"Op een gegeven moment dacht ik: dit is de beste les van mijn leven"

Vrijdagavond tien april starten een UGent-professor en zijn assistent omstreeks acht uur ‘s avonds een livestream op hun YouTubekanaal. Rond twee uur diezelfde nacht valt de politie het huis in kwestie binnen en stellen de academici zich brutaal op tegenover de agenten, nog steeds live op beeld. Hoe ontstond deze bizarre situatie en wat denken de studenten ervan?

De setting

“Het gaat om een prof en een assistent die samen hetzelfde vak geven. Dat is best een moeilijk vak, met onder andere een vrij ingewikkeld programma om data te verwerken. De lesgevers maakten een volledige transitie naar online lesgeven. Ze gebruikten daarvoor verschillende platformen, en bleven ons vanop afstand goed begeleiden”, getuigt een van hun studenten communicatiewetenschappen. Zo begonnen de twee lesgevers onder andere een YouTubekanaal en maakten ze instructiefilmpjes. Ze organiseerden enkele YouTube livestreams waarbij vragen over het vak gesteld konden worden. De tweede livestream vond plaats op de vrijdag voor de bewuste gebeurtenis en begon omstreeks tien uur in de voormiddag. Er kwamen toen weinig vragen en de focus verschoof toen naar hun passie over fotografie. Na een uurtje stopte de livestream, maar de academici hadden de smaak te pakken. Ze plaatsten een berichtje op Ufora waarin ze voorstelden om op vrijdag tien april een ‘Social Friday’ streaming sessie te organiseren. Dit definieerden zij als “een avond waarop vragen over het vak welkom zijn, maar de focus zal liggen op entertainment. Gelijkaardig aan de vorige sessie: fotografie, boeken, of waar de conversatie ons brengt.” Het zou enkel plaatsvinden indien de studenten hier open voor stonden, dus werd er gevraagd een poll te beantwoorden. Zo gezegd, zo gedaan en vrijdag om acht uur ‘s avonds gingen ze live. 

Social distancing

Op dat moment is er voor de studenten nog geen vuiltje aan de lucht. “Ik vond het wel verfrissend. Hun video’s en de online lessen in het algemeen zijn zeker geslaagd. Ze zijn wat jonger dan andere proffen, en ik vond het dan ook best cool dat ze eens iets anders deden dan de rest”, aldus een studente. Al snel waren de vragen over de leerstof uitgeput en keerde het gesprek zoals aangekondigd richting hobby’s en interesses.

“De barrière viel weg en eindelijk zagen we eens lesgevers die toonden dat ze gewoon mensen waren”

“Op dat moment was het echt heel aangenaam en leutig. De barrière viel weg en eindelijk zagen we eens lesgevers die toonden dat ze gewoon mensen waren. Er werd gepraat over hun favoriete biertjes en over hun eigen studies. We konden vanaf dat moment ook nummers aanvragen via de chatbox.” Al snel viel ook de vraag of ze zich wel aan de Social Distancing regels hielden. “Meerdere personen vroegen dat, dus hebben ze dat wel even duidelijk gemaakt. Ze benadrukten dat ze enkel elkaar zagen en niemand anders. Dat ze zich enkel verplaatsen naar elkaars woonst om te werken. Een essentiële verplaatsing, volgens hen. We geloofden hen dan ook en hebben daar verder niet naar gevraagd”, getuigt een student.

Rik suck my dick

“Ergens in de loop van de avond hebben ze een collega gebeld. Zij vond het ook allemaal heel leutig en kwam meepraten in de chatbox. Op dat moment was alles echt nog heel schattig. Gewoon enkele lesgevers die echt hun studenten misten”, vertelt diezelfde student. Een medestudente vult aan: “Tot een uur of tien bleef het echt binnen de perken, maar daarna is het wel geëscaleerd. Ze waren alcohol aan het drinken en de grenzen vervaagden. Vragen die ze in het begin niet wilden beantwoorden, konden plots wel. Zo roddelden ze over collega’s en andere vakken. Ook allerhande challenges, soms in verband met alcohol, gingen ze niet uit te weg.”

“Op een gegeven moment dacht ik: dit is de beste les van mijn leven. Ik zag de lesgevers eindelijk eens als normale mensen. We amuseerden ons echt heel erg, al was het natuurlijk ook allemaal wel gek. Af en toe maakte ik foto’s of filmpjes die ik doorstuurde naar mijn vrienden. We grapten dat ze ons nooit meer konden buizen omdat we bewijs hadden van wat ze allemaal hadden uitgezet. Maar zo’n dingen meenden we natuurlijk niet”, vertelt een student.

“Er zijn heel wat uitspraken gedaan die mijn medestudenten lijken vergeten te zijn. Wanneer er rapmuziek gevraagd werd, benoemde de assistent deze als ‘goede negermuziek’. Ze werden daarvoor op hun vingers getikt door studenten, maar dat deed hen niet veel. Wanneer er gevraagd werd of ze hun job niet zouden kunnen verliezen, vielen uitspraken als ‘Fuck UGent’ en ‘Rik suck my dick’. Over vakken waar genderneutraliteit besproken wordt, hadden ze ook weinig goeds te zeggen”, vertelt een studente.

“Ik geloof zeker wel dat de assistent zijn uitgesproken politieke meningen heeft”

Een medestudent vult aan: “Ik geloof zeker wel dat de assistent zijn uitgesproken politieke meningen heeft. Dat er dingen gezegd zijn die niet thuishoren op een livestream. Maar dat ze zouden oproepen tot haat en racisme, dat vind ik onjuist. Je moet alles wat daar gezegd is in perspectief plaatsen”. “De meest provocerende uitspraken kwamen duidelijk van de assistent. De prof viel een pak beter mee. Maar dan stelt zich natuurlijk de vraag of de prof niet had moeten optreden tegenover zijn collega? Er waren meer dan genoeg opportuniteiten om hem het zwijgen op te leggen”, vertelt een studente hierover.

Politie

“Ik ga niet liegen, ik was heel erg entertained. Het aantal kijkers steeg ook duidelijk doorheen de avond. In het begin was het een beperkte groep van zo’n twintig studenten. Dat werden er een stuk of vijftig. Ik besefte dat ze over grenzen gingen, maar was in de eerste plaats niet enorm gechoqueerd. Ik speelde eerder met een gevoel van ‘zijn dit echt mijn proffen?’ We hebben zes uur lang zitten lachen.

 “Op dat moment besef je gewoon niet welke uitspraken zich allemaal aan het opstapelen zijn”

Op dat moment besef je gewoon niet welke uitspraken zich allemaal aan het opstapelen zijn. Bij mij drong pas door hoe mis het liep toen de politie binnenviel. Vanaf dat moment heb ik ze ook niet meer verdedigd. Iets wat veel van mijn medestudenten wel nog steeds doen”, aldus een studente.

“Vanaf het moment dat de politie binnenviel, zag je dat het kijkersaantal enorm steeg. Studenten begonnen de link te delen met hun vrienden. Plots waren er honderd tot honderdvijftig kijkers.  Die confrontatie met de politie was behoorlijk heftig om te zien. Er werden zaken gezegd waar ik inhoudelijk absoluut niet mee akkoord ga, maar de context is van zo’n groot belang.

 “Persoonlijk ga ik ze blijven verdedigen”

Persoonlijk ga ik ze blijven verdedigen, want ondanks dat ik niet akkoord ben met de bewuste uitspraken, ben ik ervan overtuigd dat iedereen fouten maakt en soms dingen zeggen die, wanneer uit context getrokken, tevergeefs zijn. Zij hebben gewoon het ongeluk dat die van hen op beeld zijn vastgelegd en zonder context verspreid worden, maar hen daarvoor als persoon aanvallen, vind ik persoonlijk nergens voor nodig”, vertellen meerdere studenten die het vak volgen. 

Good cop bad cop

Plots keerde ook de sfeer bij een deel van de studenten. Een van hen licht toe: “Toen de politie binnenviel, voelden we dat het tijd was om af te ronden. Er werd sowieso al veel onderling gestuurd tussen kijkende studenten. Vanaf een bepaald ogenblik verscheen er ook veel in onze Facebookgroep. Mensen riepen op om geen beelden te verspreiden, zowel niet naar vrienden als naar de pers. Studenten moedigden elkaar ook aan om te stoppen met vragen te stellen en te stoppen met kijken.

“Er groeide een soort bewustzijn dat het misliep en dat ze moesten ophouden”

Er groeide een soort bewustzijn dat het misliep en dat ze moesten ophouden. Ook al voelden velen dat het misging, toch wilden ze de lesgevers ook beschermen. Die twee hadden ons een onvergetelijke les bezorgd en zijn gewoon in het algemeen twee goede mensen. Er ontstond een gevoel van betrokkenheid.” Een andere student vult aan: “Ik ben van mening dat de studenten die hen hebben opgejut ook wel een deel van de schuld dragen. Niet over wat tegen de politie gezegd is, maar dat het zover is kunnen komen dat de politie is binnengevallen.”

Op een gegeven moment besloot een van de studenten de prof op te bellen om hem te overtuigen dat hij beter zou afronden. “We zagen het gewoon misgaan, zeker toen er zoveel andere mensen mee live aan het kijken waren die voorheen niet keken. Een medestudent heeft hen toen opgebeld en na een tiental minuten hebben ze effectief afgerond. Niet veel later zijn ze een nieuwe stream begonnen en ook hier hebben we hen opnieuw overhaald om te stoppen. Daarna hebben ze de video’s verwijderd, maar ook weer op vraag van de studenten. Zelf zagen ze hun fout op dat moment nog niet in”

Ook op sociale media valt te lezen dat vele studenten hen verdedigen. Een studente zegt daarover: “Het is op Twitter en HLN een echte klopjacht. Niemand had hem dit gegund. Al hebben ze er natuurlijk zelf voor gezorgd.”

Een andere studente vult aan: “Of echt iedereen achter dat idee stond om alles te verzwijgen, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat veel medestudenten, net als ikzelf, met een heel dubbel gevoel zitten. Het was heel leuk, het zijn aangename mensen, en momenteel worden ze erg zwartgemaakt. Dat vind ik onterecht. Ik heb dan ook zelf niets gedeeld met de UGent of de pers, maar vind het wel terecht dat het uitgekomen is. Binnen de richting zelf wordt er niet met de vinger gewezen. We verwijten elkaar niets.”

Over de perceptie die ze hadden tegenover de lesgevers in kwestie voor het voorval vertellen de studenten het volgende. “Op dit moment zijn veel studenten erg fan van hen, maar voordien was dat zeker niet het geval. De prof werd gezien als een serieuze man die niet zeer uitbundig is. Hij was altijd wel zeer duidelijk en rechtvaardig, maar verder niet veel bijzonder. Op de faculteit is er een lesgever met dezelfde naam. De studenten hebben het wel eens over ‘the bad and the good cop’. Deze was dan ‘the bad cop’, aangezien hij best streng is. 

Toch geen boze buren

In de bewuste beelden valt te zien hoe de politie de woonst van de lesgever binnenvalt. Deze beweren te zijn opgebeld door mensen uit de buurt. Daar hebben zowel lesgevers als studenten hun twijfels over. “Op een gegeven moment hebben ze in de livestream hun gsm-nummer en adres gedeeld.

“Ze nodigden ons lacherig uit om langs te komen”

Ze nodigden ons lacherig uit om langs te komen. Nadat de politie vertrok vertelde de assistent dat hij dat niet geloofde. Hij beweerde zijn buren allemaal goed te kennen en van niemand een klagend berichtje te hebben gekregen. Hij liet vallen dat hij vermoedde dat een van ons zou gebeld hebben”, vertelt een student. Iemand vult aan: “Ja, die theorie leeft nu wel, maar ik weet het niet goed. De muziek stond de hele tijd op, maar wel op een volume waarbij we hen nog steeds konden horen praten. Ik denk dus dat het zeker wel kan dat een kijker de politie heeft ingelicht.”

Non-actieve communicatie

De UGent liet op twaalf april aan de studenten via Ufora weten dat de bewuste lesgevers met onmiddellijke ingang geen les- of onderwijsactiviteiten meer mogen uitvoeren. Ook over deze communicatie heerst ontevredenheid bij de studenten. “We vinden het erg onaangenaam dat we eerst via de pers hebben vernomen dat ze op non-actief gezet waren, en pas later info ontvingen via Ufora. We hebben ook het gevoel dat dit al de zoveelste keer is dat de UGent eerst de media van commentaar voorziet en dan hun eigen studenten”, aldus een betrokken student. In een schriftelijke mededeling aan VRT NWS excuseerden de proffen zich inmiddels voor de gebeurtenis.

Op dertien april ontvingen de studenten van het vak in kwestie ook een bericht van de UGent, waarin werd aangekondigd dat ze een nieuwe lesgever hebben gevonden en ze zo snel mogelijk duidelijke richtlijnen krijgen over het vak. 

Alle getuigen wensen anoniem te blijven.

0
Gemiddeld: 5 (6 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Ik snap de studenten die dit gedrag nog verdedigen echt niet? De hoeveelheid schadelijke uitspraken die deze twee gedaan hebben valt niet goed te praten. Beschamend dat studenten hen verdedigen.

Bericht: 
De context maakt de uitspraken van deze twee proffen echt niet goed hoor.. Niet oké dat studenten dat niet inzien

Bericht: 
Het besef dat het hier om ernstig wangedrag door een professor(!) en een assistent ging, blijkt niet door te dringen. Studentikoos gedrag hoort bij studenten, niet bij de personen die hen moeten vormen tot academici.

Bericht: 
Dat studenten het niet willen inzien dat de "professor" en zijn assistent duidelijk de mist in gingen, zegt jammer genoeg veel over het opleidingsniveau. Je mag extreemlinkse of anarchistische sympathieën hebben, maar er zijn grenzen. De alcohol zal er ook geen goed aan gedaan hebben. Heb de hele tijd kunnen mee volgen, maar het werd mettertijd écht gênant in plaats van amusant. Mocht je dit bij gelijk welke werkgever doen, dan was het ontslag om dringende reden.

Bericht: 
Dus die twee snaken vertelden racistische en seksistische praat in het kader van een lesmoment, en jullie vonden dat de beste les van je leven???

Bericht: 
Dat vertrouwelijke data van de overheid bij deze klojo's ressorteren is gewoon beangstigend te noemen. Dat studenten deze hansworsten verdedigen zegt veel over de jeugd en over de ernst waarmee zij deze zeer zware crisis inschatten. Het Westen is in het verval zo veel is duidelijk

Bericht: 
Hilarisch : klopt dat dat het een prof en ass. communicatie zijn ? Indien waar twijfelachtige opleiding .

Bericht: 
Welke context is het exact waarin Sieg Heil roepen naar de politie grappig wordt?

Bericht: 
Ik denk dat de bovenstaande uitleg komt van een student die heel graag hoge cijfers wilde krijgen van zijn so called 'professor'. Wat ik ook niet snap dat zijn nog minder brede assistent eerst rap 'neger muziek' noemt en dan tegen de politie 'fascisten' en 'sieg heil' zegt. Wat ben je zelf als je zo iets zegt? Ik vind het schandalig dat deze twee van de studenten ook nog ondersteuning krijgen. Zijn dit de studenten die wij in Belgie onze toekomst toevertrouwen en van wie we verwachten dat ze iets goeds voor dit land gaan doen? Ik hoop dat het niet waar is en gewoon een uitleg is van een student die haar eigen cijfers wil redden. Gelukkig heb ik net op tv gezien dat ze 'zelf?' ontslag hebben genomen. Wel hun verdiende loon!

Bericht: 
"(...) dat iedereen fouten maakt en soms dingen zeggen die, wanneer uit context getrokken, tevergeefs zijn. Zij hebben gewoon het ongeluk dat die van hen op beeld zijn vastgelegd en zonder context verspreid worden (...)" Het gaat hier over een assistent & professor COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN, need I say more ?

Bericht: 
Een paar bedenkingen: - hoe zijn die in godsnaam professor en assistent kunnen worden aan 1 vd grotere universiteiten van het land? Geen ene vorm van screening? Als ik zie wat voor onzin en onwaarheden deze kerels uitkramen dan begin ik me echt zorgen te maken. Om nog maar te zwijgen wat voor een kinderachtig gedrag deze heren tentoon spreiden. Ik heb in heel mijn opleiding aant unief nooit zulke professoren of assistenten gekend. Dat waren stuk voor stuk heel ernstige mensen die ook de nodige afstand hielden tot hun leerlingen. - Sinds wanneer is een onderwijsinstelling een propaganda machine geworden voor (extreem) linkse partijen? Hoort het onderwijzend personeel niet neutraal te zijn in deze? - 1 van die gasten zit op het laatste te pochen over hoe het wel niet in Nederland aan toe gaat, awel ik kan je verzekeren dat als je je zo tegen de Nederlandse politie gedraagt je al lang in de cel had gelegen. - wat zitten die ‘s nachts om half twee les te geven? Met alcoholische drank voor hun dan nog? Hoe kun je zulke professor nog ernstig nemen? - de arrogantie die ze uitstralen is gewoonweg schokkend...als ze dan toch zo graag Duitse termen naar de politie werpen als zijnde “heil hitler”, “sieg heil” en verwijzen naar nazi duitsland of de stasi...dat ze dan ineens het woord “übermensch” een keertje opzoeken...en als ze niet zo vol zouden zijn van hun eigen gelijk en overtuiging ze mss zouden beseffen dat ze zich net zo gedragen tov hun huidige medemens... - zeer veel respect voor de politie in Gent die zo rustig en professioneel bleven.

Reactie toevoegen