Opinie Rik Van de Walle

Verkiest ook de Universiteit Gent deze week een nieuwe rector en vicerector?

Het is genoegzaam bekend: het verkiezingsproces dat moet leiden tot de aanstelling van een nieuwe rector en vicerector van de UGent, blijft aanslepen. Want zolang er geen tweederdemeerderheid wordt bereikt, is er geen nieuwe rector en vicerector. In de aanloop naar de vijfde en laatste ronde van de eerste stemcyclus vinden we het aangewezen om, in alle rust en sereniteit, een paar zaken eens duidelijk te stellen. In vier opeenvolgende stemrondes sprak onze universitaire gemeenschap zich heel nadrukkelijk uit: na weging behaalden we telkens 58 tot 60% van de stemmen. Niet minder dan 7.105 collega's en studenten kozen in de vierde ronde voor ons project, tegenover 4.034 voor het andere kandidatenduo. Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger blijven met 34% van de stemmen hun kandidatuur handhaven. Dat is hun goed recht, maar we betreuren dat ze de voorbije dagen niet zijn willen ingaan op onze vraag om samen te zoeken naar een akkoord rond inhoudelijke keuzes. We hebben hen de hand gereikt en een reeks voorstellen gedaan. Na de bekendmaking van de stemresultaten gisteren (dinsdag 09/05), hebben we hen persoonlijk laten weten dat we beschikbaar waren voor een gesprek. Ze zijn daar evenwel niet op ingegaan, en hebben op die manier het vinden van een inhoudelijke consensus onmogelijk gemaakt.

Wij betreuren dit, en kunnen niet begrijpen dat dit de houding is van een kandidatenduo dat veel belang zegt te hechten aan woorden zoals 'samen' en 'participatie'. Bovendien: als het vinden van een inhoudelijke consensus voor Guido en Sarah niet hoeft, wat is dan wél de bedoeling? Het organiseren van een uitzichtloze slijtageslag? Aansturen op blokkering en kost wat kost verhinderen dat het duo dat reeds viermaal op rij 58 tot 60% van de stemmen kreeg, een tweederdemeerderheid bereikt? Een dergelijke missie zou van cynisme en van weinig achting voor het geheel van de uitgebrachte stemmen getuigen. Op donderdag 11/05 start de vijfde en laatste ronde van de eerste stemcyclus. Als we er nu niet uitkomen, zijn we vertrokken voor alweer een lange reeks van maximaal vijf stembeurten. Is het dat waar Guido en Sarah op uit zijn? Willen ze per se nog meer stemrondes uitlokken? In de media herhalen Guido en Sarah steevast dat ze het verkiezingsreglement wensen te respecteren, en dat ze zich onder meer om die reden niet aansluiten bij een overduidelijke meerderheid van de kiezers.

Hiermee vertellen ze maar de helft van de waarheid, wat merkwaardig is voor een kandidatenduo dat – overigens zeer terecht – voor 'transparantie' pleit. Het verkiezingsreglement laat immers expliciet toe dat kandidaten zich terugtrekken na iedere stemronde, met het oog op het bereiken van een brede consensus. Laat ons dus inderdaad transparant zijn: dat Guido en Sarah zich niet aansluiten bij een overduidelijke meerderheid van de kiezers, is hún keuze. Die keuze wordt helemaal niet opgelegd door het verkiezingsreglement, wel integendeel. Daarom spreken we vandaag iedereen aan met een directe vraag: kunnen we aanvaarden dat het kandidatenduo dat viermaal op zeer overtuigende wijze de verkiezingen won, wordt afgestopt omdat doelbewust gebruik wordt gemaakt van een blokkeringsminderheid? De beslissing kan deze week vallen, als de kiezers dat willen. Zij zullen de komende dagen concreet bepalen of acties die gericht zijn op blokkering, wel of niet beloond worden. Laat ons ook hierover transparant zijn: wij vragen hen ervoor te zorgen dat deze acties hun doel niét bereiken, door te stemmen voor ons.

Omdat we geloven dat blokkering niét tot het DNA van onze universiteit behoort.

Rik Van de Walle, kandidaat-rector Mieke Van Herreweghe, kandidaat-vicerector

http://rikenmieke.ugent.be

0
Gemiddeld: 3 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Dat kandidaten zich na elke ronde kunnen terugtrekken lijkt mij evident. Dat is altijd zo (geweest). Het kan volgens mij zelfs tijdens een stemronde. Dat hoeft niet in het kiesreglement te staan. Het staat er deze keer inderdaad expliciet in. Maar er staat nergens in het reglement dat kandidaten zich MOETEN terugtrekken als ze niet voorop liggen. Vanuit democratisch oogpunt maar best ook. Als de kiezer vindt dat de stemmen moeten overgaan naar de kandidaten die wel voorop liggen, dan zal de kiezer zijn stemgedrag daaraan wel aanpassen. De kiezer heeft altijd gelijk.

Bericht: 
Beste Rik en Mieke Tot nu toe hebben we nooit rechtstreeks op uitspraken van jullie gereageerd, maar ergens zijn er grenzen namelijk op moment dat er onwaarheden worden verteld. We zijn namelijk wel ingegaan op jullie aanbod om te spreken en dit onder een vertrouwelijkheidsclausule. In tegenstelling tot wat jullie dus beweren zijn we wel degelijk ingegaan op jullie uitgestoken hand en willen we wel samenwerken maar dan wel op basis van voorstellen die verder gaan dan enkel een verdeling van posities en die voldoende garanties bevatten voor de bekommernissen van alle kiezers en een mooi toekomstproject uittekenen voor onze UGent en die decretaal haalbaar zijn. Zoals in onze mail aan ZAP, AAP en ATP deze middag die we niet hebben doorgestuurd aan de pers zoals jullie wel hebben gedaan met die van jullie, is het belangrijk dat de kiezer weet dat: 1. een samenwerking verder moet gaan dan een akkoord over de gelijkenissen in het programma, en zijn ook hete hangijzers voer voor discussie: het uittekenen van de transparante bestuursvorm, een uitgewerkte omkadering voor een UZ/UGent-samenwerking, vaste contracten voor onderzoekers, de carrièremogelijkheden voor ATP en de pijnpunten bij de studenten. 2. Legt het decreet strakke regels vast inzake het bestuur: één rector en één vice-rector. Speculeren over een andere structuur is nu niet aan de orde en vergt hoe dan ook een wijziging van het decreet 3. moet een discussie over samenwerking vooral gaan over een toekomstproject voor de universiteit, inzet van expertise en niet enkel over verdeling van al dan niet vooraf beloofde postjes. 4. Is om dergelijk programma samen te stellen, na te gaan wie dit best belichaamt en op een democratische wijze aan de kiezer te kunnen voorleggen meer tijd nodig dan de korte tijd tussen twee stemrondes. Guido en sarah

Bericht: 
Het is overduidelijk dat het verkiezingsregelement niet is aangepast aan de nieuwe verkiezingscontext, waarbij voor het eerste keer alle studenten, assistenten en administratief personeel kunnen meestemmen. Een duo dat keer op keer 60% van de stemmen haalt heeft toch een overtuigende meerderheid en een breed draagvlak? Mee eens? Teken dat de petitie: http://petitie.be/petitie/wijziging-verkiezingsreglement-voor-rector-van-de-ugent

Bericht: 
Beste collega's Guido en Sarah, respecteer a.u.b. de standvastige wens van de kiezers en neem uw verantwoordelijkheid. In het belang van de UGent en van ons allemaal.

Bericht: 
Ik blijf het verdacht vinden dat Van De Walle blijft spartelen om mordicus rector te worden. Nadat het hele schandaal rond intimidatie van rector De Paepe is uitgekomen en vervolgens op miraculeuze wijze ook weer in de doofpot is geraakt (je vindt nergens nog de artikels), blijft Van De Walle alle truken uit de doos halen. Het stinkt als je het aan mij vraagt.

Reactie toevoegen