Nieuw Vlaams doopcharter ondertekend in Therminal

Met veel toeters en bellen kondigde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits deze ochtend het Vlaams doopcharter aan. Samen met onder andere onze rector alsook de rector van de UAntwerpen, enkele konventen en de Leuvense studentenkoepel, werd het doopcharter plechtig ondertekend. Het charter kwam tot stand door een samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en studenten.

Aan de hand van tien punten wil het charter - dat an sich niet afdwingbaar is - vooral benadrukken dat de wil er is om studentendopen op een goede manier te laten verlopen. Zo staat er bijvoorbeeld in dat studenten steeds het recht hebben om de inname van drank of voedsel te weigeren (lees: de dopeling heeft het recht om vieze pap af te slaan) en dat er ten allen tijde respect en zorg gedragen zal worden voor het welbevinden van de gedoopten. Het voornaamste vernieuwende element in het document is dat alle studentenverenigingen, ook buiten de studentensteden, zich ertoe kunnen engageren om het na te leven.

Het onvermijdelijke draagvlak

Studentenhuis de Therminal was niet toevallig het decor voor de plechtigheid. Het imago van de Gentse studentendopen heeft minder te verduren gekregen dan die van andere grote studentensteden. Dit komt onder meer door een zeer duurzame samenwerking die al langer bestaat tussen studentenverenigingen, Stad Gent, konventen, ordediensten, cafés en vele anderen. Dit heeft in het verleden al geleid tot het opstellen van een Gents doopdecreet, dat elk jaar opnieuw wordt aangepast en goedgekeurd. Het Gents doopdecreet, dat 28 artikelen telt, wordt gezien als het voorbeeld bij uitstek voor andere steden. De locatie kan dus gezien worden als een pluim voor de succesvolle binnen-Gentse samenwerking.

Het oppoetsen van het blazoen van het Vlaamse studentenleven was broodnodig, na het jammerlijk overlijden van Leuvense student Sanda tijdens een doopactiviteit. Minister Crevits maakte van dit momentum gebruik om een positief signaal te creëren, zodat studentendopen opnieuw met positieve zaken geassocieerd kunnen worden. "Studentendopen zijn vooral een feest. Mijn dochter is ook gedoopt, ik vond dat goed." Ze vroeg en kreeg daarbij hulp uit verschillende hoeken. Studentenverenigingen, konventen en studentenorganisaties uit meerdere steden zaten geruime tijd samen, om uiteindelijk tot een algemeen kader te komen dat het Vlaams doopscharter is geworden.

Studentendopen moeten terug met positieve zaken geassocieerd kunnen worden.

De Mona Lisa

Het Vlaams charter vervangt het Gentse doopdecreet niet. Aangezien het Gentse doopdecreet veel diepgaander en uitgebreider is dan welk doopdecreet ook, heeft het pasgeborene Vlaams doopscharter weinig meerwaarde voor wie er in Gent belang aan hecht. De enige punten waarbij de Vlaams versie verder gaat dan de Gentse, bestaan erin dat het Vlaams charter voor minderjarige dopelingen toestemming van ouders of voogd vereist - een punt waarover niet werd gesproken in het Gentse decreet -, en volledige nuchterheid voor de organisatoren van de doop oplegt, daar waar in Gent tot nog toe slechts 'wettelijke nuchterheid' - een standaard die ook gebruikt wordt om met de auto te mogen rijden - was vereist. Deze twee punten zijn nu overgenomen in het Gentse doopdecreet.

Waar de Gentse student dan wel weer iets aan heeft, is de komst van de minister zelve. Onze alma mater heeft ervoor gezorgd dat de toiletten van de Therminal nog vlug (lees: een dag voor haar komst) een laagje verf gekregen hebben. Ook de kuisploeg zal het geweten hebben, want de Therminal heeft er na de passage van een heus kuisteam nog nooit zo proper uitgezien.

0
Gemiddeld: 5 (3 stemmen)

Reactie toevoegen