee wat 'die mensen' in hun privésfeer doen. Volgens de beginselverklaring van het Vlaams Belang vloeit een gezin echter voort uit het huwelijk van vrouw en man. De prioriteit lijkt duidelijk: meer Europese baby's.

Bloed en bodem

Noem Dewinter echter geen nazi. Hij is immers tegen omvolking, en de nazi's waren voor. Net als (zijn woorden) "de Romeinen en de Ottomanen die Istanboel innamen in 1453, nemen nu de moslims die rol als 'nieuwe autoritairen' op zich."

Hoewel Dewinter van leer trekt tegen de 'omvolking', hanteert hij volgens Boudry wel dezelfde onderliggende ideologie: bloed en bodem

Een opmerkelijke aanwezige bij de lezing was filosoof en UGent-docent Maarten Boudry. Die wees Dewinter op de denkfout in de bovenstaande redenering. Hoewel Dewinter van leer trekt tegen de 'omvolking', hanteert hij volgens Boudry wel dezelfde onderliggende ideologie: bloed en bodem. Het enige verschil, aldus Boudry, is dat Dewinter en het Vlaams Belang op dit moment niet aan de macht zijn, en daarom in het defensief moeten kruipen, tegen de zogenaamde omvolking.

Boudry's interventie oogstte heel wat bijval bij de neutrale toeschouwers. Dewinter reageerde gepikeerd en herhaalde zijn familiegeschiedenis in het verzet tijdens WO II, waaruit hij concludeerde dat hij geen nazi-ideologie kon aanhangen en dat zoiets suggereren een grove persoonlijke belediging was. Op de inhoud van Boudry's opmerking kon Dewinter geen coherent antwoord bieden. Boudry noemde Dewinter tot slot "geen vertegenwoordiger van onze beschaving."

CORRECTIE: In een eerdere versie van dit artikel stond beschreven dat KVHV-Gent Filip Dewinter pas uitgenodigd had na eerdere ophefmakende lezingen. Dit is niet het geval. De lezing stond toen reeds gepland.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Ik dacht da die linkse ni aggresief waren en zo gezegd engeltjes blijk dus niet ze zijn nog slechter dan alles en je ziet schamper is ook zo geïnfiltreerd door ratten

Bericht: 
Tja, wat kan ik zeggen... Schamper is niet meer wat het geweest is. Wie een objectief verslag van de lezing verwacht is er helaas aan voor de moeite. Zonde.

Bericht: 
‘De EU verwerpt het christelijke erfgoed en organiseert bevolkingsuitwisselingen door middel van migratie,’waarschuwt de Hongaarse premier Viktor Orbán .De Franse schrijver Renaud Camus beweert dat de Europese bevolking op georganiseerde wijze wordt vervangen door niet-Europese immigranten.De Europese Unie is een institutie die, net als eigenlijk alle andere instituties in de moderne wereld, dit verval versneld organiseert en faciliteert. Inderdaad,het is een instituut dat over de hele linie transitie tot stand wil brengen, overgang van het ene naar het andere, het oude Europa naar het nieuwe. Inderdaad, de Europese Unie is een fundamenteel anti-Europese organisatie, in de zin van: tegen de Europese tradities,tegen de Europese natiën, tegen onze leefwijze en cultuur.Ze brengt bijvoorbeeld een demografische transitie tot stand, met als gevolg de omvolking van onze samenlevingen en het einde van nationale identiteiten.

Reactie toevoegen