Open brief: UGent, durf doen!

Deze open brief werd ingezonden door End Fossil Gent. 

Beste Raad van Bestuur en rector Rik van de Walle

"Een thuishaven voor durfdenkers en dwarsliggers", zo profileert UGent zich in haar nieuwe (prijzige) Durf Denkencampagne. Ze nodigt studenten, medewerkers en alumni uit om kritisch denken om te zetten in kritische daden. Door deze warme aanmoediging kunnen wij, End Fossil Gent, niet langer stil blijven. Wij vragen met aandrang om 1) de goedgekeurde transitieplannen van UGent te vertalen naar effectieve en bindende actie, 2) duurzaamheid centraler te plaatsen in het onderwijs en 3) duurzame en sociale keuzes te maken in de besparingen. 

"Denken is maar het halve werk", dus stoppen we niet bij deze brief. Om onze eisen kracht bij te zetten, houden we een actieweek met vreedzame bezetting van 2 tot en met 5 mei. 

Duurzaam beleid 

UGent draagt "als maatschappelijk geëngageerde universiteit duurzaamheid hoog in het vaandel". Zo was UGent bijvoorbeeld de eerste Belgische universiteit met een Green Office, een studentenwerking die duurzaamheid onder de aandacht brengt. Eigen experten stelden in de denktank Transitie UGent langetermijnplannen op voor een duurzamere universiteit: de uitstoot op vlak van gebouwen en energie moet met minimum 40 % dalen tegen 2030 ten opzichte van 1998. Tevens moeten vliegtuigreizen met zo'n 30 % dalen, en met de auto pendelen moet ook met 20 % afnemen. Dankzij studentenacties stopte UGent zelfs met investeren in fossiele brandstoffen. 

Om onze eisen kracht bij te zetten, houden we een actieweek met vreedzame bezetting van 2 tot en met 5 mei

Straf. Dus we gaan er volop voor, zou je denken. Helaas. De goedgekeurde ambities blijken een lege, groene doos. De Raad van Bestuur onderneemt te weinig actie: de CO2-uitstoot steeg met 18 % ten aanzien van 2019. Hierdoor maakte ze de beslissing het 1,5-gradentraject van het klimaatakkoord van Parijs niet meer te volgen. Aan de duizenden vliegtuigreizen mag nauwelijks geraakt worden. UGent wil zelfs het vegetarisch aanbod in de resto's minderen uit schrik klanten te verliezen, terwijl ze zich eigenlijk engageerde om vegetarische maaltijden goedkoper aan te bieden dan vlees. 

Wij eisen daarom dat de universiteit luistert naar haar eigen experten en concrete, bindende actie onderneemt om haar eigen transitieplannen uit te voeren. Zonder uitstel en zonder afzwakkingen.

Duurzaam onderwijs 

UGent heeft grote ambities op vlak van klimaatonderwijs: in de visietekst rond duurzaam onderwijs valt te lezen dat UGent via haar onderwijs wil "bijdragen aan een duurzamere samenleving en [...] haar studenten voldoende vertrouwd [wil] maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen". UGent slaagt hier niet in. In een enquête, uitgevoerd door de Gentse studentenraad in 2022, geven studenten aan zich onvoldoende voorbereid te voelen om duurzaamheid toe te passen in het werkveld. Er zijn amper vakken waarin duurzaamheid centraal staat en binnen de bestaande vakken ligt de focus voornamelijk op technologische innovatie. Een sociaal en rechtvaardig perspectief ontbreekt te vaak. Bestaande initiatieven om duurzaamheid te integreren werden recent zelfs stopgezet. 

Wij eisen dat elke bacheloropleiding een verplicht vak aanbiedt over klimaat- en duurzaamheidsaspecten, grotendeels toegespitst op het opleidingsgebied van de student. Voorts pleiten wij ook voor een verplicht interdisciplinair mastervak, waar studenten uit verschillende opleidingen projectmatig in interactie treden. Het bredere debat over het huidige onhoudbare samenlevingsmodel van eindeloze groei en mogelijke duurzamere alternatieven is urgenter dan ooit. Laten we de universiteit maken tot dé plek waar deze discussies kunnen plaatsvinden. De uitdagingen zijn te groot om jaarlijks duizenden alumni de wereld in te sturen zonder genuanceerde visie over én praktische ervaring met de aanpak van duurzame vraagstukken. 

Leidende rol van UGent 

Besparingen op hoger onderwijs vanuit de Vlaamse Overheid zetten druk op de werking van de universiteit, en leiden samen met de inflatie en de hogere energieprijzen tot een begrotingstekort van ongeveer 33,6 miljoen euro. Dit geld is volgens UGent makkelijk bij de studenten te vinden: de rector spreekt over een verhoging van het inschrijvingsgeld met 400 euro; de huurprijzen van UGent-koten en de prijzen in studentenrestaurants gaan ook de hoogte in.

Stop met besparen op kritische stemmen, en wees zelf een kritische stem tegen de besparingspolitiek van de Vlaamse Overheid

Ook ziet de Raad van Bestuur geen probleem in de Green Office schrappen, of de opdrachthouder duurzaamheid en de opdrachthouder diversiteit en inclusie afvoeren. Daar vindt men blijkbaar snel draagvlak voor, in tegenstelling tot besparingen op vliegreizen of op dure marketingcampagnes van rond een half miljoen euro. Bovendien is UGent dan meteen ook een paar kritische stemmen kwijt – komt goed uit, toch? 

Meer en meer wordt de maatschappelijke rol van UGent uitgehold. Moet de rest van de samenleving hier een voorbeeld aan nemen? Wij eisen dat UGent duurzame én sociale keuzes maakt in haar besparingen. Stop met besparen op betaalbaar onderwijs. Stop met besparen op kritische stemmen, en wees zelf een kritische stem tegen de besparingspolitiek van de Vlaamse Overheid. 

Wat nu? 

Het is tijd voor een universiteit die haar eigen klimaatdoelstellingen naleeft, een universiteit die meer aandacht besteedt aan duurzaamheid in haar onderwijs en een universiteit die niet bespaart, maar juist inzet op duurzaamheid en rechtvaardigheid. Tijdens de actieweek van End Fossil Gent van 2 tot 5 mei willen wij alvast met lezingen en debatten een podium geven aan stemmen die vandaag onvoldoende aandacht krijgen in het curriculum. Laten we het 'een thuishaven voor durfdenkers en dwarsliggers' noemen.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Krachtige brief met een duidelijk signaal!

Bericht: 
Duurzaamheid is een noodzaak voor onze planeet!

Reactie toevoegen