Niet Opnieuw Dries

Dit is een opiniestuk van een van onze redacteurs, niet de mening van Schamper.

De geschiedenis herhaalt zichzelf

Iets minder dan twee jaar geleden maakte Vlaanderen kennis met Schild en Vrienden via een beruchte Pano-reportage. In deze 'Pano' zagen we het resultaat van het harde werk van Dries Van Langenhove om een nogal problematische memegroep in een, naar zijn woorden, 'metapolitieke vereniging' te veranderen.

Schild en Vrienden (S&V) had voor de Pano-reportage echter al een naam gemaakt voor zichzelf. Zo stonden zij bekend voor hun gecoördineerde intimidatie-acties tegen mensen aan alle kanten van het politieke spectrum, die niet met hen akkoord gingen. Van leden van Comac, tot centrumrechtse figuren die niet meestapten in hun meer radicale ideologie. Die ideologie blijkt duidelijk uit de gigantische hoeveelheid berichten die gelekt werden uit de S&V-Discordchat. Racisme, een afkeer voor de LGBTQ-gemeenschap, seksisme, ultranationalisme, antisemitisme en waarschijnlijk nog wel een paar woorden die klinken alsof ze thuishoren in een documentaire over de Tweede Wereldoorlog.

Persoonlijk ben ik een grote voorstander van tweede kansen en geloof ik ook niet dat alle leden van Schild&Vrienden een stel fascisten zijn

Van Langenhove omschreef S&V als een 'metapolitieke organisatie'. Dat wil zeggen dat het niet zijn doel was om direct aan verkiezingen deel te nemen, maar hij eerder maatschappelijk de algemene politieke tendens wilde beïnvloeden. Concreet wilde hij dit doen met een 'mars door de instellingen'. Deze, ironisch genoeg maoïstische, term wijst op een strategie waarbij een groepering probeert zo veel mogelijk verschillende posities in te nemen in de maatschappij om vervolgens deze instellingen van binnenuit te beïnvloeden. Zo zaten er bijvoorbeeld S&V'ers in de Vlaamse Jeugraad en in verschillende politieke partijen.

Robin en Wolfgang in Schild en Vrienden

Van Langenhove zelf was lid van de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan aan de UGent. Ook in de Sociale Raad en in een hoop facultaire raden werden er in de verkiezing van 2018 een hele hoop S&V'ers verkozen. Zo kwam recent Wolfgang van der Veken Vyncke, ex-lid van S&V en huidige vicevoorzitter van het KVHV-Gent in opspraak toen hij in 'De Afspraak' loog over zijn verleden als lid van Schild en Vrienden. Wolfgang werd verkozen als studentenvertegenwordiger (stuver) in de raad van de faculteit letteren en wijsbegeerte.

Ondertussen heeft Dries zijn zetel in de Raad van Bestuur ingeruild voor een stoffig zeteltje in het federaal parlement en een onafhankelijke partijkaart bij het Vlaams Belang. Na het uit elkaar vallen van S&V zat de UGent, net als vele andere instituties die het slachtoffer waren geworden van de lange mars, echter met een probleem. Wat doe je met de ex-S&V'ers die beweren spijt te hebben van hun betrokkenheid met Schild&Vrienden?

Persoonlijk ben ik een grote voorstander van tweede kansen en geloof ik ook niet dat alle leden van Schild&Vrienden een stel fascisten zijn. De factoren die ertoe hebben bijgedragen dat iemand lid werd van de vereniging en de zaken waarvan ze op de hoogte waren eenmaal ze lid waren, dragen ertoe bij dat de S&V-leden niet allemaal over dezelfde kam geschoren kunnen worden. Wanneer een ex-lid spijt betuigt voor wat hij of zij toen gedaan heeft, lijkt het mij ook beter hun lidmaatschap in het verleden te laten.

Robin in Schild en Vrienden

Dat brengt ons echter tot de ex-S&V'ers die minder spijt betuigen. Wolfgang is vicevoorzitter van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond of KVHV-Gent, een conservatieve studentenvereniging van de UGent waar ook Dries Van Langenhove als student begonnen is. In tegenstelling tot andere rechtse studentenverenigingen, zoals Jong N-VA UGent, heeft KVHV-Gent een eerder laks beleid als het gaat over ex-leden van de vereniging. Behalve Wolfgang is ook hun huidige praeses, Robin Gouwy, een oud-lid.

Willen jullie echt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de speech van Jeff Hoeyberghs, betrokken waren bij Schild&Vrienden en voor geen een van deze dingen enige spijt betuigd hebben een van de machtigste posities aan onze universiteit krijgen?

KVHV heeft nogal extreemrechtse politieke opvattingen. Zo gelooft de praeses van hun Leuvense afdeling dat Congo 'beter af was als kolonie' en schreef de praeses van hun Antwerpse afdeling Filip Brusselmans, die nu voor Vlaams Belang in het Vlaams Parlement zetelt, een transfoob opiniestuk over Bo Van Spilbeeck. KVHV-Gent raakte eerder dit jaar in opspraak nadat ze Jeff Hoeyberghs uitnodigden voor een "lezing". KVHV-Gent weigert overigens zich van de uitspraken in deze lezing te distantiëren, dit heeft ertoe geleid dat zij eerder dit jaar door de universiteit geschorst werden.

Maar waarom zeg ik dit allemaal? Eind deze maand zijn er verkiezingen aan de UGent. Robin Gouwy, de praeses van KVHV-Gent, komt op voor de Raad van Bestuur, Thais Aerts, lid van KVHV-Gent en oud-lid van KVHV Antwerpen, komt op voor de Sociale Raad. In hun campagne hebben ze al laten weten dat ze de richting Diversiteit&Gender zouden willen afschaffen, vinden dat de UGent zich niet moet inzetten voor mentaal welzijn, gezegd dat diversiteit geen streefdoel is en dat ze geen geld willen uitgeven aan 'abstracte kunst'. Hun campagne maakt ook gebruik van een hele hoop verwijzingen naar het Vlaams Belang, zoals hun slogan 'Studenten Eerst'. Een hele hoop van deze standpunten roepen een hoop vragen op, jammer genoeg wensten beide kandidaten ook niet deel te nemen aan het debat met de andere kandidaten voor de Sociale Raad en Raad van Bestuur, zoals Dries dat ook twee jaar geleden niet wenste te doen.

Visuele representatie van de campagnes van Robin en Thais

Ik begrijp dat een hele hoop studenten misschien nog niet van plan waren om te gaan stemmen in de stuver-verkiezingen. Daarom deze oproep. Willen jullie echt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de speech van Jeff Hoeyberghs, betrokken waren bij Schild&Vrienden en voor geen een van deze dingen enige spijt betuigd hebben, één van de machtigste posities aan onze universiteit krijgen?

Van maandag 27 april (negen uur 's morgens) tot en met donderdag 30 april (twaalf uur 's middags) kunnen alle stemgerechtigde studenten aan de UGent hun stem uitbrengen. Ik hoop dat we dit jaar niet opnieuw Dries verkiezen. 

0
Gemiddeld: 5 (5 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Beste Daan, Ik weet dat je nog steeds gefrustreerd bent over die keer dat ik door middel van een geluidsopname kon bewijzen dat je schandelijk over mijn uitspraken gelogen had, maar probeer die frustraties toch wat beter te verbergen. Enkele puntjes van opbouwende kritiek: 1) Zoveel moeite doen om de politieke voorkeur van deze kandidaten uit te zoeken, maar er niet eerlijk bij vermelden dat je zelf een communist bent, da's nogal flauw, Daan. 2) Ik ben nooit voorstander geweest van een mars door de instellingen en heb mensen die dit als een potentiële strategie opperden altijd uitgelegd dat het onmogelijk is om 'de instellingen' - die stuk voor stuk door en door links geworden zijn - nog over te nemen voor het te laat is. Meer nog, als we de demografische strijd nog willen winnen, moeten we ons nu zelfs vooral NIET focussen op een 'mars door de instellingen'. Het enige argument dat steeds wordt aangehaald om de zever te ondersteunen dat ik bezig zou zijn met een 'mars door de instellingen', is mijn zetel in de RvB van de UGent (1) en de zetels "van S&V" in de Vlaamse Jeugdraad (2). Wat het eerste betreft, is er echt iemand zo naïef en gebrainwasht dat hij of zij denkt dat ik echt leef in de waan dat je een door en door linkse en door de loge bestuurde instelling als de UGent kan overnemen via een zitje als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur? Beseffen jullie hoe belachelijk dat klinkt? En over (2), ik was persoonlijk een tegenstander van die verkiezing van enkele non-actieve S&V leden in de Vlaamse Jeugdraad, omdat je daarmee een inherent linkse instelling democratisch legitimeert. Dit ging voornamelijk om de ambitie van enkele Jong N-VA'ers, die verstandig gebruik hebben gemaakt van de interne mobilisatiecapaciteit van S&V om verkozen te geraken. Beide voorbeelden zijn dus eerder een bewijs van mijn ONgeloof in een 'mars door de instellingen' dan een bewijs van mijn geloof in zo'n verzinsel. Je communistische hersenspinsel kan dus niet verder van de realiteit zitten, Daan. 3) Schild & Vrienden is niet "uiteengevallen" na de Pano reportage. Wij organiseren wekelijks meerdere activiteiten over heel Vlaanderen en gaan deze zomer enkele verwezenlijkingen kunnen tonen waar jullie gelieerde linkse subsidieclubjes enkel van kunnen dromen. 4) Robin en Willem gaan dit winnen, en maar goed ook, want het grootste deel van de UGent-studenten is niet communistisch of links zoals Schamper en ook deze studenten verdienen een stem in het debat en in de RvB. Ik zet mijn drinkbussen alvast klaar om jullie linkse traantjes op te vangen wanneer jullie tot de constatatie komen dat jullie belachelijke laster ook deze keer niet zal hebben gewerkt. Kusjes en knuffels, Dries

Bericht: 
Droesje toch. Het is enkel wachten tot de 1ste journalist die een doorlichting maakt van jouw bedrijfjes en bijhorende geldstromen om duidelijk te maken hoe de vork echt in de steel zit mbt jouw engagement in de maatschappij. Het zal moeilijk worden om die graaicultuur af te schilderen als goedbedoelde initiatieven. Foefel nog maar wat met subsidies. Dump nog maar wat vlaamse vlagjes bij de mannen van de N-VA. Investeer nog maar wat in vastgoed op kosten van de belastingsbetaler. Amateur.

Bericht: 
Flauw artikel, Schamper, ook al is het "een opiniestuk van een van de redacteurs". Alsof de Universiteit niet weet dat deze kandidaten banden hebben met de genoemde organisaties. Deze studenten mogen alsnog deelnemen en zullen dus al dan niet verkozen worden. Zo simpel is het. Daan, jouw opiniestuk bewijst vooral dat het uiteindelijke effect van Pano jou compleet ontgaan is. Het is niet aan jou om op te roepen tot een boycott en daarmee misschien het tegenovergestelde te creëren. Het is aan jou om de democratie een kans te geven. Als Robin en Thais - over wie ik trouwens nog niets had gehoord - winnen, dan stel ik voor dat jij je daarbij neerlegt. Je hebt het tenslotte misschien zelf in de hand gewerkt.

Bericht: 
Beste Dries, Aangezien dit antwoord het toonbeeld van incoherentie en populisme is heb ik enkele puntjes van opbouwende kritiek bij uw (enkel in naam) opbouwende kritiek: 1) De politieke voorkeur van Daan is compleet irrelevant, hij is namelijk niet degene die zich als studentenvertegenwoordiger kandidaat heeft gesteld. Alles de hele tijd communistisch en links noemen is niet meer dan een goedkope truc om de geloofwaardigheid van personen en instellingen te ondermijnen, hoewel dit niets verandert aan de valabele punten die worden gemaakt. 2) Interessant dat je jezelf weet tegen te spreken in slechts dit kleine blokje tekst. Hoewel je geen fan bent van een 'mars op de instellingen' heb je alsnog geprobeerd de 'linkse en door de loge bestuurde instelling' UGent binnen te marcheren. Hierdoor heb je deze instelling democratisch gelegitimeert, Dries. Ofwel wil je de linkse instellingen van binnenuit bezweren, ofwel wil je ze niet legitimeren, pick one. 3) Je vermelding van de compleet gestoorde complottheorie van demografische strijd is misselijkmakend en daarnaast 'manifest onwaar'. Zie volgende filmpje op youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=VUbxVfSqtt8> Ik koester niet de illusie dat je jezelf zal verbeteren, Driesje, of dat je dit überhaupt zal lezen. Ik zou het gewoon jammer vinden mocht jouw gebrabbel zonder enig wederwoord onder dit artikel blijven staan. Dikke middelvinger, de linkse elite

Bericht: 
Dag beste Linkiewinkies van Schamper, ik zie dat jullie alweer stikjaloers zijn op mijn electoraal succes. Dat is natuurlijk weer pech voor jullie. Wacht maar over een paar jaar tot ik jullie buitenschop, samen met alle sossen en Walen en linkse ratten! Veel liefs, knuffels, kusjes, groetjes, etc. Dries

Bericht: 
- Zowel ikzelf als S&V hebben nog nooit een euro subsidies ontvangen, dus ermee "foefelen" is nogal moeilijk. - Als je met "investeren in vastgoed op kosten van de belastingbetaler" bedoelt dat ik een huis gekocht heb met een lening die nu mede wordt afgelost door mijn loon als parlementslid, ja, daaraan pleit ik schuldig. - Over 'Vlaamse vlagjes dumpen bij de mannen van de N-VA' weet ik niets, maar ik kan je aanraden toch een andere soort paddestoelen te eten de volgende keer.

Bericht: 
Dag iedereen, Allereerst: veel liefs, en dit meen ik eigenlijk echt wel. Soms mag je deze zachte woorden best in hun eerlijke vorm gebruiken denk ik. Ik ben het niet gewoon om commentaren na te laten maar ik wenste alleen op te merken dat het mij toch wel speet ik hier de indruk kreeg een polariserend beeld te vinden: voor of tegen, links of rechts. En dat is het. Maakt dat iets uit? En wat betekent dat eigenlijk 'links' zijn? Wat betekent 'rechts' zijn? Wijzen naar een bepaalde groep heeft geen enkele zin. Het is al te makkelijk stereotiepe beelden op te wekken van wie iemand is door de groep waaraan hij of zij behoort, die dan in een hokje geschopt wordt, en zo het gans voorgestelde argumentatie onder deze perspectief te gaan bekijken en bekritiseren, als schietgaten vanuit een eigen opgemaakte toren. Kijk: het is waar dat, zijnde een vrouw, een idee zoals 'Vrouwen horen thuis' mij raakt en kwetst. Zou het nu van ieder welk mens komen. En daarvoor hoop ik inderdaad dat men mensen aanzet om alert te zijn wie deze studenten zijn die ons vertegenwoordigen. Kritiek mag altijd, maar laat het beleefd zijn. Geen tranen, voor eender wie.

Bericht: 
Wow, dit is pas échte entertainment! Maar om even bij te dragen aan het gesprek... Het is grappig dat er nog zoveel mensen denken in termen van "links" en "rechts". Misschien moeten beide groepen eens een geschiedenisboek lezen en inzien dat het continu verschuift. Maw, het is een zinloze strijd. Zou het niet eens tijd worden om een politieke partij op te richten die zich eerder baseert op rationaliteit ipv ideologie?

Bericht: 
Zo zie je maar weer dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn, ik wacht tot de dag dat we de supermarkten golden dawn gewijs van halal en andere multicul zuiveren. Dit laatste heb ik nooit gezegd en is manifest onwaar en als ik het gezegd heb is het helemaal niet zo erg en als het wel zo erg is doet links hetzelfde. Punt gemaakt doei

Reactie toevoegen